საერთაშრისო საკოორდინაციო საბჭო

საერთაშორისო სამეთვალყურეო საბჭო

28/10/2015 16:07

 

     
  როჯერ ქაშმორი - პროფესორი, ფიზიკა, ოქსფორდის უნივერსიტეტი, გაერთიანებული სამეფოს ატომური ენერგიის მმართველი სააგენტოს თავმჯდომარე, CERN-ის ყოფილი დირექტორი, გაერთიანებული სამეფო, საერთაშორისო სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე/თანათავმჯდომარე
     
 

მიხეილ ჩხენკელი - საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი

     
 

ალექსანდრე თევზაძე - საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მოადგილე

     
  მაია ცქიტიშვილი - საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსი
     
  მზექალა შანიძე - პროფესორ-ემერიტუსი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის მრჩეველთა საბჭოს წევრი, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის აკადემიკოსი
     
  მარტ საარმა - პროფესორი, ბიოტექნოლოგია, ნეირომეცნიერებები, ჰელსინკის უნივერსიტეტის ბიოტექნოლოგიის ინსტიტუტის მოლეკულური ნეირომეცნიერებების ლაბორატორია; ევროპული კვლევების საბჭოს ვიცე-პრეზიდენტი, ფინეთი
     
  მელიტა კოვაჩევიჩი - პროფესორი, ზაგრების უნივერსიტეტი, განათლებისა და რეაბილიტაციის ფაკულტეტი;
ევროპული უნივერსიტეტების ასოციაციის სადოქტორო სწავლების საბჭოს მმართველი საბჭოს თავმჯდომარე
     
  ნილ მაკფარლეინი - ლესტერ ბ. პირსონის პროფესორი, საერთაშორისო ურთიერთობები, ოქსფორდის უნივერსიტეტი, წმ. ენის კოლეჯის პოლიტიკისა და საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტი, ოქსფორდის უნივერსიტეტის მმართველი საბჭოს წევრი, გაერთიანებული სამეფო
     
  ზაალ (ზაზა) კოკაია - პროფესორი, ნეირობიოლოგია, ბიოტექნოლოგია, ლუნდის უნივერსიტეტი, ღეროვანი უჯრდების ცენტრის დირექტორი, შვედეთი
     

 

  ირაკლი ქარსელაძე - კომპანიის "ძველი ქალაქის განვითარება"დირექტორის მოადგილე