ანონსები
http://rustaveli.org.ge/images/Anonsebi/maxresdefault.jpg

ევროპული ინოვაციების საბჭო (EIC) - საპილოტე პროგრამა

19/04/2018 16:44

ფონდი ავრცელებს ინფორმაციას ევროპული ინოვაციების საბჭო (EIC) - საპილოტე პროგრამის შესახებ, რომელიც გულისხმობს ევროკავშირის კვლევისა და ინოვაციის ჩარჩო პროგრამა „ჰორიზონტი 2020“- ის ფარგლებში გამორჩეული, კვალიფიციური მცირე და საშუალო მეწარმეებისათვის და კომპანიებისათვის წარმატებული ინოვაციური იდეების ინტერნაციონალიზაციასა და განვითარებაში ხელშეწყობას.  აღნიშნული ინიციატივა აერთიანებს სხვადასხვა სქემას „ჰორიზონტი 2020“-ის ფარგლებში დაფინანსების, კონტაქტების გაფართოების მიზნითა და ინოვაციების სფეროში საწყის ეტაპზე მყოფი კომპანიებისათვის  სხვა შესაძლებლობების განვითარების მიზნით. ევროპული ინოვაციების საბჭოს საპილოტე პროგრამაში აღსანიშნავია შემდეგი საკითხები:

დამატებითი ინფორმაცია ინოვაციების საპილოტე პროგრამის შესახებ შეგიძლიათ იხილოთ ბმულზე.