გრანტიორთა აქტივობები
http://rustaveli.org.ge/images/grantiorta%20aqtivobebi/konf.jpg
15/02/2018 14:07

მეორე ენის სწავლა/სწავლება მულტილინგვური განათლების კონტექსტში

2018 წლის 15  თებერვალს, თსუ-ს I კორპუსში გაიხსნა სამდღიანი საერთაშორისო კონფერენცია თემაზე: მეორე ენის სწავლა/სწავლება მულტილინგვური განათლების კონტექსტში. კონფერენცია სრულდება 17 თებერვალს. რიგით მესამე კონფერენცია შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ არის დაფინანსებული და ტარდება სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრთან (CCIIR), ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტსა და ტარტუს უნივერსიტეტთან (ესტონეთი) თანამშრომლობით. მისი მიზანია განიხილოს და ერთიან კონცეფციად ჩამოაყალიბოს ადგილობრივ და უცხოელ სპეციალისტთა ნააზრევი მეორე ენის სწავლების მიდგომებისა და სტრატეგიების თაობაზე მულტილინგვური განათლების კონტექსტში.
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/NEWS/26062776_755200138007132_889566922_o.jpg
25/12/2017 13:30

„წერტილოვანი სიმრავლეების გეომეტრიულ-კომბინატორული თვისებები და მათი გამოყენებები“

2017 წლის 25 დეკემბერს, 15:00 საათზე, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მეექვსე კორპუსის 513 ბ - ე აუდიტორიაში, ჩატარდა შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის ახალგაზრდა მეცნიერთა გრანტით დაფინანსების კონკურსის შედეგად დაფინანსებული პროექტის „წერტილოვანი სიმრავლეების გეომეტრიულ-კომბინატორული თვისებები და მათი გამოყენებები“ პრეზენტაცია. პროექტის ხელმძღვანელი - თენგიზ ტეტუნაშვილი.
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/grantiorta%20aqtivobebi/1212.jpg
15/12/2017 12:10

„ქართულ-ოსური ურთიერთობების პერსპექტივა ყაზბეგის რეგიონში“

2017 წლის 14 დეკემბერს, 13 საათზე, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნულ აკადემიაში გაიმართა შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული პროექტის „ ქართულ-ოსური ურთიერთობების პერსპექტივა ყაზბეგის რეგიონში“  საბოლოო შედეგების წარდგენა. აღნიშნული ღონისძიება ჩატარდა კავკასიის ხალხთა საერთაშორისო სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის ორგანიზებით. პრეზენტაციას ესწრებოდნენ საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის წევრები და სხვა მოწვეული სტუმრები. შეხვედრაზე გაიმართა აღნიშნული პროექტის შესახებ დოკუმენტური ფილმის ჩვენება.
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/grantiorta%20aqtivobebi/24825913_1963008937047952_1769460022_o.jpg
07/12/2017 14:21

"ქართული მწერლობის ინტერკულტურული მოდელი და ნაციონალური იდენტობის პრობლემა"

2017 წლის 6 დეკემბერს, 14:30 საათზე, შოთა რუსთაველის სახელობის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტში, გაიმართა შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული პროექტის ფარგლებში გამოცემული წიგნის "ქართული მწერლობის ინტერკულტურული მოდელი და ნაციონალური იდენტობის პრობლემა" პრეზენტაცია.
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/grantiorta%20aqtivobebi/20171201_180347.jpg
06/12/2017 13:10

„ლიტერატურის მუზეუმის ხელნაწერთა აღწერილობა და დიგიტალიზაცია“

 2017 წლის 1-ელ დეკემბერს გიორგი ლეონიძის სახელობის ქართული ლიტერატურის სახელმწიფო მუზეუმში, 18:00 საათზე, გაიმართა, შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული საგრანტო პროექტის,  „ლიტერატურის მუზეუმის ხელნაწერთა აღწერილობა და დიგიტალიზაცია“ პრეზენტაცია. პრეზენტაციას ესწრებოდა მუზეუმის ადმინისტრაცია, შესაბამისი კვლევითი ინსტიტუტების მეცნიერი თანამშრომლები, სსიპ - მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის თანამშრომლები, პროექტით დაინტერესებული სტუდენტები (მაგისტრანტები და დოქტორანტები). პროექტის ხელმძღვანელმა, ლიტერატურის მუზეუმის უნიკალური წიგნების ფონდის კურატორმა, ფილოლოგიის დოქტორმა ია ღადუამ დამსწრეთ გააცნო პროექტი და წარუდგინა პროექტის ფარგლებში გამოცემული „ლიტერატურის მუზეუმის ხელნაწერთა აღწერილობის“ (XII-XIX საუკუნეები) ოთხი წიგნი, რომელშიც შესულია პროექტის ფარგლებში აღწერილი 2636 ხელნაწერი.
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/grantiorta%20aqtivobebi/IMG_7068.JPG
06/12/2017 09:55

“ მიგრაცია, შრომის მიწოდება და სკოლის მიღწევები: საქართველოს მაგალითზე “

2017 წლის 5 დეკემბერს, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის I კორპუსში , 115-ე აუდიტორიაში, გაიმართა შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის  ფუნდამენტური კვლევებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტის ფარგლებში დაფინანსებული პროექტის “მიგრაცია, შრომის მიწოდება და სკოლის მიღწევები: საქართველოს მაგალითზე“ პრეზენტაცია.  პრეზენტაციაზე წარდგენილ იქნა ორი კვლევა: „მიგრაცია და შრომის მიწოდება საქართველოში“ და „მიგრაცია და სასკოლო მიღწევები საქართველოში“.  ღონისძიებას ესწრებოდნენ თბილსის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, თსუ-ს პაატა გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტის, CRRC საქართველოს, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის და ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის წარმომადგენლები და პროფესორები.  
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/grantiorta%20aqtivobebi/IMG_6993.JPG
29/11/2017 15:22

„ეკონომიკური კონცეპტები ქართულ მხატვრულ პროზაში“ - პროექტის საბოლოო პრეზენტაცია

29 ნოემბერს 14:00 საათზე, შოთა რუსთაველის სახელობის ლიტერატურის ინსტიტუტის სააქტო დარბაზში, გაიმართა შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ, ფუნდამენტური კვლევების საგრანტო კონკურსის მიერ დაფინანსებული პროექტის ფარგლებში გამოცემული წიგნის „ეკონომიკური კონცეპტები ქართულ მხატვრულ პროზაში“ პრეზენტაცია.
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/grantiorta%20aqtivobebi/IMG_7001.JPG
29/11/2017 14:22

„ქართული პალიმფსესტები კატალოგი-ალბომი, მონაცემთა ბაზის“ პრეზენტაცია

2017 წლის 29 ნოემბერს, 16:00 საათზე კ. კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში გაიმართა შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული პროექტის  „ქართული პალიმფსესტები კატალოგი-ალბომი, მონაცემთა ბაზის“ პრეზენტაცია. ღონისძიებაზე გაიმართა, პროექტის ფარგლებში გამოცემული, წიგნის „ქართული პალიმფსესტები (კატალოგი, ტექსტები, ალბომი)“ წარდგენა და გაიხსნა გამოფენა, რომელზეც წარმოდგენილი იყო ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში დაცული პალიმფსესტების უნიკალური ნიმუშები. ქართული პალიმფსესტებისადმი ინტერესი XX საუკუნის 20-იანი წლებიდან ჩნდება. მათი შესწავლის ისტორია ივანე ჯავახიშვილისა და აკაკი შანიძის სახელთან არის დაკავშირებული. პალიმფსესტების შესწავლის საქმეში თავისი წვლილი შეიტანა ხელნაწერთა ინსიტუტის დამაარსებელმა, ილია აბულაძემ.
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/grantiorta%20aqtivobebi/SDC11155.JPG
20/11/2017 14:58

2017 წლის კონკურსის მეცნიერება იწყება სკოლიდან – კვლევები მოსწავლეთა მონაწილეობით,” ფარგლებში თბილისის #64 სკოლაში ეკოლოგიური კლუბი შეიქმნა

2017 წლის კონკურსის მეცნიერება იწყება სკოლიდან – კვლევები მოსწავლეთა მონაწილეობით,” გამარჯვებული პროექტის ,,კოჯორი-სამადლოს საავტომობილო გზის მიმდებარე ტერიტორიის ნიადაგური პირობების შესწავლა და მათი რაციონალურად გამოყენების მიდგომების დადგენა“ ფარგლებში, თბილისის N64-ე  საჯარო სკოლის ბაზაზე დაარსდა ეკოლოგიური კლუბი „ერთადერთი დედამიწა“, სადაც ყოველ ორ კვირაში ერთხელ ტარდება შემეცნებითი ლექციები. 2017 წლის 17 ნოემბერს  თბილისის N64-ე  საჯარო სკოლაში გაიმართა სემინარი, რომელიც   მიეძღვნა ადამიანების ოთხფეხა მეგობრებს – ძაღლებს.
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/NEWS/IMG_6512.JPG
14/11/2017 16:10

მსოფლიოს სამეცნიერო წრეების აღიარება: საქართველო - უძველესი მეღვინეობის ქვეყანა!

14 ნოემბერს, სასტუმროში "რადისონ ბლუ ივერია" გაიმართა ქართული ვაზისა და ღვინის კულტურის კვლევის სამეცნიერო პროექტის პრეზენტაცია. კვლევის შედეგად სამეცნიერო წრეებმა აღიარეს, რომ მეღვინეობა მთელ მსოფლიოში საქართველოს ტერიტორიიდან გავრცელდა. პროფესორმა დავით ლორთქიფანიძემ საზოგადოებას გააცნო კვლევის მეთოდები და შედეგები, რომლებიც სხვადასხვა ქვეყნის გამოჩენილ მეცნიერებთან ერთად განახორციელა. აღნიშნულ აღმოჩენაზე არა ერთი სამეცნიერო თუ პოპულარული ჟურნალი საუბრობს. აშშ-ს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის სამეცნიერო ჟურნალი PNAS (მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე მაღალრეიტინგული სამეცნიერო ჟურნალი) აქვეყნებს სტატიას სახელწოდებით „Early Neolithic wine of Georgia in the South Caucasus“ („საქართველოს ადრეული ნეოლითური ღვინო სამხრეთ კავკასიიდან“). ქართველებთან ერთად, სტატიის ავტორები არიან მეცნიერები აშშ-დან, საფრანგეთიდან, იტალიიდან, კანადიდან, დანიიდან და ისრაელიდან. სტატია მოგვითხრობს საქართველოს ტერიტორიაზე აღმოჩენილი არქეოლოგიური მასალის ახლადჩატარებული მულტიდისციპლინარული კვლევის შესახებ, რომელიც ადასტურებს, რომ აქ მოსახლე ტომები ღვინოს ჯერ კიდევ ძვ.წ. 6000-5800 წლებში, ე.ი. 8000 წლის წინ აყენებდნენ. 2014 წლიდან, „ასოციაცია ქართული ღვინო“-ს ინიციატივით და საქართველოს მთავრობის მხარდაჭერით, ღვინის ეროვნული სააგენტო ხელმძღვანელობს საერთაშორისო მულტიდისციპლინარულ პროექტს „ქართული ვაზისა და ღვინის კულტურის კვლევა“. მასში, ქართველ მეცნიერებთან ერთად, მონაწილეობენ პენსილვანიის, მონპელიეს, მილანის, კოპენჰაგენის, ტორონტოს უნივერსიტეტების, ისრაელის ვაისმანის ინსტიტუტისა და მონპელიეს აგრარული კვლევების ეროვნული ინსტიტუტის (INRA) თანამშრომლები. პროექტის სამეცნიერო ხელმძღვანელია საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის წევრ-კორესპონდენტი დავით ლორთქიფანიძე, ხოლო კოორდინატორი − ღვინის ეროვნული სააგენტოს მეცნიერი, დოქ. დავით მაღრაძე. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ს. ჯანაშიას სახელობის სახელმწიფო მუზეუმის ექსპედიციების მიერ საქართველოს ტერიტორიაზე ნეოლითური ხანის (ძვ.წ. VI ათასწლეული) ძეგლების კვლევა მე-20 საუკუნის 60-იან წლებში დაიწყო. სხვადასხვა დროს მას ხელმძღვანელობდნენ ალექსანდრე ჯავახიშვილი, ოთარ ჯაფარიძე და თამაზ კიღურაძე. ამჟამად გათხრებს ხელმძღვანელობს არქეოლოგი მინდია ჯალაბაძე. უკანასკნელ წლებში საქართველოს ეროვნული მუზეუმის არქეოლოგიური ექსპედიციების მხარდამჭერები არიან ღვინის ეროვნული სააგენტო, შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი და ტორონტოს უნივერსიტეტი. პროექტის ფარგლებში პენსილვანიის უნივერსიტეტის პროფესორის პატრიკ მაკგოვერნის ხელმძღვანელობით ჩატარებული ბიომოლეკულარული კვლევების შედეგად მარნეულის რაიონში მდებარე ნეოლითის პერიოდის „გადაჭრილი გორის“ და „შულავერის გორის“ არქეოლოგიურ ძეგლზე უკანასკნელი პერიოდის გათხრების დროს აღმოჩენილი თიხის ჭურჭლის კედლებზე ღვინისათვის დამახასიათებელი ორგანული მჟავების (ღვინის მჟავა, ვაშლმჟავა, ქარვამჟავა და ლიმონმჟავა) არსებობა დადასტურდა, რაც Vitis vinifera-ს ვაზის ჯიშისგან დამზადებული ღვინის მარკერია. საქართველოს ეროვნული მუზეუმის მეცნიერების ელისო ყვავაძისა და ნანა რუსიშვილის მიერ მუზეუმში ჩატარებულმა პალეობოტანიკურმა კვლევებმა ცხადყო, რომ ადრეული ნეოლითის ხანაში ამ რეგიონში ვაზის კულტურა ფართოდ იყო გავრცელებული. მილანის უნივერსიტეტის მკვლევრებმა ოსვალდო ფაილას ხელმძღვანელობით აღადგინეს ძვ.წ. VI ათასწლეულის კლიმატი და დაადასტურეს, რომ ქვემო ქართლში 8000 წლის წინ ვაზის კულტივირებისთვის შესაბამისი პირობები იყო. ისრაელის ვაისმანის ინსტიტუტში ელიზაბეტა ბოარეტოს ხელმძღვანელობით განხორციელებული ლაბორატორიული კვლევების შედეგად C14-ის დათარიღების მეთოდით ნიმუშების ასაკი განისაზღვრა ძვ.წ. 6000-5800 წლებით, რაც 600 წლით უფრო ძველია, ვიდრე აქამდე უძველესად მიჩნეული ღვინის კვალი ზაგროსის მთიანეთიდან (ირანი). ამრიგად, მსოფლიო სამეცნიერო საზოგადოებამ აღიარა, რომ მეღვინეობის უძველესი კვალი სწორედ საქართველოს ტერიტორიაზე იქნა აღმოჩენილი, საიდანაც ის შემდეგ გავრცელდა მთელს მსოფლიოში და უდიდესი გავლენა იქონია სოფლის მეურნეობის, ხალხთა კულტურის, ბიოლოგიის, მედიცინისა და, ზოგადად, ცივილიზაციების ჩამოყალიბებაზე. სტატიის სრული ვერსია:  https://goo.gl/MYvYMJ
სრულად