კარიერა

სსიპ - შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი აცხადებს კონკურსს შემდეგ ვაკანსიებზე:

03/12/2015 16:42

 1. საფინანსო-ეკონომიკური და მატერიალური უზრუნველყოფის დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტი (შესყიდვების კუთხით);

 2. სამეცნიერო გრანტებისა და პროგრამების უზრუნველყოფის, შეფასებისა და ანალიზის დეპარტამენტის უფროსი;

 3. სამეცნიერო გრანტებისა და პროგრამების უზრუნველყოფის, შეფასებისა და ანალიზის დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტი (სამეცნიერო გრანტებისა და პროგრამების ადმინისტრირების კუთხით);

 

კანდიდატმა კონკურსში მონაწილეობისათვის განაცხადი უნდა წარადგინოს მხოლოდ ელექტრონული ფორმით საჯარო სამსახურის ბიუროს მიერ ადმინისტრირებული ვებგვერდის (www.hr.gov.ge) მეშვეობით;

 

დეტალური ინფორმაცია კონკურსის პირობების შესახებ გთხოვთ, იხილოთ ქვემოთ მოცემულ ბმულებზე:

https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/44485?active=1

https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/44486?active=1

https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/44484?active=1