სამცენიერო გრანტებისა და პროგრამების უზრუნველყოფის შეფასებისა და ანალიზის დეპარტამენტი

სამცენიერო გრანტებისა და პროგრამების უზრუნველყოფის შეფასებისა და ანალიზის დეპარტამენტი

03/12/2015 12:03
  თანამდებობა სახელი, გვარი ელ-ფოსტა შიდა ნომერი
  დეპარტამენტის უფროსი გიორგი ხიშტოვანი khishtovani@rustaveli.org.ge 2 200 220 (4322)
  დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე გიორგი ბაგაშვილი bagashvili@rustaveli.org.ge 2 200 220 (4305)
დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე ნინო გაჩეჩილაძე gachechiladze@rustaveli.org.ge 2 200 220 (4033)
მთავარი სპეციალისტი ქეთევან გაბიტაშვილი gabitashvili@rustaveli.org.ge 2 200 220 (4407)
  მთავარი სპეციალისტი ნინო ბიწაძე bitsadze@rustaveli.org.ge 2 200 220 (4405)
  მთავარი სპეციალისტი ლაშა კელიხაშვილი kelikhashvili@rustaveli.org.ge 2 200 220 (4303)
  მთავარი სპეციალისტი ხათუნა არაბული arabuli@rustaveli.org.ge 2 200 220 (4304)
  მთავარი სპეციალისტი დავით ჩიჩუა chichua@rustaveli.org.ge 2 200 220 (4402)
  მთავარი სპეციალისტი ვაჟა ლომიძე lomidze@rustaveli.org.ge 2 200 220 (4404)
  მთავარი სპეციალისტი ნინო დემეტრაშვილი demetrashvili@rustaveli.org.ge 2 200 220 (4302)
   მთავარი სპეციალისტი თამთა ტურაშვილი turashvili@rustaveli.org.ge 2 200 220 (4301)
მთავარი სპეციალისტი გრიგოლ აბულაძე abuladze@rustaveli.org.ge  
მთავარი სპეციალისტი თამარ ხახუტაშვილი khakhutashvili@rustaveli.org.ge