განრიგი

განრიგი

16/12/2015 14:09

შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის 2017 წლის კალენდარი, კონკურსების მარეგულირებელი სამართლებრივი დოკუმენტების განახლების გამო, ექვემდებარება ცვლილებებს. აღნიშნული დოკუმენტები მტკიცდება საქართველოს მთავრობისა და განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს გადაწყვეტილებების საფუძველზე.

გთხოვთ, თვალყური ადევნოთ კალენდარში განხორციელებულ ცვლილებებს!

სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის
2017 წლის  კონკურსების მნიშვნელოვანი თარიღები
# კონკურსი ანონსი გამოცხადება კონსულტაციები რეგისტრაციის ბოლო ვადა ტექნიკური ექსპერტიზა შეფასება შედეგები
1 FR მარტი მარტი მარტი/აპრილი აპრილი მაისი ივნისი-აგვისტო სექტემბერი
2 PG/H2020  მაისი ივნისი ივლისი ოქტომბერი ნოემბერი დეკემბერი დეკემბერი ან 
2018-ის იანვარი
3 UO GSP  მარტი მარტი მარტი/აპრილი ივნისი ივლისი ივლისი ივლისი
4 HE  მარტი მარტი თებერვალი/მარტი მარტი მაისი ივლისი ივლისი
5 YS  მარტი მარტი მარტი-მაისი მაისი ივნისი ივლისი-სექტემბერი სექტემბერი
6 PhDF  თებერვალი თებერვალი მარტი-აპრილი მაისი მაისი ივნისი-ივლისი აგვისტო
7 MR იანვარი აპრილი მაისი-ოქტომბერი ნოემბერი ნოემბერი ნოემბერი დეკემბერი
8 DAAD  მარტი მარტი მარტი მარტი აპრილი აპრილი მაისი
9 VW მარტი აპრილი აპრილი-მაისი ივნისი ივლისი აგვისტო-სექტემბერი ნოემბერი
10 MG (CG/SS/TG) თებერვალი მარტი აპრილი აპრილი მაისი ივნისი ივნისი
11 LEO თებერვალი თებერვალი აპრილი აპრილი/ოქტომბერი აპრილი ოქტომბერი ნოემბერი
12 SCR მარტი მარტი აპრილი მაისი ივნისი ივნისი ივნისი
13 AAwards მაისი ივნისი ივლისი ივლისი ივლისი აგვისტო სექტემბერი
14 STCU მარტი მარტი აპრილი ივნისი ივნისი ივლისი (1) სექტემბერი (1) 2018 (2)
15 JUELICH MA  ივლისი აგვისტო აგვისტო სექტემბერი ოქტომბერი ოქტომბერი ნოემბერი
16
JUELICH PHD  ივლისი აგვისტო აგვისტო ოქტომბერი ოქტომბერი ნოემბერი ნოემბერი
17 CNR  მარტი აპრილი აპრილი მაისი ივნისი ივლისი-სექტემბერი სექტემბერი (1) დეკემბერი (2)
18 CNRS PICS მარტი აპრილი აპრილი ივნისი ივნისი 2018 იანვარი  2018 მარტი 
19 TUBITAK აპრილი ივნისი ივლისი სექტემბერი ოქტომბერი ნოემბერი (1)
2018 (2)
2018 მარტი 


შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის საგრანტო პროგრამებისა და კონკურსების აბრევიატურების განმარტება

პროგრამების აბრევიატურები

პროგრამები

FR

ფუნდამენტური კვლევების საგრანტო კონკურსი

PG/H2020

ევროკავშირის კვლევებისა და ინოვაციების ჩარჩო პროგრამის "ჰორიზონტი 2020"-ის პროექტების მოსამზადებელი გრანტები

UO GSP

უცხოეთში საქართველოს შესწავლის ცენტრებისა და პროგრამების ხელშეწყობის საგრანტო კონკურსი

HE

საზღვარგარეთ არსებული ქართული მატერიალური და სულიერი მემკვიდრეობის სამეცნიერო კვლევებისათვის სახელმწიფო საგრანტო კონკურსი

YS

ახალგაზრდა მეცნიერთა კვლევების საგრანტო კონკურსი

PhD F

დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამების საგრანტო კონკურსი

MR

სამაგისტრო კვლევებისსაგრანტო კონკურსი

DAAD

შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდისა და გერმანიის აკადემიური გაცვლითი სამსახურის საგრანტო კონკურსი

VW

შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდისა და ფოლკსვაგენის ფონდის საგრანტო კონკურსი

MG (CG/SS/TG)

მობილობისა და საერთაშორისო სამეცნიერო თანამშრომლობის საგრანტო კონკურსი (ინდივიდუალური სამოგზაურო, საკონფერენციო და სეზონური სკოლების გრანტები)

LEO

მოსწავლე გამომგონებელთა და მკვლევართა პროგრამა „ლეონარდო და ვინჩი“

SCR

კვლევები მოსწავლეთა მონაწილეობით საგრანტო კონკურსი

AAwards

შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის ჯილდო წლის საუკეთესო მეცნიერისა და მეცნიერთა ჯგუფისათვის

STCU

შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდისა და უკრაინის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების ცენტრის საგრანტო კონკურსი

JUELICH MA 

შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდისა და გერმანიის იულიხის კვლევითი ცენტრის პროგრამა მაგისტრანტებისთვის

JUELICH PhD

შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდისა და გერმანიის იულიხის კვლევითი ცენტრის პროგრამა დოქტორანტებისთვის

CNR

იტალიის კვლევების ეროვნული საბჭო

CNRS PICS

საფრანგეთის სამეცნიერო კვლევების ეროვნული ცენტრი 

TUBITAK

თურქეთის სამეცნიერო და ტექნოლოგიური კვლევის საბჭო