გრანტიორთა აქტივობები
http://rustaveli.org.ge/images/grantiorta%20aqtivobebi/IMG_6009.JPG

„მევენახეობა და მეღვინეობა ევროპის ქვეყნებში, ისტორიული ასპექტები და პერსპექტივები“

25/10/2017 11:11

2017 წლის 25-27 ოქტომბერს, სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია ატარებს საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციას თემაზე: „მევენახეობა და მეღვინეობა ევროპის ქვეყნებში, ისტორიული ასპექტები და პერსპექტივები.“ აღნიშნული კონფერენცია 25 ოქტომბერს გაიხსნა მევენახეობა მეღვინეობის პროდუქტების გამოფენა-გაყიდვით. კონფერენცია ტარდება შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის ფინანსური მხარდაჭერით.