ევროპული კვლევების საბჭოს აქტივობები
http://rustaveli.org.ge/images/Images/saertashoriso/ERC/newsletter.png

ევროპული კვლევების საბჭოს (ERC) მორიგი საინფორმაციო ბიულეტენი გამოქვეყნდა

04/04/2016 15:49

ევროპული კვლევების საბჭოს (ERC) მორიგი საინფორმაციო ბიულეტენი გამოქვეყნდა.  მარტის თვის ნომრის გასაცნობად, ეწვიეთ ვებ-გვერდს