ანონსები
http://rustaveli.org.ge/images/Anonsebi/1.jpg

ERC-ის დაფინანსებული პროექტების ნიმუშები

12/01/2018 15:18

ევროპული კვლევების საბჭოს (ERC) Consolidator Grants 2017 წლის ფარგლებში აქვეყნებს დაფინანსებული პროექტების ნიმუშებს:

მკვლევარი: Professor Moritz Schularick

პროექტი:  Housing, Finance and the Macroeconomy, 1870-2015 (SafeHouse)

დაფინანსება:  €1.54 million 5 წლიანი პროექტისთვის.

კვლევა ეხება კერძო საკუთრებაში თანხის დაბანდებას. 1870 წლიდან 2015 წლის ჩათვლით,  16 ქვეყნის მონაცემების  ანალიზის საფუძველზე განსაზღვრულია  არსებული გამოწვევები და რისკები. პროექტი სახელწოდებით, SAFEHOUSE აფასებს საკუთრების ფლობისგან გამოწვეული სტაბილურობის განცდის რეალურ ხარისხს.

მსგავსი გამარჯვებული პროექტები და ნიმუშები ხელმისაწვდომია შესაბამის ბმულზე.