საკონსულტაციო დღეების განრიგი

საკონსულტაციო დღეების განრიგი

09/02/2016 16:39

ფონდი აცხადებს ახალგაზრდა მეცნიერთა კვლევების გრანტები

ფონდი აცხადებს ახალგაზრდა მეცნიერთა კვლევების გრანტები

 

 

 

 

დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამების დაფინანსების კონკურსი20 ივლისი, 16:00 სთ - ჯგუფური კონსულტაცია - სარეგისტრაციო ფორმა

ფონდი აცხადებს ფუნდამენტური კვლევებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების 2017 წლის კონკურსს

16/06/2017 16:57
 

ფონდი აცხადებს ფუნდამენტური კვლევებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების 2017 წლის კონკურსს

16/06/2017 16:57

ფონდი აცხადებს ფუნდამენტური კვლევებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების 2017 წლის კონკურსს

16/06/2017 16:57

ფონდი აცხადებს ფუნდამენტური კვლევებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების 2017 წლის კონკურსს

16/06/2017 16:57

სახელმწიფო სამეცნიერო საგრანტო კონკურსში ,,მეცნიერება იწყება სკოლიდან-კვლევების მოსწავლეთა მონაწილეობით“

1. მობილობისა და საერთაშორისო სამეცნიერო ღონისძიებების საგრანტო კონკურსი

2. მოსწავლე გამომგონებელთა და მკვლევართა კონკურსი "ლეონარდო და ვინჩი"

ჯგუფური კონსულტაციები ფონდის საკონფერენციო დარბაზში:

 • 2018 წლის 6 მარტი 16:00 სთ;
 • 2018 წლის 5 სექტემბერი 16:00 სთ;
 • 2018 წლის 28 სექტემბერი 16:00 სთ;

3. დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამების გრანტით დაფინანსების კონკურსი 

 • 24 აპრილი - ჯგუფური კონსულტაცია  (რეგისტრაციის ფორმა) ;

 • 24 მაისი  -  ჯგუფური კონსულტაცია;

 • 12 ივნისი - ჯგუფური კონსულტაცია;

4. ახალგაზრდა მეცნიერთა კვლევების გრანტით დაფინანსების კონკურსი

 • 18 აპრილს 16:00 საათზე - ჯგუფური კონსულტაცია;
 • 3 მაისს 16:00 საათზე - ჯგუფური კონსულტაცია;
 • 16 მაისს 16:00 საათზე -  ჯგუფური კონსულტაცია;

5. „ევროკავშირის კვლევისა და ინოვაციის ჩარჩო პროგრამა „ჰორიზონტი 2020“-ში საქართველოს მეცნიერთა მონაწილეობის ხელშეწყობის“ საგრანტო კონკურსი

 • 12 აპრილი 16:00 საათზე - ჯგუფური კონსულტაცია;
 • 20 აპრილი 16:00 საათზე - ჯგუფური კონსულტაცია;

ქართველოს შემსწავლელი მეცნიერებების კონფერენციის 2018 წლის საგრანტო კონკურ

 

ქართველოს შემსწავლელი მეცნიერებების კონფერენციის 2018 წლის საგრანტო კონკურ

 

ქართველოს შემსწავლელი მეცნიერებების კონფერენციის 2018 წლის საგრანტო კონკურ

 

ფონდი აცხადებს ფუნდამენტური კვლევებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების 2017 წლის კონკურსს

16/06/2017 16:57
 
 
20/01/2016 16:53