ანონსები
http://rustaveli.org.ge/images/2017%20AUGUST/IMG/weq.png

„ჰორიზონტი 2020“-ის სამუშაო პროგრამა 2018-2020 წლებისათვის

03/11/2017 12:22

გამოქვეყნდა ევროკავშირის კვლევისა და ინოვაციის ჩარჩო პროგრამა „ჰორიზონტი 2020“-ის სამუშაო პროგრამა 2018-2020 წლებისათვის.

1) "ბრწყინვალე მეცნიერება":

2) "ინდუსტრიული ტექნოლოგიების ლიდერობა":

3) "საზოგადოებრივი გამოწვევები":

       ჰორიზონტალური პროგრამები: