ევროპული კვლევების საბჭოს აქტივობები
http://rustaveli.org.ge/images/Files/emvideo-vimeo-154715819.jpg

ახალი ანიმაციურ ვიდეო რგოლი ევროპული კვლევების საბჭოს (ERC) შესახებ

18/04/2016 12:35

ახალი ანიმაციურ ვიდეო რგოლი ევროპული კვლევების საბჭოს (ERC) შესახებ

https://vimeo.com/154715819