ანონსები
http://rustaveli.org.ge/images/NEWS/foto.png

„ჰორიზონტი 2020“-ის ფარგლებში დაფინანსებული პროექტის ,,EaP Plus“ -ის საინფორმაციო ბიულეტენი

10/07/2018 16:02

შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, ავრცელებს ინფორმაციას,   „ჰორიზონტი 2020“-ის ფარგლებში დაფინანსებული პროექტის ,,EaP Plus“საინფორმაციო ბიულეტინის შესახებ.

საინფორმაციო ბიულეტენი შეგიძლიათ იხილოთ დანართში.