პრეზენტაციები 1
http://rustaveli.org.ge/images/mecnierebis%20popularizacia/prezentaciebi/Picture9.jpg
30/05/2018 10:04

სალენის ტიპის ნაერთების სინთეზი და მათი ბიოლოგიური აქტიურობის შესწავლა

შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის საგრანტო კონკურსი „მეცნიერება იწყება სკოლიდან –  კვლევები მოსწავლეთა მონაწილეობით“ პროექტის სახელწოდება :  სალენის ტიპის ნაერთების სინთეზი და მათი ბიოლოგიური აქტიურობის შესწავლა პროექტის ხელმძღვანელი  - თინათინ ბუთხუზი  პრეზენტაცია
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/mecnierebis%20popularizacia/prezentaciebi/download.jpg
30/05/2018 10:04

დიოფანტური განტოლებები

შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის საგრანტო კონკურსი „მეცნიერება იწყება სკოლიდან –  კვლევები მოსწავლეთა მონაწილეობით“ პროექტის სახელწოდება :  დიოფანტური განტოლებები პროექტის ხელმძღვანელი  - კოტე კუპატაძე პრეზენტაცია
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/mecnierebis%20popularizacia/prezentaciebi/Picture6.png
30/05/2018 10:03

კლიმატის ცვლილება და მდგრადი განვითარება

შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის საგრანტო კონკურსი „მეცნიერება იწყება სკოლიდან –  კვლევები მოსწავლეთა მონაწილეობით“ პროექტის სახელწოდება :  კლიმატის ცვლილება და მდგრადი განვითარება პროექტის ხელმძღვანელი  -   ნინო მთიულიშვილი პრეზენტაცია
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/mecnierebis%20popularizacia/prezentaciebi/Picture7.jpg
30/05/2018 10:03

თიანეთის მუნიციპალიტეტის კულტურული მემკვიდრეობის, ბიომრავალფეროვნებისა და ტურისტული პოტენციალის კვლევა გეოინფორმაციული (გის) ტექნოლოგიების გამოყენებით

შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის საგრანტო კონკურსი „მეცნიერება იწყება სკოლიდან –  კვლევები მოსწავლეთა მონაწილეობით“ პროექტის სახელწოდება :  თიანეთის მუნიციპალიტეტის კულტურული მემკვიდრეობის, ბიომრავალფეროვნებისა და ტურისტული პოტენციალის კვლევა გეოინფორმაციული (გის) ტექნოლოგიების გამოყენებით პროექტის ხელმძღვანელი  - ნონა ჯინჭარაძე პრეზენტაცია
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/mecnierebis%20popularizacia/prezentaciebi/Picture8.jpg
30/05/2018 10:03

ეკოლოგიური ფაქტორების გავლენა რძის ხარისხზე შიდა ქართლში

შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის საგრანტო კონკურსი „მეცნიერება იწყება სკოლიდან –  კვლევები მოსწავლეთა მონაწილეობით“ პროექტის სახელწოდება :  ეკოლოგიური ფაქტორების გავლენა რძის ხარისხზე შიდა ქართლში პროექტის ხელმძღვანელი  - თამარ ბერიძე პრეზენტაცია
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/mecnierebis%20popularizacia/prezentaciebi/Picture4.jpg
30/05/2018 10:02

თბილისის კლასიკური გიმნაზიის ავტონომიური მზის ელექტროსადგურის კვლევა

შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის საგრანტო კონკურსი „მეცნიერება იწყება სკოლიდან –  კვლევები მოსწავლეთა მონაწილეობით“ პროექტის სახელწოდება :  თბილისის კლასიკური გიმნაზიის ავტონომიური მზის ელექტროსადგურის კვლევა პროექტის ხელმძღვანელი  - ლალი ნადირაძე პრეზენტაცია
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/mecnierebis%20popularizacia/prezentaciebi/Picture5.png
30/05/2018 10:02

შავი ზღვის ტემპერატურის ცვლილების მონიტორინგი საქართველოს სანაპირო ზოლთან დედამიწის და სატელიტის დაკვირვებების გამოყენებით

შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის საგრანტო კონკურსი „მეცნიერება იწყება სკოლიდან –  კვლევები მოსწავლეთა მონაწილეობით“ პროექტის სახელწოდება :  შავი ზღვის ტემპერატურის ცვლილების მონიტორინგი საქართველოს სანაპირო ზოლთან დედამიწის და სატელიტის დაკვირვებების გამოყენებით პროექტის ხელმძღვანელი  - მარინა მიმინოშვილი პრეზენტაცია
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/mecnierebis%20popularizacia/prezentaciebi/Picture3.png
30/05/2018 10:01

რატომაა საინტერესო კვების პროდუქტების ანტიოქსიდანტური აქტივობა?

შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის საგრანტო კონკურსი „მეცნიერება იწყება სკოლიდან –  კვლევები მოსწავლეთა მონაწილეობით“ პროექტის სახელწოდება :  რატომაა საინტერესო კვების პროდუქტების ანტიოქსიდანტური აქტივობა? პროექტის ხელმძღვანელი  - ჯეირან ფუტკარაძე პრეზენტაცია
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/mecnierebis%20popularizacia/prezentaciebi/chemistry-.jpg
30/05/2018 10:01

ფერადი ქიმია

შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის საგრანტო კონკურსი „მეცნიერება იწყება სკოლიდან –  კვლევები მოსწავლეთა მონაწილეობით“ პროექტის სახელწოდება : ფერადი ქიმია პროექტის ხელმძღვანელი  - ხათუნა შანიძე პრეზენტაცია
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/mecnierebis%20popularizacia/prezentaciebi/Picture1.png
30/05/2018 10:00

ახალი ტიპის ფერმული სტრუქტურების დამუშავება ღუნვაზე კონსტრუქციის მდგრადობის გაზრდის მიზნით

საგრანტო პროექტი კონკურსისათვის „ მეცნიერებია იწყება სკოლიდან - კვლევები მოსწავლეთა მონაწილეობით “ პროექტის სახელწოდება:  ახალი ტიპის ფერმული სტრუქტურების დამუშავება ღუნვაზე კონსტრუქციის მდგრადობის გაზრდის მიზნით პროექტის ხელმძღვანელი: გოჩა კუბლაშვილი პრეზენტაცია
სრულად