ევროპული კვლევების საბჭოს შესახებ

ევროპული კვლევების საბჭო (ERC)

02/02/2016 10:25

ევროპული კვლევების საბჭო (ERC) დაარსდა 2007 წელს, როგორც კვლევის დამფინანსებელი პირველი პანევროპული ორგანიზაცია. ERC  არის ევროკავშირის კვლევისა და ინოვაციის ჩარჩო პროგრამა ,,ჰორიზონტი 2020”-ის ერთ-ერთი კომპონენტი და საგრანტო თანხებს მიმართავს მეცნიერების პერსპექტიული დარგების განვითარებისაკენ.

ევროპული კვლევების საბჭოს (ERC) მისიაა, კონკურენტული დაფინანსების გზით, ხელი შეუწყოს უმაღლესი ხარისხის კვლევის განხორციელებას ყველა სამეცნიერო მიმართულებით.  დაფინანსების  მიღება შესაძლებელია ღია კონკურენციის პირობებში. ERC  საგრანტო კონკურსებში მონაწილეობა შეუძლიათ როგორც დამოუკიდებელი კარიერსი საწყის ეტაპზე მყოფ მკვლევარებს, ასევე დიდი გამოცდილების მქონე, დამკვიდრებულ მეცნიერებს. კონკურსის ძირითადი პირობა არის კვლევის მაღალი ხარისხი, მოწინავე, ინოვაციური სამეცნიერო კვლევა. პრიორიტეტი ენიჭება ინტერდისციპლინურ მიდგომებს და განხორციელებად, შემოქმედებით, ნოვატორულ იდეებს.

ევროპული კვლევების საბჭოს (ERC) საგრანტო კონკურსების სქემა შემდეგია:

ERC Starting Grants – გრანტები დამწყები მკვლევარებისათვის

გრანტის ოდენობა: 1,5 მილიონი ევრო 5 წლის განმავლობაში

მოთხოვნა: 2-7 წლიანი სამეცნიერო-კვლევითი გამოცდილება

ERC Consolidator Grants

გრანტის ოდენობა: 2 მილიონი ევრო 5 წლის განმავლობაში

მოთხოვნა: 7 – 12 წლიანი სამეცნიერო-კვლევითი გამოცდილება

ERC Advanced Grants - გრანტები დამკვიდრებულ მეცნიერთათვის 

გრანტის ოდენობა: 2,5 მილიონი ევრო 5 წლის განმავლობაში

მოთხოვნა:  დამკვიდრებული მეცნიერი

ERC Proof of Concept - გრანტები კვლევის კონცეფციის დასამტკიცებლად

დაფინანსების სქემა იმ მკვლევარებისათვის, ვისაც უკვე მინიჭებული აქვს ევროპული კვლევების საბჭოს გრანტი. კონკურსის მიზანია ამ მკვლევართა ნაშრომში ინოვაციის პოტენციალის ძიება, შედეგების კომერციალიზაცია.

ევროპული კვლევების საბჭოს (ERC) ვებგვერდი.

ევროპული კვლევების საბჭოს ERC WORK Program 2016 - არის ევროპული კვლევების საბჭოს ყოველწლიური სამუშაო დოკუმენტი, რომელიც შემუშავებულია ERC სამეცნიერო საბჭოს მიერ და მიღებულია ევროპის კომისიის მიერ. 2016 წლის დოკუმენტი განსაზღვრავს გრანტების ადმინისტრირებას.

ნაბიჯ-ნაბიჯ ERC გრანტებისაკენ.

როგორ მოვიპოვოთ დაფინანსება ევროპული კვლევების საბჭოს (ERC) საგრანტო კონკურსების ფარგლებში.

როგორ მოვიპოვოთ დაფინანსება ევროპული კვლევების საბჭოს (ERC) საგრანტო კონკურსების ფარგლებში.  

 

 

ევროპული კვლევების საბჭოს (ERC) ეროვნული საკონტაქტო პირები საქართველოში:

მანანა (მაკო) მიქაბერიძე

mikaberidze@rustaveli.org.ge

გიორგი ხიშტოვანი

khishtovani@rustaveli.org.ge

მარიამ ქებურია

keburia@rustaveli.org.ge