გრანტიორთა აქტივობები
http://rustaveli.org.ge/images/NEWS/31302040_2193950340621525_7334001625398247424_n.jpg
27/04/2018 13:58

“ქართველთა თვითცნობიერება ისტორიული ასპექტები XVIII საუკუნე“

2018 წლის 26 აპრილს, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, გაიმართა შოთა რუსთაველის საქართველო ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ, 2014 წლის დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამების გრანტით  დაფინანსებული პროექტის ფარგლებში გამოცემული წიგნის “ქართველთა თვითცნობიერება ისტორიული ასპექტები XVIII საუკუნე“ საჯარო პრეზენტაცია. ნაშრომის ავტორი გახლავთ ზურაბ თარგამაძე.
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/grantiorta%20aqtivobebi/IMG_0302.JPG
27/04/2018 10:26

"ლითონკომპლექსების სინთეზი, კვლევა და გამოყენება"

2018 წლის 27 აპრილს, 12:00 საათზე, ივ ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, პ. მელიქიშვილის ფიზიკური და ორგანული ქიმიის ინსტიტუტში, ლაბორატორიული კორპუსის მეორე სართულზე, ჩატარდა ფუნდამენტური კვლევების საგრანტო კონკურსის ფარგლებში გამარჯვებული პროექტის: "ლითონკომპლექსების სინთეზი, კვლევა და გამოყენება" საბოლოო შედების პრეზენტაცია. აღნიშნული პროექტის სამეცნიერო ხელმძღვანელი გახლავთ ქალბატონი ლეილა ჯაფარიძე.
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/NEWS/31195688_1055425421290436_2124567514984742912_n.jpg
25/04/2018 14:02

მე-4 საერთაშორისო მულტიდისციპლინური კონფერენცია რეოლოგიაში

23 აპრილს სასტუმრო Gallery Palace-ში საზეიმოდ გაიხსნა მე-4 საერთაშორისო მულტიდისციპლინური კონფერენცია რეოლოგიაში. კონფერენცია იმართება რეოლოგიის საზოგადოების, შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდისა და ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრის მიერ  ერთობლივად. პროექტის წამყვანი ორგანიზაცია გახლავთ რეოლოგთა სოზოგადოება. რეოლოგთა ორგანიზაცია არის სამეცნიერო და სასწავლო ინსტიტუცია, რომლის შემადგენელი ნაწილებია: მულტიდისციპლინური მეცნიერებათა სკოლა; საბაზისო კვლევების ადაპტირების განყოფილება; ინფორმაციული ტექნოლოგიებისა და კლინიკური კვლევების განყოფილება; დიაგნოსტიკურ-ანალიტიკური ორგანიზაცია. თანამონაწილე ორგანიზაცია არის ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრი.  ეს არის ყველაზე თანამედროვე სამეცნიერო ინსტიტუცია. ისტორიულად ბერიტაშვილის სახ. ფიზიოლოგიის ინსტიტუტი ასოცირდება მაღალ რეიტინგულ კვლევებთან, დიდ ინტელექტუალურ რესურსთან, ინოვაციურობასთან. კონფერენციის ორგანიზატორი გახლავთ ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრის რეოლოგიის და დიაგნოსტიკურ-ანალიტიკური სერვისების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი. კონფერენციის დამფინანსებელი ორგანიზაციაა შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, რომლის ხელშეწყობითა და დონორობით საქართველოში ფინანსდება ქართველი მეცნიერების მრავალი წამოწყება თუ პროექტი.  ასეთი კოლაბორაცია არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რადგან მოხდა საჯარო სამართლის იურიდიულ და არასამეწარმოო იურიდიულ პირებს შორის თანამშრომლობა, რამაც გახადა შესაძლო ბიზნესსექტორის დაინტერესება. კონფერენციას ესწრებოდნენ თანაორგანიზატორები უცხოეთიდან, რომელთა პრიორიტეტებია თანამედროვე რეოლოგიური კვლევები. კონფერენცია წარმოდგენილი იყო: სესიური და პლენარული სხდომებით, ინტერაქტიული ლექციებით, ახალგაზრდა სპეციალისტებისათვის ადაპტირებული ტრენიგ-კურსით. კონფერენცია მიმდინარეობს 22.04.2018 - 26.04.2018.
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/grantiorta%20aqtivobebi/IMG_9948.JPG
23/04/2018 11:36

,,გადაწერაზე დაფუძნებული გამოყენების კონტროლი“

2018 წლის 20 აპრილს , ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, გაიმართა, შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის ფუნდამენტური კვლევებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტის ფარგლებში დაფინანსებული პროექტის ,,გადაწერაზე დაფუძნებული გამოყენების კონტროლი“  კვლევის შედეგების პრეზენტაცია. ღონისძიებას ესწრებოდნენ თბილსის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წარმომადგენლები და პროფესორები. პროექტის მიზანს წარმოადგენდა წვდომის კონტროლი უსაფრთხო კომპიუტერული სისტემების აგების ცენტრალური საკითხი. რომელიც განსაზღვრულია, როგორც გარკვეული სუბიექტისთვის გარკვეულ ობიექტზე წვდომის ნებართვის მიცემის ან არმიცემის უნარი, რომელმაც უნდა უზრუნველყოს შესაბამის კომპიუტერულ რესურსთან დაკავშირებული ინფორმაციის კონფიდენციალურობა, რესურსის მთლიანობა და ავტორიზებული სუბიექტებისთვის მისი მისაწვდომობა. გამოყენების კონტროლი ამ პრობლემისადმი ახალი, თანამედროვე მიდგომაა, რომელიც მართავს წვდომას ღია, ჰეტროგენულ ქსელებთან დაკავშირებულ კომპიუტერულ გარემოში. პროექტის მიზანი იყო გამოყენების კონტროლისთვის ისეთი ფორმალური სტრუქტურის შემოთავაზება, რომელსაც შეეძლებოდა გამოყენების კონტროლის მთავარი მოდელების ადეკვატური ფორმალიზაცია და შესაფერისი იქნებოდა მათი ანალიზისა და ვერიფიკაციისთვის. ამისათვის ავირჩიეთ გადაწერის თეორია, კონკრეტულად, ρLog აღრიცხვა, რომელიც აფართოებს ლოგიკურ პროგრამებს მათში პირობებიანი, სტრატეგიებით მართული გადაწერის წესების დაშვებით, შევადარეთ იგი გადაწერის ცნობილ ფორმალიზმებს და ვაჩვენეთ კავშირი კონტროლის მოთხოვნებს და გადაწერის თვისებებს შორის. გარდა ამისა, ერთ-ერთი ასეთი თვისება, კონფლუენტურობა, დეტალურად შევისწავლეთ თარგთა აღრიცხვის ვარიანტისთვის, რომელიც აზოგადებს გადაწერის ჩვენთვის საჭირო ფორმალიზმებს. პრეზენტაციაზე წარდგენილ იქნა გრანტის ფარგლებში ჩატარებული კვლევის შედეგები. შემუშავებული ρLog აღრიცხვის მოდელები და სხვა მასთან დაკავშირებული მნიშვნელოვანი ლოგიკური დაშვებების შედეგები. ასევე, კონფლუენტურობის დეტალური ანალიზი და მისი როლი გადაწერის ფორმალიზებაში.    
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/NEWS/30772286_10156277991082378_710293491_o.jpg
13/04/2018 09:57

გამოფენა კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრში

2018 წლის 13 აპრილს, 13 საათზე სსიპ - კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის საგამოფენო დარბაზში გაიმართა შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული პროექტის „ძველი ქართული სამწიგნობრო კერები (ორენოვანი მონაცემთა ბაზა და ელექტრონული რუკა)“ ფარგლებში დაგეგმილი ხელნაწერების გამოფენა. გამოფენას ესწრებოდნენ ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის წარმომადგენლები და სხვა მოწვეული სტუმრები.
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/grantiorta%20aqtivobebi/IMG_9936.JPG
04/04/2018 12:25

“ლისის ტბის ჰიდრობიოქიმიური მდგომარეობის შეფასება“

2018 წლის 3 აპრილს 15:15 სთ-ზე, თბილისის 199-ე საჯარო სკოლაში, გაიმართა შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის  2017 წლის საგრანტო კონკურსში  „მეცნიერება იწყება სკოლიდან - კვლევები მოსწავლეთა მონაწილეობით“ გამარჯვებული პროექტის პრეზენტაცია, სახელწოდებით “ლისის ტბის ჰიდრობიოქიმიური მდგომარეობის შეფასება“. პროექტის სამეცნიერო ხელმძღვანელი გახლავთ ლიანა ინწკირველი.
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/grantiorta%20aqtivobebi/konf.jpg
15/02/2018 17:23

მეორე ენის სწავლა/სწავლება მულტილინგვური განათლების კონტექსტში

2018 წლის 15  თებერვალს, თსუ-ს I კორპუსში გაიხსნა სამდღიანი საერთაშორისო კონფერენცია თემაზე: მეორე ენის სწავლა/სწავლება მულტილინგვური განათლების კონტექსტში. კონფერენცია სრულდება 17 თებერვალს. რიგით მესამე კონფერენცია შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ არის დაფინანსებული და ტარდება სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრთან (CCIIR), ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტსა და ტარტუს უნივერსიტეტთან (ესტონეთი) თანამშრომლობით. მისი მიზანია განიხილოს და ერთიან კონცეფციად ჩამოაყალიბოს ადგილობრივ და უცხოელ სპეციალისტთა ნააზრევი მეორე ენის სწავლების მიდგომებისა და სტრატეგიების თაობაზე მულტილინგვური განათლების კონტექსტში.
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/NEWS/26062776_755200138007132_889566922_o.jpg
25/12/2017 13:30

„წერტილოვანი სიმრავლეების გეომეტრიულ-კომბინატორული თვისებები და მათი გამოყენებები“

2017 წლის 25 დეკემბერს, 15:00 საათზე, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მეექვსე კორპუსის 513 ბ - ე აუდიტორიაში, ჩატარდა შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის ახალგაზრდა მეცნიერთა გრანტით დაფინანსების კონკურსის შედეგად დაფინანსებული პროექტის „წერტილოვანი სიმრავლეების გეომეტრიულ-კომბინატორული თვისებები და მათი გამოყენებები“ პრეზენტაცია. პროექტის ხელმძღვანელი - თენგიზ ტეტუნაშვილი.
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/grantiorta%20aqtivobebi/1212.jpg
15/12/2017 15:03

„ქართულ-ოსური ურთიერთობების პერსპექტივა ყაზბეგის რეგიონში“

2017 წლის 14 დეკემბერს, 13 საათზე, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნულ აკადემიაში გაიმართა შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული პროექტის „ ქართულ-ოსური ურთიერთობების პერსპექტივა ყაზბეგის რეგიონში“  საბოლოო შედეგების წარდგენა. აღნიშნული ღონისძიება ჩატარდა კავკასიის ხალხთა საერთაშორისო სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის ორგანიზებით. პრეზენტაციას ესწრებოდნენ საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის წევრები და სხვა მოწვეული სტუმრები. შეხვედრაზე გაიმართა აღნიშნული პროექტის შესახებ დოკუმენტური ფილმის ჩვენება.
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/grantiorta%20aqtivobebi/24825913_1963008937047952_1769460022_o.jpg
07/12/2017 14:21

"ქართული მწერლობის ინტერკულტურული მოდელი და ნაციონალური იდენტობის პრობლემა"

2017 წლის 6 დეკემბერს, 14:30 საათზე, შოთა რუსთაველის სახელობის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტში, გაიმართა შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული პროექტის ფარგლებში გამოცემული წიგნის "ქართული მწერლობის ინტერკულტურული მოდელი და ნაციონალური იდენტობის პრობლემა" პრეზენტაცია.
სრულად