სიახლეები

გამოცხადდა შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდისა და გერმანიის აკადემიური გაცვლის სამსახურის ერთობლივი „Rustaveli-DAAD“-ის სასტიპენდიო პროგრამის საგრანტო კონკურსის გამარჯვებულები

25/05/2017 17:05
გამოცხადდა შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდისა და გერმანიის აკადემიური გაცვლის სამსახურის ერთობლივი „Rustaveli-DAAD“- ის სასტიპენდიო პროგრამის საგრანტო კონკურსის გამარჯვებულები იხილეთ გენერალური დირექტორის ბრძანება და გამარჯვებულთა სია
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/slider2_1.jpg
25/05/2017 16:23

მოსწავლე გამომგონებელთა და მკვლევართა „ლეონარდო და ვინჩის“ 2017 წლის კონკურსის პირველი ეტაპის შედეგები

კონკურსის მეორე ეტაპზე, საკონკურსო განაცხადის - „განაცხადი კონკურსში მონაწილეობის შესახებ“, პროექტის აღწერილობის, ხელმძღვანელის და შესაბამისი დარგის მეცნიერის ან ზედამხედველის (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) პროფესიული ბიოგრაფიების და საილუსტრაციო მაკეტის/მოდელის/ნახაზის შემცველი ელექტრონული ფაილების წარდგენა  შესაძლებელი იქნება ფონდის შემდეგ ელექტრონულ ფოსტის მისამართზე: leo@rustaveli.org.ge   2017 წლის  04 ოქტომბრის     16:00 სთ-მდე . საკონკურსოდ განიხილება მხოლოდ ის განაცხადები,  რომლებიც გამოგზავნილი იქნება მითითებულ  ელექტრონულ ფოსტაზე და ამავდროულად კონკურსის მეორე ეტაპის საკონკურსო განაცხადი  ამობეჭდილი, ხელმოწერილი და საილუსტრაციო მაკეტი/მოდელი/ნახაზი წარმოდგენილი იქნება ფონდის კანცელარიაში, ხოლო რეგიონებში მცხოვრები მონაწილეების  მიერ  საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ტერიტორიული ორგანოების (შესაბამისი რაიონის) საგანმანათლებლო რესურს-ცენტრში  2017 წლის 10 ოქტომბრის   16:00 სთ-მდე.   ვადის დარღვევის ან/და არასრული დოკუმენტაციის წარმოდგენის შემთხვევაში პროექტი  მოიხსნება კონკურსიდან. სარეგისტრაციო შიფრი მიენიჭება საგრანტო კონკურსის ელ. ფოსტაზე კონკურსის მეორე ეტაპზე გაგზავნილ თითოეულ პროექტს და გაეგზავნება პროექტის წარმდგენს. პროექტის წარმდგენი ამობეჭდავს განაცხადს კონკურსში მონაწილეობის შესახებ   (იხ. დანართი №3 ),   მიუთითებს  პროექტის შიფრს:    leo/…/…/17 რომელიც მიენიჭება  პროექტის წარდგენის შემდეგ, ამობეჭდავს და   დაადასტურებს ხელმოწერებით. ამობეჭდილი, შევსებული, ხელმოწერებით დადასტურებული ,,განაცხადი კონკურსში მონაწილეობის შესახებ“ ,საილუსტრაციო ნახაზთან /მოდელთან/მაკეტთან ერთად   წარდგენილი უნდა იქნას ფონდის კანცელარიაში, ხოლო რეგიონებში მცხოვრებმა მონაწილეებმა განაცხადი და საილუსტრაციო ნახაზი/მოდელთან/მაკეტთან ერთად უნდა წარადგინონ  საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ტერიტორიული ორგანოების (შესაბამისი რაიონის) საგანმანათლებლო რესურს-ცენტრში.  პროექტის აღწერილობის ტექსტი (კონკურსის მეორე ეტაპზე წარსადგენი)  აკრეფილი უნდა იყოს MS Word-ის ტექსტური რედაქტორის გამოყენებით, ქართული უნიკოდის მეშვეობით (Sylfaen), ზომა 11, ინტერვალი 1.5. პროექტის აღწერილობის მოცულობა არ უნდა აჭარბებდეს 250 სიტყვას და უნდა მოიცავდეს შემდეგს:         ა) გამოგონების/კვლევის  სიახლისა და ორიგინალობის აღწერა;         ბ) გამოგონების/კვლევის აქტუალობა და მისი პრაქტიკული გამოყენებადობა/რეალიზებადობა;         გ) დასკვნა.  მეორე ეტაპზე საკონკურსო კომისია შეარჩევს კონკურსის  ფინალისტებს  არაუგვიანეს 2017 წლის 20 ოქტომბრისა.  საკონკურსო კომისია  საკონკურსო გამოფენაზე  გამოავლენს გამარჯვებულებს     არაუგვიანეს    2017 წლის 15 ნოემბრისა.   მოსწავლე გამომგონებელთა და მკვლევართა ,,ლეონარდო და ვინჩის“ კონკურსის მეორე ეტაპზე გადასული პროექტების რანჟირებული სია. კონკურსის მე-2 ეტაპზე მონაწილეობის შესახებ განაცხადის ფორმა კონკურსის პირობები პროექტის აღწერილობა მოსწავლე გამომგონებელთა და მკვლევართა კონკურსის ლეონარდო და ვინჩის მეორე ეტაპის შეფასების კრიტერიუმები  
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/NEWS/IMG_4002.JPG
25/05/2017 10:50

საკონსულტაციო შეხვედრა

2017 წლის 24 მაისს 16:00 საათზე, ფონდის საკონფერენციო დარბაზში გაიმართა მიზნობრივი კვლევებისა და განვითარების ინიციატივების პროგრამის ფარგლებში  2017 წლის  საგრანტო კონკურსის საკონსულტაციო შეხვედრა. საკონსულტაციო შეხვედრაზე კონკურსის კოორდინატორებმა მოსულ საზოგადოებას განუმარტა საგრანტო პროექტის წესი, პირობები და უპასუხა მათ შეკითხვებს.
სრულად

ხელი მოეწერა შოთა რუსთაველის ეროვნულ სამეცნიერო და ვოლკსვაგენის ფონდებს შორის თანამშრომლობის შეთანხმებას

24/05/2017 16:37
მიმდინარე წლის აპრილის თვეში შოთა რუსთაველის ეროვნულ სამეცნიერო ფონდსა და ვოლკსვაგენის ფონდს  (Volkswagen foundation) შორის თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმებას მოეწერა ხელი. შეთანხმება ითვალისწინებს ორი ინსტიტუციის კოლაბორაციას სტრუქტურირებული სადოქტორო პროგრამების დაფინანსების მიზნით. მხარეებმა მზაობა გამოთქვეს, დააფინანსონ  კონკურსის საფუძველზე გამოვლენილი ოთხწლიანი სადოქტორო პროგრამები, რომლებიც საქართველოსა და გერმანიის უმაღლესი სასწავლო დაწესებულებების მიერ იქნება შემუშავებული და ერთობლივად განვითარებული. ორ ფონდს შორის თანამშრომლობა მიზნად ისახავს საერთაშორისო ინსტიტუციური კოლაბორაციის გაძლიერებას, საქართველში საერთაშორისო ხარისხის სადოქტორო პროგრამების დანერგვის ხელშეწყობას, საქართველოს და გერმანიის უნივერსიტეტებს შორის გრძელვადიანი თანამშრომლობის ჩამოყალიბებას. თანამშრომლობა ხორციელდება ვოლკსვაგენის ფონდის  შემდეგი ინიციატივის ფარგლებში: ‘Between Europe and the Orient – A Focus on Research and Higher Education in/on Central Asia and the Caucasus’  (ევროპასა და აღმოსავლეთს შორის - კვლევა და უმაღლესი განათლება ცენტრალურ აზიასა და კავკასიაში).
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/NEWS/IMG_3972.JPG
23/05/2017 14:17

მემორანდუმი - ბულგარეთისა და შოთა რუსთაველის ეროვნულ სამეცნიერო ფონდებს შორის

მიმდინარე წლის 21-24 მაისს საქართველოს ესტუმრა  ბულგარეთის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის დელეგაცია, რომლის წევრებიც არიან ბულგარეთის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის აღმასრულებელი საბჭოს თავმჯდომარე - გეორგი ვაისილოვი, ბულგარეთის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის აღმასრულებელი საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე - დიანა კოპევა; საქართველოში ბულგარეთის ელჩის მრჩეველი დანტჩო მიტჩევი. დელეგაციის ვიზიტის მიზანია საქართველოსა და ბულგარეთს შორის მეცნიერული თანამშროლობის გაღრმავება, STI სექტორში დამატებით შესაძლებლობებზე დისკუსია და იდეების მიმოცვლა, ბულგარელ და ქართველ მეცნიერებს შორის თანამშრომლობის ხელშეწყობა და მეცნიერთა ქსელის ჩამოყალიბების წახალისება. დღეს, 23 მაისს ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა ბულგარეთის ეროვნული სამეცნიერო ფონდსა და  შოთა რუსთაველის ეროვნულ სამეცნიერო ფონდს შორის. შეხევედრას ბულგარეთის დელეგაციის გარდა ესწრებოდა საქართველოში ბულგარეთის რესპუბლიკის ელჩი დესისლავა ივანოვა.
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/NEWS/IMG_3944.JPG
22/05/2017 16:51

საკონსულტაციო შეხვედრა

2017 წლის 22 მაისს 16:00 საათზე, ფონდის საკონფერენციო დარბაზში გაიმართა საქართველოში და საზღვარგარეთ არსებული ქართული მატერიალური და სულიერი მემკვიდრეობის სამეცნიერო კვლევისათვის 2017 წლის  საგრანტო კონკურსის საკონსულტაციო შეხვედრა. საკონსულტაციო შეხვედრაზე კონკურსის კოორდინატორმა მოსულ საზოგადოებას განუმარტა საგრანტო პროექტის წესი, პირობები და უპასუხა მათ შეკითხვებს.
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/NEWS/18518311_1448644378515121_4402251259212393070_o.jpg
22/05/2017 13:48

ქართველი მოსწავლეების გამარჯვება Intel-ISEF-ის სამეცნიერო და საინჟინრო საერთაშორისო კონკურსზე

ლოს-ანჯელესში, Intel-ISEF-ის სამეცნიერო და საინჟინრო საერთაშორისო კონკურსზე, რომელშიც მსოფლიოს 78 ქვეყნის მოსწავლეები ეჯიბრებოდნენ, გამოვლინდა გამარჯვებულები. IV ადგილის მფლობელები გახდნენ საქართველოს წარმომადგენლები - კომაროვის თბილისის ფიზიკა-მათემატიკის 199-ე საჯარო სკოლის მოსწავლეები: ალექსანდრე ხოხიაშვილი, დიმიტრი კორკოტაშვილი და თამარ კორკოტაშვილი.  ქართველმა მოსწავლეებმა შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ ადმინისტრირებულ კონკურსზე მოსწავლე გამომგონებელთა და მკვლევართა “ლეონარდო და ვინჩი“ მესამე ადგილი მოიპოვეს პროექტით „მიკროკონტროლერის გამოყენებით თვითსწავლებადი სისტემის შექმნა“ რობოტიქსი და ინტელექტუალური მანქანების მიმართულებაში. საქართველოს წარმომადგენლობა ორშაბათს სიამაყით დაბრუნდა სამშობლოში. ვულოცავთ წარმატებას ჩვენს მოსწავლეებს!
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/NEWS/10%20years.jpg
19/05/2017 11:46

10 წელი - 10 პორტრეტი

ევროპული კვლევების საბჭომ (ERC) მოღვაწეობის 10 წლის იუბილესთან დაკავშირებით მოამზადა შემეცნებითი მასალა - 10 პორტრეტი გამორჩეული კვლევითი პროექტების სამეცნიერო ხელმძღვანელების მონაწილეობით. ევროპული კვლევების საბჭოს (ERC) გრანტის მიმღები მეცნიერები საზოგადოებას უზიარებენ მიზნის დასახვისა და ამოცანების განხორციელების საკუთარ გამოცდილებას. 10 წელი - 10 პორტრეტი   ხელმისაწვდომია ამ ბმულზე
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/NEWS/IMG_6234.JPG
18/05/2017 16:40

ლეონარდო და ვინჩის გამარჯვებულები Intel-ISEF-ის სამეცნიერო და საინჟინრო საერთაშორისო კონკურსზე

შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ ადმინისტრირებული კონკურსის მოსწავლე გამომგონებელთა და მკვლევართა “ლეონარდო და ვინჩი“ 9 გამარჯვებული მოსწავლე, 2017 წლის 13 მაისს, გაემგზავრა ქალაქ ლოს-ანჟელესში, კალიფორნია (აშშ) Intel-ISEF-ის სამეცნიერო და საინჟინრო საერთაშორისო კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.  კონკურსში მონაწილეობს მსოფლიოს 78 ქვეყნის წარმომადგენელი მოსწავლე გამომგონებელი. 15-18 მაისს კონკურსანტები პრეზენტაციებით წარსდგებიან ჟიურის წინაშე გამარჯვებულების გამოსავლენად.
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/NEWS/IMG_3906.JPG
16/05/2017 16:30

შეხვედრა მეცნიერებთან

16 მაისს შოთა რუსთაველის ეროვნული ფონდის სააქტო დარბაზში გაიმართა შეხვედრა საქართველოს სამეცნიერო საზოგადოების წამომადგენლებთან.  შეხვედრაზე განხილეს საგრანტო კონკურსების ფარგლებში გამარჯვებული მკვლევრების სამეცნიერო პროდუქტიულობის განსაზღვრის კრიტერიუმები, სამეცნიერო პუბლიკაციების რეფერირებისა და ფონდის ექსპერტთა ბაზაში მეცნიერთა რეგისტრაციის საკითხები.
სრულად