ევროპული კვლევების საბჭოს აქტივობები
http://rustaveli.org.ge/images/erc%20picture.jpg

გამოვიდა ევროპული კვლევების საბჭოს საინფორმაციო ბიულეტენი, ზაფხულის გამოცემა

10/08/2016 12:59

ევროპული კვლევების საბჭოს ბიულეტენის გასაცნობად ეწვიეთ ბმულს