ანონსები
http://rustaveli.org.ge/images/image/slider2_1.jpg
13/04/2017 16:42

ფონდი აანონსებს შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდისა და გერმანიის აკადემიური გაცვლის სამსახურის ერთობლივი „Rustaveli-DAAD“-ის სასტიპენდიო პროგრამის საგრანტო კონკურსს

ერთობლივი „Rustaveli-DAAD“-ის სასტიპენდიო პროგრამის საგრანტო კონკურსი გამოცხადდება მომდევნო კვირაში. დაფინანსების წესის გასაცნობად იხილეთ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2017 წლის 6 აპრილის ბრძანება N 62/ნ და DAAD -ის ვებ-გვერდი, სადაც უკვე განთავსებულია ინფორმაცია კონკურსის შესახებ ( იხ. ბმული ) საგრანტო კონკურსის მიზანია ხელი შეუწყოს ახალგაზრდა მეცნიერებსა და დოქტორანტებს სამეცნიერო კვლევების განხორციელებასა და ხარისხიანი სადოქტორო განათლების  მიღებაში, აგრეთვე, თემატური ან ინტერდისციპლინური მიმართულებით სამეცნიერო თანამშრომლობის გაღრმავებაში. საგრანტო კონკურსის ფარგლებში ფინანსდება პროექტები, რომლებიც ითვალისწინებს: ახალგაზრდა მეცნიერების (საქართველოს მოქალაქე, რომლის დოქტორის აკადემიური ხარისხის მინიჭების დღიდან კონკურსის გამოცხადების დღემდე გასულია არაუმეტეს 12 წელი) გერმანიის უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებსა ან/და კვლევით ინსტიტუტებში სტაჟირებას; დოქტორანტების გერმანიის უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებსა ან/და კვლევით ინსტიტუტებში სტაჟირებას; ერთობლივი სადოქტორო პროგრამების დოქტორანტების გერმანიის უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებსა ან/და  კვლევით ინსტიტუტებში სტაჟირებას; საგრანტო კონკურსი მოიცავს DAAD-ის კლასიფიკატორის შემდეგ სამეცნიერო მიმართულებებს: ენები და კულტურის კვლევები; სამართალი, ეკონომიკა და სოციალური მეცნიერებები; მათემატიკა და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები; მედიცინა; ვეტერინარული მედიცინა, მეტყევეობა, ეკოლოგია, აგრარული და კვების მეცნიერებები; ინჟინერია; ხელოვნების, მუსიკისა და სპორტის მეცნიერებები; გრანტის მოპოვება შესაძლებელია მხოლოდ ღია კონკურსის წესით. კონკურსის ფარგლებში გაიცემა მხოლოდ ინდივიდუალური სასწავლო-კვლევითი გრანტები. საბუთების შემოტანის ბოლო ვადაა 2017 წლის 8 მაისი. კვლევითი სტაჟირება უნდა განხორციელდეს 1 ივნისიდან 30 ნოემბრამდე პერიოდში. კონკურსი უკვე განთავსებულია DAAD -ის ვებ-გვერდზე. გთხოვთ, იხილოთ შემდეგი ბმული. კონკურსთან დაკავშირებული ინფორმაციისათვის მიმართეთ პროგრამის კოორდინატორებს: ნინო ბიწაძე, ელ. ფოსტა: bitsadze@rustaveli.org.ge ნინო გაჩეჩილაძე, ელ. ფოსტა: gachechiladze@rustaveli.org.ge
სრულად

სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო დაინტერესებულ პირებს იწვევს საპროექტო წინადადებების წარსადგენად

13/04/2017 14:57
შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი ავრცელებს ინფორმაციას მიგრაციისა და განვითარების მიმართულებით კვლევის განხორციელების შესაძლებლობის შესახებ. განსახორციელებელი კვლევის საგანი უნდა ეხებოდეს მიგრაციას და განვითარებას შორის არსებული კავშირებს და ფოკუსირებული უნდა იყოს ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან მინიმუმ ერთ საკითხზე: დიასპორა; იმიგრანტთა ინტეგრაცია; დაბრუნებულ მიგრანტთა რეინტეგრაცია; შრომითი (ცირკულარული) მიგრაცია.  აუცილებელია კვლევაში მონაწილეობდეს საქართველოს უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში მომუშავე აკადემიური პერსონალი. კვლევის ფარგლებში წამყვანი მკვლევარის პოზიციაზე დასახელებულ პირს უნდა ჰქონდეს დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი.   ასევე, მიგრაციის სფეროში კვლევითი პროექტების განხორციელების გამოცდილება (მიგრაციის სფეროში მინიმუმ ორი კვლევითი პროექტი,  საერთაშორისო რეფერირებად ჟურნალში გამოქვეყნებული მინიმუმ 2 სტატია).  კვლევა უნდა განხორციელდეს 2017 წლის დეკემბრამდე. თანდართული დოკუმენტი (ტექნიკური დავალება)   დეტალურად აღწერს შერჩევაში მონაწილეობის პირობებს. გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ფასთა ცხრილში მითითებული წინადადების ღირებულება არ უნდა აჭარბებდეს 51670.00  (ორმოცდათერთმეტი ათას ექვსასსამოცაათი) ლარს დღგ-ს გარეშე. დაინტერესებულმა პირებმა შემოთავაზება უნდა წარადგინონ მიმდინარე წლის 15 მაისამდე ელ-ფოსტაზე: N.khujadze@sda.gov.ge დამატებითი კითხვების შემთხვევაში, შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ სსიპ სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს წარმომადგენლებს ელ-ფოსტაზე: N.khujadze@sda.gov.ge
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/image/green-talents-competition-2016.png
13/04/2017 14:30

კონკურსი “Green Talents – International Forum for High Potentials in Sustainable Development”

კონკურსი “Green Talents – International Forum for High Potentials in Sustainable Development” გერმანიის განათლებისა და კვლევის ფედერალური  სამინისტრო (BMBF) 2009 წლიდან აცხადებს პრესტიჟულ კონკურსს “Green Talents – International Forum for High Potentials in Sustainable Development”, საერთაშორისო იდეების გაცვლის პოპულარიზაციისთვის. ჯილდო, რომელიც პროფესორ იოჰანა ვანკას პატრონაჟით გაიცემა, ყოველ წელს ერგება 25 ახალგაზრდა მკვლევარს მთელი მსოფლიოდან. გამარჯვებულები სხვადასხვა მეცნიერული დარგიდან შერჩეულნი არიან გამორჩეული მიღწევების გამო საზოგადოების მდგრადობის გაუმჯობესების კუთხით. 2017 წელს, კონკურსის თემაა „მდგრადი წარმოება და მოხმარება“. მიუხედავად ამისა, განაცხადის წარდგენა შეუძლია მეცნიერების ნებისმიერი მიმართულების წარმომადგენელს. საპროექტო წინადადების წარდგენის ბოლ ვადაა 2017 წლის 27 მაისი. მოთხოვნები განაცხადის წარმდგენთათვის: ირიცხება მაგისტრატურაზე, მინიჭებული აქვს მაგისტრის ან დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული არაუმეტეს სამი წლის წინ; ფლობს ინგლისურ ენას უმაღლეს დონეზე ცოდნა; არ არის გერმანიის მოქალაქე ან რეზიდენტი; აქვს საშუალოზე მნიშვნელოვნად მაღალი ნიშნები; ყურადღებას ამახვილებს მდგრად განვითარებასა და ინტერდისციპლინურ მიდგომაზე. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაუკავშირდით: იხილეთ კონკურსის პრეს-რელიზი და აღწერა DLR Project Management Agency/European and International Cooperation E-mail: greentalents@dlr.de   იხილეთ კონკურსის პრეს-რელიზი და აღწერა.
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/DO%20eng/600.png
05/04/2017 17:07

„გააუმჯობესე შენი კვლევა“ (EYR) – EaP 2017-ის პროგრამა

ფონდი ავრცელებს ინფორმაციას „გააუმჯობესე შენი კვლევა“ (EYR) პროგრამის შესახებ. აღმოსავლეთის პარტნიორობასთან დაკავშირების პროექტი (EaPConnect), საერთაშორისო კვლევისა და განვითარებული კომპიუტერული ქსელის პოზიტიური ეფექტების პოპულარიზაციისთვისა და აღმოსავლეთის პარტნიორობის ქვეყნების მკვლევრების საზოგადოებისთვის შესაძლებლობის შექმნისთვის თანამშრომლობს წამყვან პარტნიორებთან პროგრამაში „გააუმჯობესე“ შენი კვლევა“. პროგრამა იწვევს მკვლევრებსა და მათ პარტნიორებს მეცნიერების ყველა დარგიდან, გამოაგზავნონ საპროექტო განაცხადები ინტერნეტზე წვდომისა და ტექნოლოგიების როლზე კვლევის პროცესის გაუმჯობესებაში. პროგრამა ღიაა ნებისმიერი ტიპის მეცნიერთა გუნდისთვის, როგორც დამწყები, ასევე გამოცდილი მეცნიერებისთვის ტექნოლოგიების კვლევაში გამოყენების საკითხში. თუ თქვენი საპროექტო განაცხადი შეირჩევა პროგრამისთვის, თქვენ შეძლებთ თქვენი პროექტი წამოადგინოთ 27-28 სექტემბერს მინსკში, EaPConnect-ის მიერ ორგანიზებულ აღმოსავლეთის პარტნიორობის ტექნოლოგიური ინფრასტრუქტურის კონფერენცეაში EaPEC2017 . კონკურსის შესახებ დაწვრილებით ინფორმაციის მისაღებად გაეცანით შემდეგ ვებ-გვერდს: https://blacksea-horizon.eu/object/news/723  
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/NEWS/600.png
28/03/2017 10:36

საზაფხულო სკოლა ახალგაზრდა მკვლევრებისთვის

ფონდი ავრცელებს ინფორმაციას „Sumforest საზაფხულო სკოლა ახალგაზრდა მკვლევრებისთვის“ შესახებ. საზაფხულო სკოლა მიზნად ისახავს ხმელთაშუა ზღვის მოსაზღვრე ჩრდილოეთი აფრიკის ქვეყნების, აღმოსავლეთ თანამშრომლობის ქვეყნების (EaP) და რუსეთის ფედერაციის მოქალაქე ახალგაზრდა მეტყევეობის მკვლევრების შესაძლებლობების განვითარებას და გაძლიერებულ ინტეგრაციას საერთაშორისო კვლევით საზოგადოებაში. განაცხადის შემომტანის პროფილი: ფლობს ინგლისურ ენას მაღალ დონეზე; წარმოადგენს რეზიუმეს, რომელიც აპლიკანტის პროფესიონალურ გამოცდილებასა და კვლევით პოტენციალზე მიანიშნებს, დაკავშირებულია ზემოთხსენებული ქვეყნების რომელიმე უნივერსიტეტთან და მუშაობს კვლევით საკითხზე, რომელიც ეხება სატყეო სექტორს, გარემოს დაცვას, კლიმატის ცვლილებას ან ბიოეკონომიკას. განაცხადის შემოტანისთვის აუცილებელია წარმოადგინოთ: სამოტივაციო წერილი (2 გვერდი); რეზიუმე; სარეკომენდაციო წერილი ხელმძღვანელისგან ან უნივერსიტეტისგან. ყველა შერჩეული მონაწილე მიწვეული იქნება Sumforest დასკვნით კონფერენციაზე 2017 წლის შემოდგომას და საზოგადოებას გააცნობს თავის მეცნიერულ პოსტერს. განაცხადის შემოტანისთვის გამოაგზავნეთ დოკუმენტები შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე: sumforest@efi.int განაცხადის შემოტანის ბოლო ვადა: 10 მაისი, 2017 დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ბმულს https://www.sumforest.org/ , ან დაუკავშირდით ელენა კულიკოვას (Elena Kulikova, elena.kulikova@efi.int)
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/Anonsebi/transnav.png
24/03/2017 16:13

ფონდი ავრცელებს ინფორმაციას “Marine Navigation and Safety of Sea Transportation” საერთაშორისო კონფერენციის შესახებ

მიმდინარე წლის 21-23 ივნისს პოლონეთში, ქ. გდინიაში გაიმართება მეთორმეტე საერთაშორისო კონფერენცია საზღვაო ნავიგაციაზე და საზღვაო ტრანსპორტირების უსაფრთხოებაზე, კონფერენცია ორგანიზენულია გდინიას საზღვაო უნივერსიტეტის ნავიგაციის ფაკულტეტისა და საზღვაოსნო  ინსტიტუტის მიერ. კონფერენციის ფარგლებში, მეცნიერები და ექსპერტები ერთმანეთს გაუზიარებენ გამოცდილებას, ცოდნასა და კვლევის შედეგებს საზღვაო ტრანსპორტირების უსაფრთხოებასთან და ნავიგაციასთან დაკავშირებით. კონფერენციაში მონაწილეობა შეგიძლიათ ნაშრომის (paper) გაგზავნის შემდეგ. ნაშრომის გაგზავნა შესაძლებელია 2017 წლის აპრილის ბოლომდე. გაგზავნილი ნაშრომები, შემოწმების შემდეგ, გამოიცემა ჟურნალში TransNav ( http://transnav.eu ). კონფერენციაში მონაწილეობის მიღება, ასევე, შესაძლებელია ნაშრომის გარეშეც, თუმცა, პრიორიტეტი მიენიჭებათ იმ კანდიდატებს, რომლებმაც ნაშრომი წარადგინეს. დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად დაუკავშირდით კონფერენციის მდივანს, ტომასზ ნოიმანს. ტელეფონი: +48585586168; ელ-ფოსტა: transnav@am.gdynia.pl . კონფერენციის ვებ-გვერდი: http://transnav2017.am.gdynia.pl/
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/DO%20eng/logo%20governance%20in%20economies.jpg
20/03/2017 12:56

Governance in Emerging Economies

შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი ავრცელებს ინფორმაციას დოქტორანტის პოზიციის თაობაზე. Gottingen University, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან და KIMEP უნივერსიტეტთან პარტნიორობით აცხადებს დოქტორანტის ვაკანსიას კვლევით პროექტში. შერჩეული დოქტორანტი ჩაერთვება ინტერდისციპლინურ კვლევით პროექტში, რომელიც დაფინანსებულია ვოლკსვაგენის ფონდის მიერ (The Volkswagen Foundation). კვლევითი პროექტის მიზანია, შეისწავლოს სახელმწიფოს მმართველობის როლი ქვეყნის ეკონომიკური განვითარებისა პროცესში. დაწვრილებითი ინფორმაცია პროექტისა და კანდიდატის შერჩევის პირობების შესახებ ხელმისაწვდომია ბმულზე. დაინტერესებულმა კანდიდატებმა მოთხოვნილი დოკუმენტაცია უნდა წარადგინონ მიმდინარე წლის 10 აპრილს. საკონტაქტო ინფორმაცია: Email: governance@pfh.de URL: www.governance-in-emerging-economies.net Facebook: www.facebook.com/econ,governance  
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/DO%20eng/1.jpg
16/03/2017 13:57

დაგეგმილი ვებინარი Innovation strategy in research and innovation projects

პროექტის ფარგლებში EaP PLUS დაგეგმილია ვებინარების სერია  კვლევისა და ინოვაციის თემაზე.  პირველი ვებინარის ჩატარება  ჩანიშნულია მიმდინარე წლის 11 აპრილს (ცენტრალური ევროპის დროთ  10:00 - 11:00 საათზე)  .  ვებინარის თემატიკაა: ინოვაციის სტრატეგია კვლევაში Innovation strategy in research and innovation projects – increasing the impact of your research  ვებინარის დღის წესრიგი და დაწვრილებითი ინფორმაცია მომხსენებლებზე იხილეთ თანდართულ დოკუმენტში.  ვებინარზე დასასწრებად საჭროა რეგისტრაციის გავლა პროექტის ვებ-გვერდის მეშვეობით.   
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/DO%20eng/HiRes.jpg
16/03/2017 10:52

ფონდი ავრცელებს ინფორმაციას ,,ჰორიზონტი 2020“ - ის პროგრამაში საინფორმაციო ტექნოლოგიების ვებინარის შესახებ

პროგრამის „ხარისხის გავრცელება და ჩართულობის გაღრმავება“ მიზანია კვლევისა და ინოვაციის სექტორში ინვესტიციების მოზიდვა, რადგან ქვეყნის ეკონომიკური ზრდა და კონკურენტუნარიანობა მნიშვნელოვნადაა დამოკიდებული ზემოთხსენებულ სექტორში ინვესტიციების ზრდაზე. 20 მარტს, 13:00 საათზე, ვებინარს ჩაატარებენ პოლონეთის ეროვნული საკონტაქტო პირები - ექსპერტები, რომლებსაც დიდი გამოცდილება აქვთ ევროკომისიის ჩარჩო პროგრამების შესახებ ტრეინინგების ჩატარებაში. ვებინარზე დასწრება შეგიძლიათ ამ ბმულის მეშვეობით: https://meet.lync.com/kpkgovpl/presenter-kpk1/UAE6BKOT დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ ღონისძიების ბმული: https://blacksea-horizon.eu/object/event/680 საკონტაქტო პირი: Adam Gluszuk, National Contact Point for Research Programmes of the EU e-mail: adam.gluszuk@kpk.gov.pl
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/Anonsebi/EaPPLUS_Logo_170116_RGB-1484569370.jpg
15/03/2017 17:17

ფონდი ავრცელებს ინფორმაციას EaP PLUS ჰორიზონტი 2020 - ის საინფორმაციო დღის შესახებ

EaP PLUS ორგანიზებას უწევს H2020 საინფორმაციო ღია კარის დღეს ენერგეტიკისა და გარემოს დაცვის შესახებ. ღონისძიება ჩატარდება უკრაინის ეროვნულ ტექნიკურ უნივერსიტეტში  საინფორმაციო ღია კარის დღე გაიმართება 2017 წლის 7 აპრილს, უკრაინის ეროვნულ ტექნიკურ უნივერსიტეტში „კიევი, პოლიტექნიკური ინსტიტუტი“ შეხვედრა შეეხება ენერგეტიკასა და გარემოს დაცვით საკითხებს H2020 საგრანტო პროექტებისათვის, როგორც 2017 წლის, ასევე 2018-2020 წლებისათვის. საღამოს გაიმართება საშუამავლო შეხვედრა, რომელიც დაეხმარება მონაწილეებს იპოვონ სასურველი პარტნიორი თანამშრომლობისათვის და შემდგომ ერთობლივი პროექტის საწარმოებლად. დასწრების მსურველებმა უნდა შეავსონ პროფილის ფორმა  და გაუგზავნონ ოლგა ზირინას 2017 წლის 15  მარტისთვის. იხილეთ დღის წესრიგი დაწყებულია საინფორმაციო ღია კარის დღეზე რეგისტრაცია http://upc.kpi.ua/?page_id=2680 დამატებითი კითხვების შემთხვევაში დაუკავშირდით ქ. ოლგა ზირინას IPPT-PAN, პოლონეთი Olga.Zyrina@kpk.gov.pl
სრულად