საკონსულტაციო დღეების განრიგი

საკონსულტაციო დღეების განრიგი

09/02/2016 16:39

ფონდი აცხადებს ახალგაზრდა მეცნიერთა კვლევების გრანტები

ფონდი აცხადებს ახალგაზრდა მეცნიერთა კვლევების გრანტები

 

 

 

 

დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამების დაფინანსების კონკურსი20 ივლისი, 16:00 სთ - ჯგუფური კონსულტაცია - სარეგისტრაციო ფორმა

დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამების დაფინანსების კონკურსი

  1. 24 მარტი, 16:00 სთ. - ჯგუფური კონსულტაცია №1 - სარეგისტრაციო ფორმა;
  2. 12 აპრილი, 16:00 სთ. - ჯგუფური კონსულტაცია №2 - სარეგისტრაციო ფორმა;

მაგისტრანტთა სასწავლო-კვლევითი პროექტების გრანტით დაფინანსების 2017 წლის კონკურსი 

      1. 2017 წლის 10 მაისი 16:00 სთ.

      2. 2017 წლის 29 ივნისი 16:00 სთ.

      3. 2017 წლის 20 ივლისი 16:00 სთ.

      4. 2017 წლის 14 სექტემბერი 16:00 სთ.

20/01/2016 16:53