იურიდიული და ადმინისტრაციული უზრუნველყოფის დეპარტამენტი