ევროპული კვლევების საბჭოს აქტივობები
http://rustaveli.org.ge/images/erc%20picture.jpg

სტატისტიკური მონაცემები(ERC)

19/04/2016 10:18

იხილეთ სტატისტიკური მონაცემები ევროპული კვლევების საბჭოს (ERC) მიერ განხილული და დაფინანსებული გრანტების შესახებ.