საკონფერენციო გრანტები

საკონფერენციო გრანტების კონკურსი

05/01/2016 16:14

კონკურსის მიზანი: საქართველოში საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციების ორგანიზების დაფინანსება, სამეცნიერო კვლევების შედეგების გაზიარების და ადგილობრივი და საერთაშორისო სამეცნიერო თანამშრომლობის ხელშეწყობის მიზნით ქართული სამეცნიერო საზოგადოების საერთაშორისო საერთაშორისო სამეცნიერო ქსელში ინტეგრირების ხელშეწყობა, საქართველოში მაღალი დონის, საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებისა და კონფერენციების გამართვა.

კონკურსის სამიზნე ჯგუფი: უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებები, სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტები, დამოუკიდებელი კვლევითი ცენტრები, სამეცნიერო ინსტიტუტები და მათში მოღვაწე მეცნიერები.

კონკურსის კოორდინატორები: თ.სხირტლაძე, დ.ჩიჩუა, ვ.ლომიძე

ნორმატიული აქტი

2018 წლის კონკურსის პირობები

დაფინანსებული პროექტები:

2016 წელი

2015 წელი

2014 წელი

2013 წელი

2012 წელი

2011 წელი