ანონსები
http://rustaveli.org.ge/images/Anonsebi/college-graduation.jpg
05/09/2018 16:39

ფონდი აანონსებს “მაგისტრანტთა სასწავლო-კვლევითი პროექტების გრანტით დაფინანსების”2018 წლის კონკურსს

კონკურსის მიზანი მაგისტრანტთა სასწავლო-კვლევითი პროექტების დასაფინანსებლად გრანტების გაცემის მიზანია მაგისტრატურის აკრედიტებულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხული მაგისტრანტების სამაგისტრო ნაშრომის ფარგლებში სამეცნიერო კვლევების ხარისხის გაზრდის, აკადემიური დონის ამაღლებისა და კვლევითი უნარ-ჩვევების განვითარების ხელშეწყობა, ასევე, საქართველოს უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების სამეცნიერო-კვლევითი პოტენციალის გაუმჯობესების, სწავლის პროცესში კვლევის ინტეგრაციისა და თემატური და/ან ინტერდისციპლინური მიმართულებით კვლევითი აქტივობის განვითარების ხელშეწყობა.    მაგისტრანტთა სასწავლო-კვლევითი პროექტების გრანტით დაფინანსების კონკურსში პროექტების წარდგენა შესაძლებელია სამეცნიერო მიმართულების კლასიფიკატორით განსაზღვრულ შემდეგ მიმართულებებში: საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები; ინჟინერია და ტექნოლოგიები; მედიცინისა და ჯანმრთელობის მეცნიერებები; აგრარული მეცნიერებები; სოციალური მეცნიერებები; ჰუმანიტარული მეცნიერებები; საქართველოს შემსწავლელი მეცნიერებები. გრანტის მოპოვება შესაძლებელია მხოლოდ ღია კონკურსის წესით! კონკურსის ძირითადი პირობები საგრანტო კონკურსის ფარგლებში გაიცემა მხოლოდ ინდივიდუალური სასწავლო-კვლევითი გრანტები; კონკურსის ფარგლებში გრანტი შეიძლება მოიპოვოს საქართველოს მოქალაქე, უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მაგისტრატურის აკრედიტებულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხულმა, სტუდენტის აქტიური სტატუსის მქონე მაგისტრანტმა; გრანტის მიღების პერიოდში მაგისტრანტი უნდა იყოს მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამის დამამთავრებელი ან დამამთავრებლის წინა სემესტრის სტუდენტი; პროექტის ხანგრძლივობა შეიძლება იყოს მინიმუმ 4 და მაქსიმუმ – 10 თვე; დაუშვებელია საგრანტო კონკურსში ერთი და იმავე პირის მიერ ერთზე მეტი განაცხადის წარდგენა.   ფინანსური მოთხოვნები: პროექტის ბიუჯეტი შეიძლება შეადგენდეს არაუმეტეს 6000 ლარს. მაგისტრანტის სტიპენდია ჯამში არ უნდა აღემატებოდეს 1200 ლარს კონკურის გამოცხადებისას გამოქვეყნდება: კონკურსის პირობები, კონკურსზე წარმოსადგენი დოკუმენტები, კონკურსის განრიგი და რეგისტრაციის პროცედურები. კონკურსი გამოცხადდება მიმდინარე წლის სექტემბერში კონკურსის საკითხებთან დაკავშირებით საკონტაქტო ინფორმაცია: ელ. ფოსტა: mr@rustaveli.org.ge ტელეფონი: 2 200 220 (4302)  
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/Anonsebi/erc_1.png
15/08/2018 09:55

ევროპული კვლევების საბჭოს (ERC) 2019 წლის პროგრამა და ცვლილებები

შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი ავრცელებს ინფორმაციას ევროპული კვლევების საბჭოს (ERC) 2019 წლის სამუშაო პროგრამისა და მასში განხორციელებულ ცვლილებების შესახებ. სამუშაო პროგრამა მუშავდება ევროპული კვლევების საბჭოს (ERC) მიერ და მას ამტკიცებს ევროპული კომისია. 2019 წლის პროგრამის დამტკიცება დაგეგმილი იყო ივლისის თვეში, რაც შეიცვალა და აღნიშნული საგრანტო სქემის განხორციელდება ამ ეტაპზე დაგეგმილია სექტემბრის თვეში. პროგრამა ითვალისწინებს რამდენიმე ცვლილებას, მაგალითად: Starting Grant 2019 გამოცხადდება ივლისის ნაცვლად, პროგრამის დამტკიცების შემდგომ. გარდა ამისა კონკურსი ღია იქნება უფრო მოკლე პერიოდის განმავლობაში, ვიდრე გასულ წელს და განაცხადების მიღების ბოლო დღედ, ამ ეტაპისთვის განსაზღვრულია 2018 წლის 17 ოქტომბერს. Synergy Grant 2019 – გამოცხადება დაგეგმილი იყო იყო 2018 წლის ივლისის თვეში და  გადაინაცვლა პროგრამის დამტკიცების შემდგომი პერიოდისთვის. აღნიშნული კონკურსი მოკლე პერიოდში იქნება ღია, გასულ წელთან შედარებით და განაცხადების მიღების ბოლო დ ამ ეტაპისთვის განსაზღვრულია 2018 წლის 8 ნოემბერი.   ევროპული კვლევების საბჭოს (ERC) 2019 წლის სამუშაო პროგრამა შემუშავებულია სამეცნიერო საბჭოს მიერ, და საჭიროებს დამტკიცებას ევროკომისიის მხრიდან. 2019 წლის პროგრამა გასული წლის პროგრამის მსგავსია, თუმცა სამეცნიერო საბჭოს მიერ მასში მცირედი ცვლილებები იქნა განხორციელებული. აღნიშნული ცვლილებების სანახავად გთხოვთ იხილოთ თანდართული ფაილი .      
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/Anonsebi/photo.png
07/08/2018 14:50

ERC – Starting Grants შედეგები და დაფინანსებული პროექტების მაგალითები

შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი ავრცელებს ინფორმაციას ევროპული კვლევების საბჭოს (ERC) მიერ დაფინანსებული ერთ-ერთი საგრანტო სქემის Starting Grants-ის ფარგლებში 2018 წელს დაფინანსებული პროექტების შესახებ. აღნიშნული საგრანტო სქემა (Starting Grants) შესაძლებლობას აძლევს ახალგაზრდა, დამწყებ მეცნიერებს შექმნან კვლევითი ჯგუფი და შეადგინონ რელევანტური კვლევითი პროექტები. 2018 წელს კონკურსის ფარგლებში შეირჩა და დაფინანსდა 403 გამორჩეული პროექტი, რომელთა ჯამური ბიუჯეტი შეადგენს 603 მილიონ ევროს. თითოეული პროექტზე გათვალისწინებულია  დაახლოებით 1.5 მილიონი ევრო. დამატებითი ინფორმაციისთვის, გთხოვთ იხილოთ ევროპული კვლევების საბჭოს (ERC) ვებგვერდზე. იხილეთ დაფინანსებული პროექტების სია . კონკურსის ფარგლებში დაფინანსებული პროექტების მაგალითები შეგიძლიათ იხილოთ ბმულის მეშვეობით.
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/Anonsebi/erc%20mathematics.png
01/08/2018 17:20

ევროპული კვლევების საბჭოს (ERC) მიერ დაფინანსებული პროექტები მათემატიკის მიმართულებით

შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი ავრცელებს ინფორმაციას ევროპული კვლევების საბჭოს (ERC) მიერ მხარდაჭერილი პროექტების შესახებ მათემატიკის დარგში. ERC -იმ გამოაქვეყნა ბროშურა Mathematics Spotlight on ERC Projects ”, რომელიც მოკლედ აღწერს აღნიშნულ პროექტებს. ევროპის კვლევისა და ინოვაციის პროგრამა ,,ჰორიზონტი 2020“ - ის ფარგლებში, ევროპული კვლევების საბჭო (ERC) მხარს უჭერს მეცნიერებს ყველა სამეცნიერო მიმართულებაში.   თუცა, აღნიშნული ბროშურა ემსახურება მათემატიკის როლის წარმოჩენას სხვა სამეცნიერო დისციპლინებს შორის. ევროპული კვლევების საბჭოს (ERC) მიერ დაფინანსებულია 377 პროექტი მათემატიკის მიმართულებით, რომელთა ჯამური ბიუჯეტი 600 მილიონ ევროს შეადგენს. ბროშურა და სხვა დამატებითი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია Era Portal Austria ვებგვერდზე.
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/Anonsebi/2020.png
01/08/2018 17:18

ცვლილებები ,,ჰორიზონტი 2020“ -ში

ფონდი ავრცელებს ინფორმაციას ევროპის კვლევის და ინოვაციის ჩარჩო პროგრამა ,,ჰორიზონტი 2020“ - ის სამუშაო პროგრამებში ევროკომისიის მიერ განხორციელებულ ცვლილებების შესახებ. დოკუმენტების ჩასატვირთად და დამატებითი ინფორმაციისთვის გთხოვთ ეწვიოთ ,,ჰორიზონტი 2020“ - ის მონაწილეთა პორტალს. პროგრამაში დამატებული საკითხების ჩამონათვალი ხელმისაწვდომია  ვებგვერდზე  .
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/Anonsebi/picture.png
27/07/2018 14:33

Innovative Medicines Initiative საგრანტო კონკურსი

ფონდი ავრცელებს ინფორმაციას Innovative Medicines Initiative (IMI) მიერ გამოცხადებული კონკურსის შესახებ. კონკურსი ღიაა სხვადასხვა სამეცნიერო მიმართულების მკვლევრებისთვის და ითვალისწინებს ინოვაციური საპროექტო იდეების დაფინანსებას.  innovative medicines initiative წარმოადგენს ევროკავშირის პარტნიორ ორგანიზაციას, მისი საერთო ბიუჯეტი შეადგენს 3.27 მილიარდი ევროს, (2014-2020 წლებისათვის). 2018 წლის საგრანტო კონკურსი კი ითვალისწინებს მედიცინის სფეროში ინოვაციური კვლევების დაფინანსებას, რომელიც ხელს შეუწყობს მედიცინის სამომავლო განვითარებას. მონაწილეობის მსურველებმა მოკლე საპროექტო წინადადება უნდა წარადგინონ  2018 წლის 24 ოქტომბრამდე . სარეგისტრაციო ბმულების, კონკურსის ფარგლებში ჩასატარებელი ვებინარების და სხვა დამატებითი ინფორმაციისთვის, გთხოვთ იხილოთ თანდართული ფაილი .  
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/NEWS/unesaco%201.jpg
26/07/2018 11:46

გამოცხადდა UNESCO-ს კონკურსი

შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი ავრცელებს ინფორმაციას UNESCO-ს მიერ გამოაცხადებული კონკურსის შესახებ, რომელიც ბაჰრეინის სამეფოს მიერაა დაფინანსებული "UNESCO King Hamad Bin Isa Al-khalifa" პრიზის მოსაპოვებლად, განათლებაში საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების (ICT) გამოყენებისათვის .   2018 წელს, პრიზი გადაეცემა იმ პროექტებსა და პროგრამებს, რომლებიც იყენებენ ინოვაციურ ტექნოლოგიებს, რათა უზრუნველყონ განათლება მოწყვლადი ჯგუფებისათვის. თითოეულ გამარჯვებულს პრიზის სახით გადაეცემა 25 000 აშშ დოლარი იუნესკოს სათაო ოფისში პარიზში დაჯილდოების ცერემონიალზე. კონკურსში მონაწილეობისათვის, ინდივიდებმა, ინსტიტუციებმა და არასამთავრობო ორგანიზაციებმა უნდა დაასახელონ კანდიდატურები თავიანთი ქვეყნის იუნესკოს ეროვნულ კომისიას ა (საქართველოს შემთხვევაში-საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო) და/ან იუნესკოს ოფიციალურ პარტნიორ არასამთავრობო ორგანიზაციებ ში.  თითოეულ ქვეყანას შეუძლია მაქსიმუმ სამი კანდიდატურის წარდგენა. ნომინანტების წარდგენა ხორციელდება ელექტრონული პლატფორმის მეშვეობით. კონკურსის შესახებ დამატებითი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია ბმულზე. საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს კანცელარიაში კანდიდატურების წარდგენის ბოლო ვადაა 2018 წლის 19 ოქტომბერი.
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/Anonsebi/mashav%20photo.png
24/07/2018 15:18

MASHAV-ის პროფესიონალური კურსები

ფონდი ავრცელებს ინფორმაციას ისრაელის სახელმწიფოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (MASHAV) მიერ დაგეგმილი საგანმანათლებლო კურსების შესახებ. კურსები ხორციელდება ისრაელში, პროფესიული და აკადემიურ ინსტიტუტებთან თანამშრომლობით. MASHAV წარმოადგენს ისრაელის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს და იგი ყოველწლიურად ატარებს პროფესიონალურ კურსებს ინგლისურ, რუსულ, ფრანგულ და ესპანურ ენებში. განაცხადის ფორმის, კურსების ჩამონათვალისა და სხვა დამატებითი ინფორმაციისთვის , გთხოვთ,  ეწვიოთ ისრაელის სახელმწიფოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს ვებგვერდს .  
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/Anonsebi/advanced%20grant_1.png
23/07/2018 15:27

ევროპული კვლევების საბჭოს(ERC) საგრანტო კონკურსი - Advanced Grant 2018

შოთა რუსთაველის საქართველოს  ეროვნული სამეცნიერო ფონდი ავრცელებს ინფორმაციას ვროპული კვლევების საბჭოს (ERC)  2018 წლის საგრანტო კონკურსის შესახებ Advanced Grants. კონკურსი გამოცხადდა მიმდინარე წლის  17 ივლისს და განაცხადის წარდგენის ბოლო ვადად განსაზღვრულია  2018 წლის 30 აგვისტო. ევროპული კვლევების საბჭოს გრანტები ხელს უწყობს წამყვან მეცნიერებს და მკვლევრებს,  ჩაატარონ უმაღლესი ხარისხის სამეცნიერო კვლევა. გრანტის ოდენობა შეადგენს 2.5 მილიონ ევროს 5 წლის განმავლობაში. კონკურსი ღიაა ყველა სამეცნიერო მიმართულებისთვის და მასში მონაწილეობა შეუძლიათ სხვადასხვა მოქალაქეობის მქონე წამყვან მეცნიერებს, რომლებთაც აქვთ გამორჩეული სამეცნიერო მოღვაწეობის მინიმუმ 10 წლიანი კარიერა. წამყვანი ორგანიზაცია (Host Institution) დაფუძნებული უნდა იყოს ევროკავშირის წევრ ან ასოცირებულ სახელმწიფოში, მათ შორის საქართველოშიც. დეტალური ინფორმაცია ხელმისაწვდომია ევროკავშირის კვლევისა და ინოვაციის ჩარჩო პროგრამა ,,ჰორიზონტი 2020“ -ის მონაწილეთა პორტალზე . კონკურსის შესახებ დეტალური ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ ევროპული კვლევების საბჭოს ვებგვერდზე.
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/Anonsebi/space%20lounch.png
19/07/2018 14:06

კონკურსი კოსმოსური კვლევებით დაინტერესებული პირებისთვის

ფონდი ავრცელებს ინფორმაციას ევროკავშირის კვლევის და ინოვაციის ჩარჩო პროგრამა ,,ჰორიზონტი 2020“-ის ფარგლებში დაფინანსებულ კონკურსზე, რომელიც ითვალისწინებს მცირე ზომის კოსმოსური თანამგზავრების ორბიტაზე გაშვების დაბალ ბიუჯეტური მეთოდის შემუშავებასა და დანერგვას. კონკურსი მიზნად ისახავს, გამოავლინოს მცირე კოსმოსური თანამგზავრების ორბიტაზე გაშვების ინოვაციური და ხელმისაწვდომი მეთოდი, რათა გაიზარდოს ევროპის წვდომა კოსმოსზე და თანამგზავრების დახმარებით, ხელმისაწვდომი გახადოს ტექნოლოგიური შესაძლებლობები, რომლებითაც ისარგებლებენ ევროპული კომპანიები, უნივერსიტეტები, კვლევითი ინსტიტუტები და აშ. მცირე ზომის სატელიტები, მოწყობილობებია, რომლებიც ეფექტურად გამოიყენება უკაბელო კავშირგაბმულობასა და ქსელებისთვის, ინტერნეტისთვის, ასევე მეცნიერული დაკვირვებასა და ინფორმაციის შეგროვებისთვის. კონკურსში მონაწილეობა შეუძლიათ ევროკავშირის წევრი ან ევროკავშირის კვლევის და ინოვაციის ჩარჩო პროგრამა ,,ჰორიზონტი 2020“-თან ასოცირებულ ქვეყნების წარმომადგენლებს.  კონკურსის ფარგლებში შესაძლებელია, როგორც ინდივიდუალური განაცხადების (ფიზიკური და იურიდიული პირები, საერთაშორისო ორგანიზაციები), ასევე ჯგუფების, კონსორციუმის მიერ, გამარჯვებულ პროექტს გადაეცემა ევროკომისიის პრიზი 10 მილიონი ევრო. მონაწილეობა შესაძლებელია 2018 წლის 12 ივნისიდან და ბოლო ვადად განსაზღვრულია 2021 წლის 1 ივნისი. კონკურსის ფარგლებში შესაძლებელია როგორც ინდივიდუალური განაცხადების წარდგენა (ფიზიკური და იურიდიული პირები, საერთაშორისო ორგანიზაციები), ასევე ჯგუფების, კონსორციუმის მიერ. კონკურსის წესებისა და სხვა დამატებითი ინფორმაციისთვის, გთხოვთ, ეწვიოთ ევროპული კომისიის ვებგვერდს .
სრულად