ანონსები
http://rustaveli.org.ge/images/Anonsebi/Global_Food_Venture.png

EIT Food’s Global Food Venture (GFV) programme

26/03/2018 12:27

შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი ავრცელებს ინფორმაციას დოქტორანტებისათვის გამოცხადებული ახალი შესაძლებლობის შესახებ - EIT Food’s Global Food Venture (GFV) programmes. პროგრამა ითვალისწინებს ახალგაზრდა მკვლევრების მხარდაჭერას, მათ წახალისებას კვების ინდუსტრიის სფეროში ჩართულ მეწარმეებთან პარტნიორობის განვითარებისათვის.

პროგრამაში მონაწილეობის შესახებ დაწვრილებითი ინფორმაციის მისაღებად ეწვიეთ პროგრამის  ეწვიეთ ვებგვერდს.