მეცნიერებისათვის სასარგებლო ბმულები

მეცნიერებისათვის სასარგებლო ბმულები

13/05/2016 12:53

  ევროკავშირის კვლევისა და ინოვაციის ჩარჩო პროგრამა Horizon 2020

ევროპული კვლევების საბჭოს (ERC)

ევროპული კვლევების საბჭოს (ERC)

ევროპული კვლევების საბჭოს (ERC)

 

     ევროპული კვლევების საბჭო (ERC) 

ევროპული კვლევების საბჭოს (ERC)

მარი სკლადოვსკა-კიურის 

მარი სკლადოვსკა-კიურის 

 

      მარი სკლადოვსკა-კიურის სახელობის კონკურსები

მარი სკლადოვსკა-კიურის 

 

  ქართულენოვანი ჟურნალი National Geographic

  elsevier

  Heliyon - Journal - Elsevier

  Scimago Journal & Country Rank

 

   Journals | Science | AAAS

 

  Journals ScienceDirect 

 

    nature international journal of science

 

  multidisciplinary Open Access journal

 

  Popular Science Journal

 

  popular science news web sites

   

 Science News

   ქართული პერიოდული გამოცემები

 

ქართული ელექტრონული სამეცნიერო ჟურნალები 

 

 

   Lumosity: Brain Games & Brain Training

Science|Business