საკონსულტაციო შეხვედრა
სიახლეები
http://rustaveli.org.ge/images/NEWS/IMG_1765.JPG
07/08/2018 16:47

საკონსულტაციო შეხვედრა

2018 წლის 7 აგვისტოს, 16:00 საათზე, შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნულ სამეცნიერო ფონდის საკონფერენციო დარბაზში, გაიმართა გამოყენებითი კვლევებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების 2018 წლის კონკურსის საკონსულტაციო შეხვედრა. საკონსულტაციო შეხვედრაზე მოსულ საზოგადოებას განემარტა საგრანტო კონკურსის წესი, პირობები და კონკურსის კოორდინატორებმა  უპასუხეს მათ შეკითხვებს.
სრულად

ფონდისა და გერმანიის იულიხის კვლევითი ცენტრის ერთობლივი მიზნობრივი პროგრამა

07/08/2018 15:46
შოთა რუსთველის საქართველოს ეროვნული სამცნიერო ფონდის გენერალური დირექტორის ბრძანება ფონდისა და გერმანიის იულიხის კვლევითი ცენტრის ერთობლივი მიზნობრივი პროგრამის "ქართულ-გერმანული სკოლა და სემინარი ფუნდამენტურ მეცნიერებებში"- მეცნიერება საქართველოში არსებული მულტიდისციპლინარულ SMART Lab-ებში დამტკიცების შესახებ.
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/2018%20clis%20konkursebi/AA%20RP/images%203.jpg
07/08/2018 09:42

სსიპ შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის ჯილდო 2018 წლის საუკეთესო ახალგაზრდა მეცნიერთა და მეცნიერთა ჯგუფებისათვის“ კონკურსის ტექნიკური ექპერტიზის შედეგები

სსიპ შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის ჯილდო 2018 წლის საუკეთესო ახალგაზრდა მეცნიერთა და მეცნიერთა ჯგუფებისათვის“ კონკურსზე დარეგისტრირდა 23 საკონკურსო განაცხადი. კონკურსის პირობებთან შეუსაბამობის გამო მოიხსნა ერთი საკონკურსო განაცხადი (შიფრი- aarp /2/7/18). შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის  გენერალური დირექტორის ბრძანება  ფონდის ჯილდო  2018 წლის საუკეთესო ახალგაზრდა მეცნიერთა და მეცნიერთა ჯგუფებისათვის კონკურსის ფარგლებში წარმოდგენილი საკონკურსო განაცხადის მოხსნის შესახებ.  
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/2018%20clis%20konkursebi/YS/etriks.jpg
03/08/2018 15:36

2018 წლის ახალგაზრდა მეცნიერთა კვლევების გრანტით დაფინანსების კონკურსში მონაწილეთა საყურადღებოდ!

შევიდა ცვლილება 2018 წლის ახალგაზრდა მეცნიერთა კვლევების გრანტით დაფინანსების კონკურსის გამოცხადების შესახებ სსიპ შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი გენერალური დირექტორის N38 ბრძანებაში. იხილეთ ბრძანება
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/NEWS/IMG_1676.JPG
01/08/2018 15:38

საკონსულტაციო შეხვედრა

2018 წლის  1 აგვისტოს, 16:00 საათზე, შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნულ სამეცნიერო ფონდის საკონფერენციო დარბაზში, გაიმართა 2018 წლის უცხოეთში მოღვაწე თანამემამულეთა მონაწილეობით ერთობლივი კვლევებისათვის სამეცნიერო გრანტების კონკურსის საკონსულტაციო შეხვედრა. საკონსულტაციო შეხვედრაზე მოსულ საზოგადოებას განემარტა საგრანტო კონკურსის წესი, პირობები და კონკურსის კოორდინატორებმა  უპასუხეს მათ შეკითხვებს.
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/2018%20clis%20konkursebi/CG%202018/1.png
01/08/2018 15:37

2018 წლის საკონფერენციო გრანტების კონკურსში მონაწილეთა საყურადღებოდ!

შევიდა ცვლილება 2018 წლის საკონფერენციო გრანტების კონკურსის 1, 2 და 5 დანართებში. იხ. გენერალური დირექტორის ბრძანება დანართი 1 , დანართი 2  და  დანართი 5
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/2018%20clis%20konkursebi/AR%202018/AR%20logo.jpg
31/07/2018 13:43

საკონსულტაციო დღეების განრიგი - გამოყენებითი კვლევებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების კონკურსი

იხილეთ გამოყენებითი კვლევებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების კონკურსის ფარგლებში დაგეგმილი საკონსულტაციო დღეების განრიგი: 7 აგვისტო, 16 :00 სთ. – ჯგუფური კონსულტაცია, ფონდის საკონფერენციო დარბაზი ( რეგისტრაციის ბმული ).
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/2018%20clis%20konkursebi/geo%20conf%20eng/ai-ia-anchisxatis-ornamenti
27/07/2018 17:32

2018 წლის საქართველოს შემსწავლელი მეცნიერებების კონფერენციის საგრანტო კონკურსის მონაწილეთა საყურადღებოდ!

შევიდა ცვლილება 2018 წლის საქართველოს შემსწავლელი მეცნიერებების კონფერენციის საგრანტო კონკურსის შედეგად გამარჯვებული პროექტების დამტკიცების შესახებ" სსიპ შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გენერალური დირექტორის 2018 წლის 6 ივლისის N94 ბრძანებაში. იხ. გენერალური დირექტორის ბრძანება
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/NEWS/IMG_1665_1.JPG
27/07/2018 16:31

საკონსულტაციო შეხვედრა

2018 წლის 27 ივლისს, 16:00 საათზე, შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნულ სამეცნიერო ფონდის საკონფერენციო დარბაზში, საკონფერენციო გრანტების  2018 წლის კონკურსის საკონსულტაციო შეხვედრა. საკონსულტაციო შეხვედრაზე მოსულ საზოგადოებას განემარტა საგრანტო კონკურსის წესი, პირობები და კონკურსის კოორდინატორებმა  უპასუხეს მათ შეკითხვებს.
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/2018%20clis%20konkursebi/PHD%20F/download.jpg
27/07/2018 13:42

2018 წლის დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამების გრანტით დაფინანსების კონკურსის მონაწილეთა საყურადღებოდ!

2018 წლის დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამების გრანტით დაფინანსების კონკურსზე დარეგისტრირდა 160 საპროექტო განაცხადი. კონკურსზე წარმოდგენილმა პროექტებმა გაიარა ტექნიკური ექსპერტიზა და შეფასების ეტაპზე გადავიდა 157 პროექტი. იხილეთ 2018 წლის დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამების გრანტით დაფინანსების კონკურსის ფარგლებში წარმოდგენილი პროექტების მოხსნის შესახებ გენერალური დირექტორის ბრძანება.
სრულად