მანანა მიქაბერიძე

გენერალური დირექტორის მოადგილე

30/12/2015 15:10

გენერალური დირექტორის მოადგილე

ელ-ფოსტა  gachechiladze@rustaveli.org.ge

ტელეფონი (შიდა) 2 200 220 (4033)

CV