ანონსები
http://rustaveli.org.ge/images/Anonsebi/pastedImage.png
19/03/2018 12:49

აღმოსავლეთ სანაპიროს ინოვაციების ტური

შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი ავრცელებს ინფორმაციას აშშ-ის კვლევებისა და ინოვაციების ცენტრების ევროპული ქსელის ( ENRICH ) და ამერიკისა და ევროპის მეწარმეობის საბჭოს ( EAEC ) მიერ გამოცხადებული კონკურსის შესახებ. აშშ-ში კვლევებისა და ინოვაციების ცენტრების ევროპული ქსელი ორგანიზებას უწევს აღმოსავლეთ სანაპიროს საინოვაციო ტურს, როგორც ინსტრუმენტს კარგი პოტენციალის მქონე ევროკავშირის კვლევებისა და ტექნოლოგიების კომერციალიზაციისათვის. ღონისძიების თარიღი: 10-15 ივნისი, 2018. აღმოსავლეთ სანაპიროს საინოვაციო ტურში მონაწილეობა შეუძლიათ ევროკავშირის წევრი ქვეყნებისა და ასოცირებული ქვეყნების მეწარმეებს, მკვლევარებს, კვლევის ორგანიზატორებსა და ჯგუფებს, რომლებიც დაინტერესებულნი არიან მოიძიონ ბაზრის ინფორმაცია, პარტნიორები, საინვესტიციო შესაძლებლობები და მიიღონ საპასუხო ინფორმაცია თავიანთი სამეცნიერო ინოვაციების შესახებ; აქტივობა საშუალებას იძლევა: გაეცნოთ აშშ-ის აღმოსავლეთ სანაპიროს ეკოსისტემას, რომელიც მხარს უჭერს ინოვაციებს; მიიღოთ უკუკავშირი თქვენს პროექტ(ებ)ზე, პროტოტიპებსა და ბიზნეს გეგმაზე; აღმოაჩინოთ დაფინანსების შესაძლებლობები აშშ-ში; შეხვდეთ პოტენციურ პარტნიორებს; უკეთ გაეცნოთ და შეაფასოთ აშშ-ში კვლევებისა და ინოვაციების ცენტრების ევროპული  ქსელის მუშაობას აშშ-ში. განაცხადის წარდგენის ბოლო ვადა: 2018 წლის 30 მარტი. დამატებითი ინფორმაციის სანახავად ეწვიეთ კონკურსის ვებგვერდს.   კვლევათა კავშირის სიმპოზიუმი ვაშინგტონში თარიღი: 2018 წლის 8 აგვისტო შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი ავრცელებს ინფორმაციას სიმპოზიუმის შესახებ Research Connection Symposium (RCS), რომელიც გაიმართება 2018 წლის 8 აგვისტოს, ქ. ვაშინგტონში. სიმპოზიუმში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ ევროკავშირის წევრი ქვეყნებისა და ასოცირებული ქვეყნების მკვლევრებს, კვლევის მენეჯერებსა და ადმინისტრატორებს, კვლევით უნივერსიტეტებსა და მეცნიერების ეროვნულ აკადემიებს, რომლებიც დაინტერესებულნი არიან ითანამშრომლონ თავიანთ კვლევაზე ამერიკის მხარესთან. განაცხადის წარდგენის ბოლო ვადა: 2018 წლის 30 მარტი. დამატებითი ინფორმაციის სანახავად ეწვიეთ ვებგვერდს. კვლევის კომერციალიზაცია ინტენსიური კურსი თარიღი: 2018 წლის ოქტომბერი შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი ავრცელებს ინფორმაციას, აშშ-ის კვლევებისა და ინოვაციების ცენტრების ევროპული ქსელის კვლევის კომერციალიზაციის ორ კვირიანი ინტენსიური კურსის შესახებ  აშშ-ში, რომელიც უზრუნველყოფს მონაწილეებს ბაზარზე განვითარების პერსპექტივით ამერიკის სხვადასხვა რეგიონში. ყველა მონაწილისათვის კურსი დაიწყება და დასრულდება ბოსტონში, სადაც ისინი გაივლიან „აშშ-ში ბიზნესის წარმოების“ შესავალ კურსს და გაივლიან კონსულტაციას ინოვაციების ადგილობრივ ექსპერტებთან. განაცხადის ბოლო ვადა: 2018 წლის 29 ივნისი-22:00 დამატებითი ინფორმაციის სანახავად ეწვიეთ კონკურსის ვებგვერდს.   Business to Business ინტენსიური კურსი თარიღი: 2018 წლის ოქტომბერი შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი ავრცელებს ინფორმაციას აშშ-ში კვლევებისა და ინოვაციების ცენტრების ევროპული ქსელის ორ კვირიანი ინტენსიური კურსების შესახებ აშშ-ში, რომელიც უზრუნველყოფს მონაწილეებს ბაზარზე განვითარების პერსპექტივით ამერიკის სხვადასხვა რეგიონში. ყველა მონაწილისათვის კურსი დაიწყება და დასრულდება ბოსტონში, სადაც ისინი გაივლიან „აშშ-ში ბიზნესის წარმოების“ შესავალ კურსს და გაივლიან კონსულტაციას ინოვაციების ადგილობრივ ექსპერტებთან. განაცხადის ბოლო ვადა: 2018 წლის 29 ივნისი-22:00 დამატებითი ინფორმაციის სანახავად ეწვიეთ კონკურსის ვებ-გვერდს:   წინასწარი განცხადება 2018 წლის გაზაფხულის პროექტის წარდგენის ცერემონია შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი ავრცელებს ინფორმაციას აშშ-ის კვლევებისა და ინოვაციების ცენტრების ევროპული ქსელის მიერ ორგანიზებულ ცერემონიაზე, სადაც ევროპელ მეწარმეებს, მკვლევარებს ან უნივერსიტეტების/კერძო ლაბორატორიების ტექნიკური ტრანსფერის ოფიციალურ წარმომადგენლებს შეუძლიათ წარმოადგინონ თავიანთი პროდუქტი, სერვისი ან ინტელექტუალური საკუთრება, აშშ-ში კვლევებისა და ინოვაციების ცენტრების ევროპული ქსელის 2018 წლის გაზაფხულის პროექტის წარდგენის ცერემონიაზე. შერჩეულ გამომგონებლებს ეძლევათ საშუალება შეხვდნენ სულ მცირე 30 სხვადასხვა კორპორაციის წარმომადგენლებსა და ინვესტორებს შემდეგი სფეროებიდან: ენერგეტიკისა და გარემოს, ჯანდაცვის ან თავდაცვისა და ეროვნული უსაფრთხოების სექტორებიდან. დამატებითი ინფორმაციისათვის, მონაწილე ინვესტორებისა და კორპორაციების და სხვა საკითხების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად ეწვიეთ კონკურსის ვებ-გვერდს.  
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/H2020%202018/download.jpg
16/03/2018 09:59

ფონდი აანონსებს 2018 წლის “დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამების გრანტით დაფინანსების კონკურსს”

კონკურსის მიზანი ინტელექტუალური პოტენციალის განვითარება და მაღალი კვალიფიკაციის სამეცნიერო პერსონალის მომზადება, უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში არსებული ინტელექტუალური პოტენციალის მიზნობრივი გამოყენება, სამეცნიერო კვლევისათვის სათანადო პირობების შექმნა, დოქტორანტებისა და უნივერსიტეტების უცხოეთში არსებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო და სამეცნიერო-კვლევით დაწესებულებებთან თანამშრომლობა და ამ გზით საქართველოში უმაღლესი განათლების ხარისხის ამაღლება და ახალგაზრდა მეცნიერთა საერთაშორისო სამეცნიერო საზოგადოებაში ინტეგრირება, წარმატებული, ნიჭიერი ახალგაზრდა მკვლევარების გამოვლენა და მათი სადოქტორო კვლევების თანამედროვე საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობაში განხორციელების ხელშეწყობა,  ახალგაზრდა ქართველ მეცნიერთა  საერთაშორისო კვლევით პროექტებში ინტეგრირება და საქართველოში სამეცნიერო კვლევების ხარისხის ზრდა, ახალგაზრდა მეცნიერთა სამეცნიერო კვლევისათვის სათანადო პირობების შექმნა.   დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამების გრანტით დაფინანსების კონკურსში პროექტების წარდგენა შესაძლებელია სამეცნიერო მიმართულების კლასიფიკატორით განსაზღვრულ შემდეგ მიმართულებებში: საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები; ინჟინერია და ტექნოლოგიები; მედიცინისა და ჯანმრთელობის მეცნიერებები; აგრარული მეცნიერებები; სოციალური მეცნიერებები; ჰუმანიტარული მეცნიერებები; საქართველოს შემსწავლელი მეცნიერებები. გრანტის მოპოვება შესაძლებელია მხოლოდ ღია კონკურსის წესით! კონკურსის ძირითადი პირობები საგრანტო კონკურსის ფარგლებში გაიცემა მხოლოდ ინდივიდუალური სასწავლო-კვლევითი გრანტები. საგრანტო კონკურსში მონაწილეობის უფლება აქვს საქართველოს მოქალაქეს , რომელიც საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით ჩარიცხულია საქართველოს უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამაზე. დაუშვებელია საგრანტო კონკურსში ერთი და იმავე პირის მიერ ერთზე მეტი განაცხადის წარდგენა. ფინანსური მოთხოვნები: ერთ საანგარიშო პერიოდში (6 თვე) ფონდიდან მოთხოვნილი თანხა არ უნდა აღემატებოდეს 10 500 ლარს. დოქტორანტის სტიპენდია ერთ საანგარიშო პერიოდში  (6 თვე)  არ უნდა აღემატებოდეს 5250 ლარს. პროექტის ხანგრძლივობა: მინიმუმ 6 და მაქსიმუმ 36 თვე (კონკურსის პირობების შესაბამისად). კონკურის გამოცხადებისას გამოქვეყნდება: კონკურსის პირობები, კონკურსზე წარმოსადგენი დოკუმენტები, კონკურსის განრიგი და რეგისტრაციის პროცედურები. კონკურსი გამოცხადდება საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მიერ კონკურსის დებულების დამტკიცებისთანავე. კონკურსის საკითხებთან დაკავშირებით საკონტაქტო ინფორმაცია: ელ. ფოსტა: do@rustaveli.org.ge ტელეფონი: 2 200 220 (4302)
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/NEWS/images_1.jpg
13/03/2018 16:22

ფონდი აანონსებს „მობილობისა და საერთაშორისო სამეცნიერო ღონისძიებების“ 2018 წლის საგრანტო კონკურსს

კონკურსის მიზანი კონკურსის მიზანია ინფორმაციის გაცვლისა და გამოცდილების გაზიარების შედეგად, გაძლიერდეს ადგილობრივი სამეცნიერო პოტენციალი და ხელი შეეწყოს მეცნიერების საერთაშორისო სამეცნიერო სფეროში ინტეგრაციასა და თანამშრომლობას, მეცნიერების განვითარებასა და პოპულარიზაციას, ახალი კადრების მეცნიერებაში მოზიდვასა და ახალგაზრდა მეცნიერთა კვალიფიკაციის ამაღლებას. აგრეთვე, სამეცნიერო შრომების საერთაშორისო ჟურნალებსა და სამეცნიერო კრებულებში დაბეჭდვის შესაძლებლობის გაზრდა. მობილობისა და საერთაშორისო სამეცნიერო ღონისძიებების კონკურსში პროექტების წარდგენა შესაძლებელია სამეცნიერო მიმართულებების კლასიფიკატორით განსაზღვრულ შემდეგ მიმართულებებში: საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები; ინჟინერია და ტექნოლოგიები; სამედიცინო და ჯანმრთელობის მეცნიერებები; აგრარული მეცნიერებები; სოციალური მეცნიერებები; ჰუმანიტარული მეცნიერებები; საქართველოს შემსწავლელი მეცნიერებები. საგრანტო კონკურსის ფარგლებში ფინანსდება პროექტები, რომლებიც ითვალისწინებს: ა) მოკლევადიან ინდივიდუალურ ვიზიტს საზღვარგარეთ სამეცნიერო ღონისძიებაში მონაწილეობისათვის (მობილობა); ბ) საერთაშორისო სამეცნიერო ღონისძიების ორგანიზებას. გრანტის მოპოვება შესაძლებელია მხოლოდ ღია კონკურსის წესით! კონკურსის ძირითადი პირობები მობილობის გრანტის მოსაპოვებლად, კონკურსში მონაწილეობა შეუძლია საქართველოს მოქალაქე დოქტორის, მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე ფიზიკურ პირს და საქართველოს მოქალაქე დოქტორანტურის, მაგისტრატურის, რეზიდენტურის სტუდენტს. გრანტის მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 2000 აშშ დოლარის ექვივალენტს ლარში. საერთაშორისო სამეცნიერო ღონისძიების გრანტის მოსაპოვებლად, კონკურსში მონაწილეობა შეუძლია წამყვან და თანამონაწილე ორგანიზაციას (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) პროექტის ძირითად პერსონალთან ერთად. გრანტის მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს: კონფერენციისთვის – 45.000 ლარს; სეზონური სკოლისთვის – 45.000 ლარს; კომბინირებული ღონისძიებებისთვის – 60.000 ლარს. კონკურსის გამოცხადებისას გამოქვეყნდება: კონკურსის წესები და პირობები, კონკურსზე წარმოსადგენი დოკუმენტები, კონკურსის განრიგი და რეგისტრაციის პროცედურები. შენიშვნა მობილობისა და საერთაშორისო სამეცნიერო ღონისძიებების საგრანტო კონკურსი აერთიანებს ფონდის მიერ 2016 წლის ჩათვლით ადმინისტრირებულ მოკლევადიან ინდივიდუალურ სამოგზაურო საგრანტო კონკურსს, საკონფერენციო საგრანტო კონკურსსა და სეზონური სკოლების საგრანტო კონკურსს. კონკურსი გამოცხადდება განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მიერ კონკურსის დებულების დამტკიცებისთანავე. კონკურსის საკითხებთან დაკავშირებით საკონტაქტო ინფორმაცია: ელ.ფოსტა: mg@rustaveli.org.ge ტელეფონის ნომერი: 2 200 220 (4133)  
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/Anonsebi/imi_logo.png
05/03/2018 16:25

Innnovative Medicines Initiative-ის ვებინარი

შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი ავრცელებს ინფორმაციას Innovative Medicines Initiative (IMI2) - ის მიერ გამოცხადებული ვებინარის შესახებ. ვებინარის მიზანია, დაინტერესებულ პირებს მისცეს ინფორმაცია IMI -ის საგრანტო კონკურსების შესახებ. ვებინარი მოიცავს კითხვა-პასუხის რეჟიმსაც, ასევე წარმოდგენილი იქნება პრეზენტაციები IMI- ის ინტელექტუალური საკუთრების პოლიტიკის ირგვლივ. ვებინარი ჩანიშნულია 16 მარტიდან 5 აპრილის ჩათვლით. ინფორმაცია ვებინარისა და რეგისტრაციის განრიგის შესახებ ხელმისაწვდომია ბმულზე .
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/Anonsebi/28512640_10209776957772963_1921318021_n.jpg
26/02/2018 10:12

2018 წლის კონფერენცია “საქართველოს შემსწავლელი კვლევითი პროგრამის" შესახებ

ფონდი ავრცელებს ინფორმაციას ამა წლის 27 თებერვალს ოქსფორდის უნივერსიტეტში დაგეგმილი კონფერენციის შესახებ. ღონისძიებას მასპინძლობს Nissan Lecture Theatre, St Antony’s College, საქართველოს შემსწავლელი პროგრამა. კონფერენციაში  მონაწილეობას მიიღებენ: საქართველოს ელჩი გაერთიანებულ სამეფოში, ქართველი და ბრიტანელი მეცნიერები, ფონდის “საქართველოს შემსწავლელი კვლევითი პროგრამის“ გამარჯვებულები, ფონდის გენერალური დირექტორი ქალბატონი მანანა მიქაბერიძე და სხვ. კონფერენციის დღის წესრიგი იხილეთ ბმულზე .
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/NEWS/web.jpg
22/02/2018 10:33

კონსულტაციის და ტრენინგის ცენტრი

შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი ავრცელებს ინფორმაციას, კონსულტაციებისა და ტრენინგების ცენტრის მიერ ARSD პროექტის ფარგლებში, საქართველოში ავტორიზებული უნივერსიტეტებისთვის გამოყენებითი კვლევების შემუშავებაზე  გამოცხადებული კონკურსის შესახებ.     დეტალური ინფორმაციისთვის გადადით ბმულზე
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/Anonsebi/h2020.jpg
21/02/2018 17:59

ვებინარი ჰორიზონტი 2020-ის მიმდინარე კონკურსის შესახებ - “უკეთესი ჯანმრთელობა &ეკონომიკური განვითარება და მდგრადი ჯანდაცვის სისტემა”

შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი ავრცელებს ინფორმაციას ჰორიზონტი 2020-ის კონკურსის შესახებ სახელწოდებით - უკეთესი ჯანმრთელობა &ეკონომიკური განვითარება და მდგრადი ჯანდაცვის სისტემა (BETTER HEALTH & CARE, ECONOMIC GROWTH & SUSTAINABLE HEALTH SYSTEMS). ვებინარი ჩატარდება ამა წლის 23 თებერვალს , 12 საათზე (GMT) , ქართული  დროით 16:00 საათზე და მისი ხანგრძლივობაა 60 წუთი, სამუშაო ენა- ინგლისური . მოდერატორი : Chiara Davalli, EBN    https://ebn.eu/ მომხსენებლები: Astrid Hoebertz, FFG - ჰორიზონტი 2020-ის ეროვნული საკონტაქტო პირი ჯანმრთელობის მიმართულებით Rodrigo Correa Oliveira - Oswaldo Cruz Foundation ვებინარზე ასევე განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა შემდეგ საკითხებს საერთაშორისო თანამშრომლობის შესახებ. დეტალური ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ ბმულის მეშვეობით.
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/Anonsebi/XKIC%20Banner%20Ad.png
21/02/2018 16:54

ბიზნეს იდეების კონკურსი-EIT CROSS-KIC 2018

შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი ავრცელებს ინფორმაციას ბიზნეს იდეების კონკურსის შესახებ EIT CROSS-KIC 2018 . კონკურსის  მიზანია, მხარი დაუჭიროს დამწყებ მეწარმეებს  ბიზნეს იდეების განხორციელებაში შემდეგი მიმართულებების მიხედვით: საკვები, ჯანმრთელობა,  ნედლეული. კონკურსში მონაწილეობა შეუძლიათ ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების და  ასოცირებული ქვეყნების მოქალაქეებს. საუკეთესო ბიზნეს იდეა თითოეული მიმართულების მიხედვით დაჯილდოვდება 10 000 ევროთი. ბიზნეს იდეების შესახებ განაცხადის წარდგენის ბოლო ვადაა 2018 წლის 31 მარტი, 17:00 საათი ცენტრალური ევროპის დროით. დამატებითი ინფორმაციის მიღება შესაძლებელია შემდეგი საკონტაქტო პირებისგან: საკონტაქტო პირი EIT Food: Adam Strzelecki საკონტაქტო პირი EIT Health: Dora Marosvolgyi საკონტაქტო პირი EIT Raw Materials : Giorgio Recine დეტალური ინფორმაცია, გთხოვთ, იხილოთ ბმულზე .
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/Anonsebi/responsive_image.jpg
13/02/2018 16:44

ევროპული კვლევების საბჭოს (ERC) საგრანტო კონკურსის Proof of Concept Grant-ის შედეგები

შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი ავრცელებს  ინფორმაციას ევროპული კვლევების საბჭოს  (ERC) საგრანტო კონკურსის- Proof of Concept Grant 2017 წლის შედეგების შესახებ. 2017 წლის კონკურსის ფარგლებში დაფინანსდა 160 მეცნიერი, Proof of Concept გრანტი საშუალებას აძლევს მეცნიერებს განავითარონ თავიანთი კვლევისათვის ბიზნეს შესაძლებლობები, ინტელექტუალური საკუთრების უფლებები, კვლევის ტექნიკური ვალიდაცია და სხვა საკითხები.  ევროპული კვლევების საბჭოს Proof of Concept-ის ფარგლებში თითოეულ პროექტზე გამოყოფილია 150 000 ევრომდე და 2017 წლის კონკურსის მთლიანი ბიუჯეტი 24 მილიონი ევროა. ყოველწლიურად კონკურსში განაცხადის წარდგენა შესაძლებელია სამი რაუნდიდან ერთ-ერთში, გასულ წელს 532 განაცხადი დარეგისტრირდა . ERC Proof of Concept Grants 2017 წლის- შედეგები:     პირველი რაუნდი მეორე რაუნდი მესამე რაუნდი ERC Proof of Concept Grant 2017-ის საერთო შედეგები დეტალური ინფორმაცია იხილეთ ევროპული კვლევების საბჭოს ოფიციალურ ვებგვერდზე .
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/Anonsebi/images_1.jpg
02/02/2018 14:25

ფონდი აანონსებს სახელმწიფო საგრანტო კონკურსს საქართველოში და საზღვარგარეთ არსებული ქართული მატერიალური და სულიერი მემკვიდრეობის სამეცნიერო კვლევებისათვის

საქართველოში და საზღვარგარეთ არსებული ქართული მატერიალური და სულიერი მემკვიდრეობის სამეცნიერო კვლევებისათვის  სახელმწიფო საგრანტო კონკურსი გამოცხადდება 2018 წლის თებერვალში. კონკურსის მიზანი კონკურსის მიზანია საქართველოში და მის ფარგლებს გარეთ არსებული ქართული ისტორიული ძეგლების, კულტურული მემკვიდრეობის ნიმუშების, წერილობითი და სხვა სახის წყაროების, საარქივო მასალის, ეთნოგრაფიული მონაცემების მაღალ სამეცნიერო დონეზე შესწავლა, მოძიება, აღრიცხვა და სისტემატიზაცია, ქართველი ერის ინტელექტუალური და ნივთიერი მემკვიდრეობის კვლევის პოპულარიზაცია, ახალგაზრდა სამეცნიერო კადრების მოზიდვა. გრანტის მოპოვება შესაძლებელია მხოლოდ ღია კონკურსის წესით!   კონკურსის ძირითადი პირობები კონკურსში მონაწილეობა და გრანტის მოპოვება შეუძლია: წამყვან ორგანიზაციას თანამონაწილე ორგანიზაციასთან ერთად (ერთობლივი პროექტის შემთხვევაში), პროექტის ხელმძღვანელს, თანახელმძღვანელს (ერთობლივი პროექტის შემთხვევაში) პროექტის კოორდინატორთან და ძირითად პერსონალთან ერთად. პროექტს უნდა ჰყავდეს ხელმძღვანელი, კოორდინატორი, მკვლევარი და ახალგაზრდა მეცნიერი; პროექტის ძირითად პერსონალში ჩართული უნდა იყოს არანაკლებ ერთი ახალგაზრდა მეცნიერი პროექტის განხორციელების მთლიანი პერიოდის განმავლობაში; პროექტში შეიძლება ჩართული იყოს უცხო ქვეყნის მოქალაქე ძირითადი ან დამხმარე პერსონალის სტატუსით. კონკურსზე წარმოდგენილი პროექტისათვის ფონდიდან მოთხოვნილი დაფინანსება არ უნდა აჭარბებდეს წელიწადში 100 000 ლარს საზღვარგარეთ წარმოებული კვლევითი პროექტისათვის და 70 000 ლარს საქართველოს ტერიტორიაზე წარმოებული პროექტისათვის. პროექტს  შესაძლებელია ჰქონდეს თანადაფინანსება (დამატებითი ფინანსური წყარო), რომელიც ნაწილობრივ დაფარავს პროექტის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ხარჯების ნაწილს. პროექტის ხანგრძლივობა   შეიძლება იყოს 24 ან 36 თვე. პროექტის განხორციელება უნდა იწყებოდეს 2018 წლის სექტემბრიდან. კონკურსის გამოცხადებისას გამოქვეყნდება: კონკურსის წესები და პირობები, კონკურსზე წარმოსადგენი დოკუმენტები, კონკურსის განრიგი და რეგისტრაციის პროცედურები. კონკურსის საკითხებთან დაკავშირებით საკონტაქტო ინფორმაცია: ელ.ფოსტა: he@rustaveli.org.ge ტელეფონის ნომერი: 2 200 220 (4302)
სრულად