ორმხრივი თანამშრომლობა
http://rustaveli.org.ge/images/Sin-t%2B%C2%A1tulo-1.jpg

საერთაშორისო თანამშრომლობა ,,ჰორიზონტი 2020“ ფარგლებში

05/05/2016 14:44

ევროკავშირის კვლევისა და ინოვაციის ჩარჩო პროგრამა  ,,ჰორიზონტი 2020“-ის  2016-2017 წლების სამუშაო პროგრამა  (Work Programme 2016-2017) საერთაშორისო თანამშრომლობის ფართო შესაძლებლობებს იძლევა.

2016-2017  წლების სამუშაო პროგრამაში გაერთიანებული თემების ერთი მესამედი მიმართულია სწორედ საერთაშორისო თანამშრომლობის განვითარებაზე და ისეთ ინიციატივებზე, როგორიცაა პარტნიორობა ევროპისა და გავნითარებად ქვეყნებს შორის კლინიკური კვლევების მიმართულებით (EDCTP), ხმელთაშუაზღვის აუზის ქვეყნებს შორის პარტნიორობა (PRIMA), კვლევითი პარტნიორობა ბელმონტის ფორუმის ფარგლებში (Belmont Forum).

აღნიშნული შესაძლებლობების შესახებ ინფორმაციის მისაღებად შეგიძლიათ გაეცნოთ ბროშურას ბმულზე.