გრანტიორთა აქტივობები
http://rustaveli.org.ge/images/NEWS/IMG_2174.JPG
03/10/2018 16:47

სსიპ – შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდისა და გერმანიის ფოლკსვაგენის ფონდის ერთობლივ საგრანტო კონკურსში გამარჯვებული პროექტების ღონისძიებები

27 სექტემბერს სსიპ – შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდისა და გერმანიის ფოლკსვაგენის ფონდის ერთობლივ საგრანტო კონკურსში გამარჯვებული პროექტების ღონისძიებები ჩატარდა. საგრანტო პროექტის “სტრუქტურირებული განათლება - ხარისხის უზრუნველყოფა აზროვნების თავისუფლება” (ხელმძღვანელი გიგა ზედანია) ფარგლებში გაიმართა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და გეორგ-აუგუსტის გიოტინგენის უნივერსიტეტის ერთობლივი კარლ ფრიდრიხ ლემან-ჰაუპტის საერთაშორისო სადოქტორო პროგრამის პრეზენტაცია. აღნიშნული პროგრამა შესაძლებლობას აძლევს დოქტორანტებს დაიცვას სადოქტორო ნაშრომი კოტუტელის პრინციპზე დაფუძნებული მოდელით და მიენიჭოს ორმაგი სადოქტორო ხარისხი. საგრანტო პროექტის “საერთაშორისო სადოქტორო პროგრამა მათემატიკაში” (ხელმძღვანელი რამაზ ბოჭორიშვილი) მონაწილე პროფესორებს რალფ მაიერს და ინგო ვიტს (გიოტინგენის გეორგ-ავგუსტის უნივერსიტეტი) მიენიჭათ ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საპატიო დოქტორის წოდება
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/NEWS/20180919_161712.jpg
26/09/2018 11:29

„მეცნიერება იწყება სკოლიდან - კვლევები მოსწავლეთა მონაწილეობით

2018 წლის 19 სექტემბერს ელეფთერ ანდრონიკაშვილის სახელობის ფიზიკის ინსტიტუტის მასობრივი განადგურების იარაღის გაუვრცელებლობის ცენტრში გაიმართა შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის სახელმწიფო სამეცნიერო საგრანტო კონკურსის - „მეცნიერება იწყება სკოლიდან - კვლევები მოსწავლეთა მონაწილეობით“ - გამარჯვებული პროექტის „გარემოს რადიაციული ფონის შესწავლა და მონიტორინგი მიკროკომპიუტერული გამზომი სადგურის საშუალებით“ გახსნის ღონისძიება, რომელსაც ესწრებოდნენ სსიპ - ვლადიმირ კომაროვის თბილისის ფიზიკა-მათემატიკის N199 საჯარო სკოლის ფიზიკის პედაგოგები ინდირა ნატრიაშვილი და მიხეილ ბერიშვილი და ამავე სკოლის მე-10 და მე-11 კლასების მოსწავლეები: ნიკოლოზ ციმაკურიძე, ნიკოლოზ ციმაკურიძე, ლევან გოგრიჭიანი, თინათინ თუთბერიძე, თამაზ სანიკიძე, მარიამ ჯაფარიძე, მარიამ ჩხეიძე, მარიამ წურწუმია, გიორგი კედია, ქეთევან ბეგიაშვილი, ქეთევან ხაჭაპურიძე. პროექტის გახსნის ღონისძიებას ასევე ესწრებოდნენ: რუსთაველის ფონდის წარმომადგენლები , დაბა ბედიანის სკოლის ფიზიკის პედაგოგი დავით ნატრიაშვილი. საქართველოს ეროვნული მეცნიერებათა აკადემიის ბირთვული ენერგიისა და რადიაციული უსაფრთხოების პრობლემათა კომისიის თავმჯდომარე, აკადემიკოსი გიორგი ჯაფარიძე, ამავე კომისიის მდივანი ლია ჭელიძე, ელეფთერ ანდრონიკაშვილის ფიზიკის ინსტიტუტის დირექტორის მოადგილე ზაზა როსტომაშვილი, მაღალი ენერგიების ფიზიკის ინსტიტუტის დირექტორი, პროფ. მიხეილ ნიორაძე, ამავე ინსტიტუტის თეორიული ფიზიკის განყოფილების ხელმღვანელი, პროფ. გელა დევიძე, არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები - ირაკლი მჭედლიშვილი და თამარ პატარაია. აღვნიშნავთ, რომ შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ გამოცხადებულ სახელმწიფო სამეცნიერო საგრანტო კონკურსში - „მეცნიერება იწყება სკოლიდან - კვლევები მოსწავლეთა მონაწილეობით“ გაიმარჯვეს ჩვენი სკოლის ფიზიკის პედაგოგმა ინდირა ნატრიაშვილმა და ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა დოქტორმა, პროფესორმა რევაზ შანიძემ და დოქტორანტმა გოგიტა პაპალაშვილმა პროექტით „გარემოს რადიაციული ფონის შესწავლა და მონიტორინგი მიკროკომპიუტერული გამზომი სასდგურის საშუალებით“, რის შედეგადაც სკოლამ მოიპოვა გრანტი და პროექტის დასასრულს სკოლას ექნება რადიაციული ფონის გამზომი სადგური, რომელიც რეალურ დროში შეძლებს გაზომვების ჩატარებას, მიღებული ინფორმაციის დამუშავებას და გარემოს რადიაციული მონიტორინგის როგორც ადგილობრივ, ასევე საერთაშორისო ბაზებში განთავსებას. გამზომი სადგურის მობილურობა საშუალებას მოგვცემს გარემოს რადიაციული ფონის გაზომვები საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში ჩავატაროთ. პროექტის განხორციელება ხელს შეუწყობს ამგვარი სადგურის განლაგებას საქართველოს სკოლებში და რადიაციული მონიტორინგის სასკოლო ქსელის შექმნას.
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/NEWS/IMG_1877.JPG
12/09/2018 16:36

საერთაშორისო კონფერენცია „სამხრეთ კავკასიური ცარცის წრე 2“

12 სექტემბერს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში გაიხსნა  ქართველოლოგიის საერთაშორისო კონფერენცია „სამხრეთ კავკასიური ცარცის წრე 2“. კონფერენციის ორგანიზატორები არიან: ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მერილენდის უნივერსიტეტი (აშშ) და უნივერსიტეტი პარიზი 8 (საფრანგეთი). კონფერენცია დაფინანსებულია  შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ. ქართველოლოგიის საერთაშორისო კონფერენცია „სამხრეთ კავკასიური ცარცის წრე“ 2016 წელს დაარსდა უცხოელი ქართველოლოგების ინიციატივით; ამავე წელს პარიზში გაიმართა პირველი კონფერენცია: „სამხრეთ კავკასიური ცარცის წრე 1“. 2018 წლის 2-11 სექტემბერს ილიას უნივერსიტეტის მხარდაჭერით ჩატარდა ამავე სახელწოდების საზაფხულო სკოლა, ხოლო 12-14 სექტემბერს კონფერენცია , რომლის მიზანია ქართველოლოგიური კვლევების ინტერნაციონალიზაცია, ქართველი და უცხოელი მკვლევრებისთვის ერთიანი სამუშაო პლატფორმის შექმნა, ქართველოლოგიისა და კავკასიოლოგიის, როგორც მნიშვნელოვანი საენათმეცნიერო დარგების, პოპულარიზაცია უცხოურ უნივერსიტეტებში. ქართველ მეცნიერებთან ერთად კონფერენციაში მონაწილეობას იღებენ ამერიკისა და ევროპის უნივერსიტეტებში ქართველოლოგიურ პრობლემატიკაზე მომუშავე 15 მეცნიერი.
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/grantiorta%20aqtivobebi/capa_24_3.cover.png
24/08/2018 12:40

"ქართველთა აკულტურაციის პროცესისა და შინაგანი დიალოგისათვის მისი მნიშვნელობის კვლევა" პროექტის წარმატება

ახალგაზრდა მეცნიერთა საგრანტო პროექტის - "ქართველთა აკულტურაციის პროცესისა და შინაგანი დიალოგისათვის მისი მნიშვნელობის კვლევა" - ფარგლებში მიმდინარე კვლევის პროცესში ლადო (ვლადიმერ) გამსახურდიამ განავითარა თეორიული ინოვაცია, რაც სოციოკულტურულ სიახლეებთან არსებული თეორიული პლატფორმების არსობრივ განახლებას ითვალისწინებს. კერძოდ, დასაბუთებულ იქნა აკულტურაციის ცნების და მასთან დაკავშირებული კვლევების შეუსაბამობა რეალურ ცხოვრებისეულ კანონზომიერებებთან. სანაცვლოდ დამუშავებულ და შეთავაზებულ იქნა ახალი ალტერნატიული თეორიული ცნება - პროკულტურაცია. პროკულტურაცია აღნიშნავს პიროვნებაზე-ცენტრირებული სუბიექტივისტური ადაპტაციის პროცესს ახალ სოციოკულტურულ  მნიშვნელობებთან მიმართებაში. აღსანიშნავია, რომ აკულტურაციის პროცესი ახალგაზრდა მეცნიერის მიერ განიხილება დიალოგური სელფის თეორიის კონტექსტში. აღნიშნული ინოვაცია სტატიის სახით გამოქვეყნდა ჟურნალში “კულტურა და ფსიქოლოგია” , რომელიც ფსიქოლოგიის სფეროში მხოლოდ თეორიულ ინოვაციებს აქვეყნებს და ამ თვალსაზრისით  ერთ-ერთ ყველაზე წონად სამეცნიერო გამოცემას წარმოადგენს. ეს პირველი შემთხვევაა, როცა ქართველი ფსიქოლოგი ქართული უნივერსიტეტის სახელით, ერთი ავტორის სტატუსით, ავტორიტეტულ საერთაშორისო სამეცნიერო გამოცემაში აქვეყნებს ინოვაციურ თეორიულ ნაშრომს.  გასათვალისწინებელია, რომ თეორიული ინოვაცია ამ პროექტით  გათვალისწინებული არ იყო. აღნიშნული ცნების თეორიული დამუშავება მკვლევრის შემოქმედებითი მიდგომის შედეგია. ამჟამად პროექტის ფარგლებში მზადდება ახალი მასალები და იგეგმება მათი გამოქვეყნება ამჯერად ემპირიული კვლევის შედეგად მიღებულ მონაცემთა საფუძველზე. პროექტი ხორციელდება შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მხარდაჭერით.
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/grantiorta%20aqtivobebi/IMG_1853_1.JPG
22/08/2018 11:29

„საქართველოში ინოვაციური მეთოდების შემუშავება ორგანულ მევენახეობაში“

სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის ორგანიზებით, ღვინის ეროვნულ სააგენტოში ბიომევენახეებთან შეხვედრა გაიმართა. ბიომევენახეებთან შეხვედრა შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის პროექტის „საქართველოში ინოვაციური მეთოდების შემუშავება ორგანულ მევენახეობაში“ ფარგლებში გაიმართა. შეხვედრაზე ბიოწარმოებაზე გადასვლის, ბუფერული ზონების, ნიადაგის განაყოფიერების სისტემის, ბიოღვინის წარმოების, მავნებელ-დაავადებების რეგულირების საკითხები განიხილეს. შეხვედრაში მონაწილეობა სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის დირექტორმა, ლევან უჯმაჯურიძემ, შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გენერალური დირექტორის მოადგილემ, სოფიო უჩანეიშვილმა, ღვინის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარის მოადგილემ, ლევან მეხუზლამ, ბიოსერტიფიცირების ორგანოს „კავკასსერტი“ დირექტორმა, დავით ბედოშვილმა და სხვა დაინტერესებულმა პირებმა მიიღეს. პროექტი „საქართველოში ინოვაციური მეთოდების შემუშავება ორგანულ მევენახეობაში“ 2016 წლიდან მიმდინარეობს. პროექტის ფარგლებში, საქართველოში პირველად, მეცნიერულად დამუშავდა ბიოყურძნის წარმოების სქემა. ორგანული მევენახეობის განვითარების ხელშეწყობისთვის, სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის თანამშრომლები კვლევას ორ, მკვეთრად განსხვავებულ კლიმატურ რეგიონში - კახეთსა და მთიან აჭარაში ახორციელებდნენ.
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/grantiorta%20aqtivobebi/55_1.jpg
21/08/2018 16:34

ფონდის მიერ დაფინანსებული პროექტის სადემონსტრაციო დღე

20 აგვისტოს 15:00 სთ-ზე გაიმართა სსიპ - შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის 2014 წლის ფუნდამენტური კვლევების სამეცნიერო საგრანტო პროექტის „ოპტიკურად მკვრივი, შემთხვევითი ფაზური ეკრანის ფლუორესცენციული მახასიათებლების რაოდენობრივი და გაბნეული ლაზერული გამოსხივების ინტენსივობის კორელაციური ფუნქციის სტატისტიკური მომენტების სპექტრალური ანალიზი“ (ხელმძღვანელი ნუგზარ ღომიძე) დასკვნითი ნაწილისადმი მიძღვნილი სადემონსტაციო დღე. პროექტის განმხორციელებელმა პირებმა დამსწრე საზოგადოებას გააცნეს პროექტის მიზნები, ამოცანები ძირითადი შედეგები. პროექტის განხორციელება დაიწყო 2015 წლის 5 მაისს და ოფიციალურად სრულდება 2018 წლის 5 სექტემბერს. პროექტის ჯამური ბიუჯეტი შეადგენდა 149 200 ლარს, რომელთაგან 25 000 ლარის სამეცნიერო აპარატურა იქნა შეძენილი. ძირითადი შედეგები გამოქვეყებული იქნა 5 მაღალრეიტინგულ ჟურნალში, აგრეთვე მოხსენებული იქნა საერთაშორისო ფორუმებში (პოლონეთი-2018, ესპანეთი-2017, უკრაინა-2016, თურქეთი-2016, 2015, იტალია-2015, ისრაელი-2014). პროექტის ფარგლებში შესრულდა ორი სადოქტორო დისერტაციის ცალკეული ამოცანები (მირანდა ხაჯიშვილი - 2015, კახა მახარაძე - 2018), ორი სამაგისტრო შრომა (რევაზ თურმანიძე - 2017, ანა სლიუსარევა - 2018), მომზადდა სტუდენტები ადგილობრივ და საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციებზე (მალხაზ დიმიტრაძე, ჯაბა შაინიძე). პროექტის განხორციელებაში მონაწილეობდა 4 ჯგუფი, კონსტრუქტორთა ჯგუფი (ხელმძღვანელი ზაზა დავითაძე), ექსპერიმენტატორთა ჯგუფი (ხელმძღვანელი ზურაბ შაშიკაძე), თეორეტიკოსთა ჯგუფი (ხელმძღვანელი იზოლდა ჯაბნიძე), მოდელირების ჯგუფი (ხელმძღვანელი მირანდა ხაჯიშვილი). დაგეგმილი იყო 12 ამოცანა, რომლებიც წარმატებით შესრულდა. მომხსენებლებმა ჟუჟუნა დიასამიძემ და ლალი კალანდაძემ დამსწრე საზოგადოება გააცნეს პროექტის განვითარების პერსპექტივები და მისი მნიშვნელობა პრობლემური კომპლექსური ეკოლოგიური, გამოყენებითი და რაც მთავარია ფუნდამენტური ამოცანების გადაწყვეტისას. პროექტის ფარგლებში შესრულებული ამოცანების ძირითადი შედეგებია:  ეფექტური და ექსპრესული, მაღალიტერაციული არასტანდარტული დანადგარის ლაზერული სპექტროპლუორიმეტრი მოდერნიზება. ნაჩვენები იქნა, ფოტონების თვლის მეთოდზე დაფუძნებული სპექტროფლუორიმეტრის უპირატესობა სტრობოსკოპულ მეთოდზე დაფუძნებულ სპექტროფლუორიმეტრთან შედარებით. უნიკალური ექსპერიმენტული სამუშაოების შესრულება: ფლუოროფოლიდან გამოსხივებული ფლუორესცენციული სიგნალის ინტენსივობის სპექტრის გადაღება; ფლუორესცენციის მილევის დროის, კვანტური გამოსავალისა და სპექტრული მახასიათებლების შეფასება ჰექსანისათვის, დისტილატისათვის, სასმელი წყლისთვის, ზღვის წყლისთვის და სხვა თხევადი ნივთიერებებისათვის  აგზნები წყაროს სხვადასხვა ტალღის სიგრძის მიხედვით.   შესწავლილი იქნა ლაზერით გენერირებული იმპულსის დროით–სიხშირული ევოლუცია გარემოს სტატისტიკური პარამეტრების ცვლილებების მიხედვით. გარემოს ზოგად შემთხვევაში წარმოადგენს ოპტიკურად მკვრივი შემთხვევითი ფაზური ეკრანი. ავტოკორელატორის მართვა განხორცილდა პროგრამულად (spectra Wiz, Lab view). მიღწეული იქნა სიგნალი/ხმაურის თანაფარდობის მნიშვნელობა 10000:1. შესრულდა ფუნდამენტური კვლევები ოპტიკურად მკვრივი შემთხვევითი ფაზური ეკრანიდან გაბნეული ლაზერული გამოსხივების ინტენსივობის კორელაციური ფუნქციის პირველი და მეორე რიგის სტატისტიკური მომენტებისათვის, ფაზის კორელაციური ფუნქციის გაუსური და ლორენცისეული სტატისტიკის შემთხვევაში. შესრულდა რიცხვითი მოდელირება და შესწავლილი იქნა მართკუთხა, ექსპონენციალური, ბიექსპონენციალური და სინუსოიდალური იმპულსური სიგნალების სივრცე-სიხშირული ევოლუცია შემთხვევითი ფაზური ეკრანის გავლით, როცა ამ უკანასკნელს წარმოადგენს იზოტროპული, დაჯახებადი პლაზმური ფენა.     ნაწილობრივ კოჰერენტული ტალრების თეორიის, ტალღური თეორია და შემთხვევითი ფაზური ეკრანის მოდელზე შეიქმნა ადეკვატური თეორიული მოდელი და შედეგები გაანალიზდა ექსპერიმენტულ მონაცემებთან მიმართებაში ოპტიკურად მკვრივი შემთხვევითი ფაზური ეკრანისათვის. ხაზგასმით აღინიშნა, რომ ოპტიკურად მკვრივი, შემთხვევითი ფაზური ეკრანის სტატისტიკური მახასიათებლების შესწავლა, მის გავლით მიღებული ლაზერული გამოსხივების საფუძველზე არც ახლა დაწყებულა და ბუნებრივია არც გრანტის განმხორციელებელ  ჯგუფს აქვს პრეტენზია ბოლომდე სრულყოფილი, ადეკვატური თეორიული მოდელის შექმნისა. მაგრამ ფუნდამენტური კვლევები და ექსპერიმენტის შედეგები უდავოდ არის ღირებული ინფორმაცია რეალური გარემოს სტატისტიკური მახასიათებლების ანალიზის კუთხით. ასევე, ხაზი გაესვა პროექტის ინოვაციურ მიდგომას, რაც გამოიხატება ფაზური ეკრანის მოდელის გამოყენებაში ფლუორესცენციული მახასიათებლების შეფასებასთან მიმართებაში. აღინიშნა სსიპ შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის წვლილი დაფინანსებული პროექტების და შემდგომ ამ პროექტების განხორციელებაში ხელშეწყობის კუთხით. მნიშვნელოვანია კვლევების გაგრძელება, რათა ხორცი შეესხას პროექტის განმხორციელებელი ჯგუფის იდეებს ესოდენ აქტუალური კომპლექსური ეკოლოგიური, გამოყენებითი და ფუნდამენტური ამოცანების გადაწყვეტისთვის, რომელიც უკავშირდება არა მხოლოდ ოპტიკურად მკვრივი შემთხვევითი სტატისტიკის გარემოს ეფექტურ და ექსპრესიულ დიაგნოსტიკას, არამედ ულტრა თხელფენიანი, მყარსხეულოვანი, ნანოსტრუქტურების შესწავლას პროექტის ფარგლებში შემოთავაზებული მეთოდოლოგიის დამუშავებით, მათ შორის კვლევის ინოვაციური რადიოფიზიკური და მაგნიტო ოპტიკური მეთოდების საფუძველზე.           სადემონსტრაციო დღის დასკვნით ნაწილში დამსწრეებმა დაათვალიერეს შეძენილი სამეცნიერო აპარატურა და ლაბორატორია, სადაც პროექტის განხორციელება მიმდინარეობდა (ბსუ, აუდიტორია 208).           
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/grantiorta%20aqtivobebi/Tengiz%20Urushadze.jpg
20/08/2018 16:00

ნიადაგმცოდნეობის 21-ე მსოფლიო კონგრესი

2018 წლის 16 აგვისტოს, ბრაზილიაში, ქ. რიო-დე-ჟანეიროში  ნიადაგმცოდნეობის 21-ე მსოფლიო კონგრესზე, საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის პროფესორი, მიხეილ საბაშვილის ნიადაგმცოდნეობის, აგროქიმიისა და მელიორაციის ინსტიტუტის დირექტორი, აკადემიკოსი თენგიზ (გიზო) ურუშაძე არჩეულ იქნა მსოფლიო ნიადაგმცოდნეობის საერთაშორისო საზოგადოების საპატიო წევრად, რაც უპრეცენდენტო შემთხვევაა საქართველოს ნიადაგმცოდნეობის ისტორიაში.  კონგრესს ესწრებოდა მსოფლიოს 145 ქვეყნის 7 500 დელეგატი. ეს პატივი 1924 წლიდან დღემდე წილად ხვდა სულ 92 ცნობილ მეცნიერს.  ბატონ თენგიზ ურუშაძის კონგრესში მონაწილეობა, განხორციელდა შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გამოყენებითი კვლევების საგრანტო კონკურსში დაფინანსებული  პროექტის  „საქართველოს ნიადაგების წითელი წიგნის შექმნა და  გამოცემა“  ფარგლებში. კონგრესზე წარდგენილი იქნა აღნიშნულ პროექტში მიმდინარე სამეცნიერო კვლევის შედეგები.  
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/grantiorta%20aqtivobebi/13.jpg
23/07/2018 10:32

„საბჭოური პოლიტიკა და საქართველო ახალ სივრცეში 1921-1991 წლებში“

2018 წლის 20 ივლისს, საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში გაიმართა პროექტის „საბჭოური პოლიტიკა და საქართველო ახალ სივრცეში 1921-1991 წლებში“ პრეზენტაცია, რომელიც დაფინანსებულია შოთა რუსთაველის  საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ. პროექტის ფარგლებში გამოიცა სამი მონოგრაფია. ავტორები: 1. ავთანდილ სონღულაშვილი (პროექტის სამეცნიერო ხელმძღვანელი) _ საბჭოური პოლიტიკა და საქართველოს ეროვნული უმცირესობა; 2. შოთა ვადაჭკორია (პროექტის ძირითადი შემსრულებელი) _ ქართული ემიგრაცია და ეროვნულ-განმათავისუფლებელი მოძრაობა საქართველოში (1921-1990); 3. ნატო სონღულაშვილი (პროექტის ძირითადი შემსრულებელი) _ საბჭოთა რეჟიმი და ქართული ეროვნული იდეა (1921-1991). პროექტში სხვადასხვა ეროვნული იდენტობრივი მახასიათებლების საფუძველზე, სხვადასხვა სოციალური ფენების თუ ჯგუფების როლის შეფასების და შესწავლის ფონზე, წარმოდგენილია ქართული გარემო 1921-1991 წლებში. თანამედროვე ეპოქამ მრავალი საკითხის, პრობლემის ახლებური გადააზრება დააყენა დღის წესრიგში. წარსულის, ისტორიის საფუძვლიანი შეფასებისთვის მოვლენათა კომპლექსური ანალიზია საჭირო. საბჭოთა სისტემა და მის სივრცეში მყოფი საქართველოს საკითხი კი ერთ-ერთ აქტუალურ პრობლემათა რიგს მიეკუთვნება. ყოველ ეპოქას თავის გამოწვევა და ტენდენცია გააჩნია. წლების, საუკუნეების მანძილზე იცვლება და ყალიბდება ახალი იდეოლოგიები. იცვლება ისტორიული მოვლენებისადმი დამოკიდებულება, შესწავლა-შეფასების სტილი. დღევანდელი ისტორიული მეცნიერების გამოწვევა არა მხოლოდ კონკრეტული საკითხების კვლევა, არამედ სხვადასხვა სახის წყაროთა ბაზაში დაცული ინფორმაციის შეჯერების საფუძველზე მოვლენათა კომპლექსური შესწავლაა. საბჭოური პოლიტიკის შეფასება და ამ ახალ განზომილებაში საქართველოს ადგილის განსაზღვრა მხოლოდ ისტორიის გაბმული თხრობა არაა, არამედ ძირითადი, კონკრეტული და მასშტაბური მოვლენების გამოვლენა და ანალიზი. 1921-1991 წლებში განვითარებული მოვლენები, მათი ცალკეული მხარეები არაერთხელ გამხდარა მეცნიერთა შესწავლის ობიექტი და საკმაოდ მრავალრიცხოვანი სპეციალური ლიტერატურა არსებობს, თუმცა დრო გარკვეულ რედაქტირებას უკეთებს სამეცნიერო ლიტერატურას, იცვლება საკითხისადმი მიდგომა, პრობლემათა შესწავლა-შეფასების ტენდენციები და გარკვეულ ეტაპზე საჭიროება მოითხოვს ისტორიის გადააზრებას და დროის ლაბირინთებში მიმალული ფაქტების სააშკარაოზე გამოტანას. პროექტში გაანალიზებულია თუ როგორ ხვდება ახალ სივრცეში შესვლას სხვადასხვა სოციალური ფენა თუ ჯგუფი, ეროვნული და რელიგიური უმცირესობა. რა ფორმით გამოიხატებოდა ეროვნულ-განმათავისუფლებელი მოძრაობის პროცესი და როგორ პასუხობდა საქართველო მის წინაშე დამდგარ ახალ გამოწვევებს. გამოცემულ ნაშრომებში დოკუმენტური წყაროების, საარქივო მასალის, რომელთა დიდი ნაწილი პირველად შემოდის სამეცნიერო ბრუნვაში, მდიდარი სამეცნიერო ლიტერატურის გათვალისწინებით შესწავლილია საქართველოს უახლესი ისტორიის ყველაზე მძიმე პერიოდის _ საბჭოთა რეჟიმის ცალკეული საკითხები.
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/grantiorta%20aqtivobebi/1212_1.jpg
02/07/2018 14:51

„ტაო-კლარჯეთის მწიგნობრული მემკვიდრეობა“

2018 წლის  28 ივნისს ,საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის საკონფერენციო დარბაზში,  გაიმართა ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის დაარსების 60 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენცია: „ქართული ხელნაწერი მემკვიდრეობა“, სადაც   წარმოდგენილი იყო შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანასებული საგრანტო ნაშრომის „ ტაო - კლარჯეთის მწიგნობრული მემკვიდრეობა“ პრეზენტაცია. საგრანტო პროექტის სამეცნიერო ხელმძღვანელი გახლავთ: მზია სურგულაძე, მონაწილენი: ნესტან ჩხიკვაძე, მაია კარანაძე, ლელა შათირიშვილი, ნიკოლოზ ჟღენტი, ეთერ ედიშერაშვილი. ნაშრომის წარდგენის დროს, მომხსენებელმა აუდიტორიას გააცნო სამეცნიერო ლიტერატურაში დამკვიდრებული პირობითი სახელწოდების – ტაო-კლარჯეთი –ფართო ისტორიულ-გეოგრაფიული კონტექსტი და ამ რეგიონიდან ჩვენამდე მოღწეული ტექსტების (მწიგნობრული მემკვიდრეობის) სრული შინაარსობრივი სპექტრი. ტაოკლარჯული მწიგნობრული მემკვიდრეობა პოლიტიკური  და კულტურული ფაქტორების   ურთიერთქმედების საფუძველზე ნაშრომში დაყოფილია IX-X, XI-XIII და XIV-XVI საუკუნეების პერიოდებად. ცალკეულ თავებში ცალ-ცალკეა დაჯგუფებული და გაანალიზებული თითოეული პერიოდის ხელნაწერული მასალა. ფუნქციის მიხედვით ტაოკლარჯული ტექსტების მთლიანი მოცულობა იყოფა საეკლესიო ლიტერატურის ნიმუშებად და სამართლის ძეგლებად. ტაო-კლარჯეთის  ლიტერატურული ცხოვრების  აღმავლობის პერიოდია IX-X საუკუნეები, როდესაც რეგიონში ბერმონაზვნური მოძრაობის შედეგად დაარსდა მრავალი სამონასტრო ცენტრი,  რომლებშიც ქრისტიანული აღმოსავლეთისა და კონსტანტინოპოლის სამონასტრო ცენტრებთან მჭიდრო კავშირში მიმდინარეობდა ინტენსიური ლიტერატურული საქმიანობა. ამ პერიოდიდანაა ჩვენთვის ცნობილი საუკეთესო  ტაოკლარჯული ხელნაწერები: ბიბლიის წიგნები, ჰიმნოგრაფიული, ასკეტიკური და სასწავლო დანიშნულების კრებულები, ჟანრობრივად შერეული „მრავალთავები“, – ყველა ესენი შეიცავენ   ძველი და ახალი ათთქმის წიგნებს, ჰომილეტიკურ, პატრისტიკულ, აპოკრიფულ,  აგიოგრაფიულ, ეგზეგეტურ და ისტორიულ თხზულებებს.  შემდგომ საუკუნეებში ტაო-კლარჯეთი საზრდოობს ათონიდან და სხვა უცხოური კერებიდან წამოსული ლიტერატურული პროდუქციით, ხოლო სამცხე-საათაბაგოს  პერიოდში (XIV-XVI სს.), ლიტერატურულ- შემოქმედებითი იმპულსები წყდება, სამაგიეროდ მატულობს სამართლებრივი შინაარსის ტექსტები,  რომლებიც სამთავროს დამოუკიდებელ პოლიტიკურ მისწრაფებებს ასახავენ. ნაშრომის სულ ბოლო თავში ტექსტები წარმოდგენილია სხვადასხვა ჟანრის  ნაწარმოებთა და იურიდიულ დოკუმენტთა ის ნიმუშები, რომლებიც მკითხველს წარმოდგენას შეუქმნის საქართველოს ამ ისტორიული მხარის კულტურულ ცხოვრებაზე და პოლიტიკურ პერიპეტიებზე.
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/grantiorta%20aqtivobebi/111_2.jpg
02/07/2018 14:38

“კლინიკური ეთიკის კომიტეტების საქმიანობა ჰოსპიტალურ დაწესებულებებში“

2018 წლის 29 ივნისს, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გაიმართა სამუშაო შეხვედრა, რომლის მიზანიც იყო შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის ახალგაზრდა მეცნიერთა კვლევითი გრანტის ფარგლებში მკვლევარის, მედიცინის დოქტორის ნატო ფიცხელაურის მიერ ჩატარებული კვლევის: “კლინიკური ეთიკის კომიტეტების საქმიანობა ჰოსპიტალურ დაწესებულებებში“ შედეგების პრეზენტაცია და წარმოდგენილი სამოქმედო გეგმის დახვეწა. აღსანიშნავია, რომ ახალგაზრდა მეცნიერის მიერ  კვლევის შედეგები რამდენიმე დღის წინ წარდგენილი იქნა ოქსფორდის უნივერსიტეტში (დიდი ბრიტანეთი) საერთაშორისო კონფერენციაზე ,,ICCEC 2018: კლინიკური ეთიკა ტრანსლიაციაში: პრაქტიკის კავშირი კვლევასთან, სწავლებასა და პოლიტიკასთან’. სამუშაო შეხვედრაში მონაწილეობა მიიღეს თსუ მედიცინის ფაკულტეტის სამედიცინო ეთიკის კათედრის წევრებმა, ექსპერტებმა ბიოეთიკის დარგში. პრეზენტაციაზე წარდგენილი იქნა საქართველოს ჰოსპიტალურ დაწესებულებებში კლინიკური ეთიკის კომიტეტების საქმიანობის რაოდენობრივი და ხარისხობრივი კვლევის შედეგები.  სამუშაო შეხვედრაზე აღინიშნა, რომ კლინიკური ეთიკის კომიტეტების საქმიანობა არ შეფასებულა 2003 წლის შემდეგ, ამდენად მეტად საინტერესო აღმოჩნდა კვლევის შედეგების, კერძოდ ჰოსპიტალურ დაწესებულებებში არსებული კომიტეტის სტრუქტურა და შემადგენლობა, კომიტეტის წევრების გამოცდილება და დარგობრივ  ტრენინგებში მონაწილეობა, კომიტეტის ფუნქციები, კომიტეტების მიერ განხილული შემთხვევების რაოდენობები, იდენტიფიცირებული ეთიკური დილემები და ბარიერები და სხვა.  ხარისხობრივი კვლევის შედეგებზე დაყრდნობით ჩატარებული იქნა SWOT ანალიზი და შემუშავებული იქნა სამოქმედო გეგმა კომიტეტების საქმიანობის ეფექტურობის ამაღლების მიზნით. შეხვედრაზე გაიმართა დისკუსია კვლევის შედებთან და სამოქმედო გეგმასთან დაკავშირებით. ახალგაზრდა მეცნიერმა აღნიშნა, რომ გამოთქმული მოსაზრებები გათვალისწინებული იქნება სამოქმედო გეგმის დასახვეწად და ასევე აისახება მონოგრაფიაში, რომლის პრეზენტაცია და პროექტის შემაჯამებელი ანგარიში წარდგენილი იქნება ფართო სამეცნიერო და სამედიცინო საზოგადოების წინაშე მიმდინარე წლის ბოლოს.    
სრულად