ანონსები

ფონდი ავრცელებს ინფორმაციას აბრეშუმის გზის მე-12 საერთაშორისო კონფერენციის შესახებ

15/02/2017 11:45

შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის ორგანიზებით 2017 წლის 19-20 მაისს პარტნიორ უნივერსიტეტებთან ერთად:ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, იგეგმება  აბრეშუმის გზის მე-12 საერთაშორისო კონფერენცია თემაზე: დემოკრატიისა და ადამიანის  უფლებათა თანამედროვე გამოწვევები რეგიონალური პოლიტიკისა და უსაფრთხოების ჭრილში (“Contemporary Challenges of Democracy and Human Rights through Politics and Security”).

კონფერენციის პროგრამა