საგრანტო კონკურსების სამეცნიერო ხელმძღვანელთა განაწილება გენდერის მიხედვით (2017 წელი)
საგრანტო კონკურსების სამეცნიერო ხელმძღვანელთა განაწილება გენდერის მიხედვით 2017 წელი