სიახლეები
http://rustaveli.org.ge/images/NEWS/IMG_8419.JPG
18/01/2018 12:19

საკონსულტაციო შეხვედრა

2018 წლის 18 იანვარს, 16:00 საათზე, შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის საკონფერენციო დარბაზში, გაიმართა საინფორმაციო შეხვედრა ფუნდამენტური კვლევებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო საგრანტო კონკურსის გამარჯვებულებთან. შეხვედრაზე დაინტერესებულ მხარეებს, ფონდის თანამშრომლებმა  მიაწოდეს დეტალური ინფორმაცია - პროექტების განხორციელების და ფონდთან ანგარიშგების საკითხებთან დაკავშირებით.
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/NEWS/IMG_8407.JPG
17/01/2018 12:18

საკონსულტაციო შეხვედრა

2018 წლის 17 იანვარს, 16:00 საათზე შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის საკონფერენციო დარბაზში, გაიმართა საინფორმაციო შეხვედრა ფუნდამენტური კვლევებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო საგრანტო კონკურსის გამარჯვებულებთან. შეხვედრაზე დაინტერესებულ მხარეებს, ფონდის თანამშრომლებმა  მიაწოდეს დეტალური ინფორმაცია - პროექტების განხორციელების და ფონდთან ანგარიშგების საკითხებთან დაკავშირებით.
სრულად

ფუნდამენტური კვლევებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო საგრანტო კონკურსის გამარჯვებულებთა საყურადღებოდ!

15/01/2018 15:50
2018 წლის 17 და  18 იანვარს, 16:00 საათზე შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის საკონფერენციო დარბაზში გაიმართება საინფორმაციო შეხვედრები ფუნდამენტური კვლევებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო საგრანტო კონკურსის გამარჯვებულებთან. შეხვედრაზე დაინტერესებულ მხარეებს ფონდი მიაწვდის დეტალურ ინფორმაციას - პროექტების განხორციელების და ფონდთან ანგარიშგების საკითხებთან დაკავშირებით.  
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/NEWS/slider2.jpg
15/01/2018 15:18

მაგისტრანტთა სასწავლო კვლევითი პროექტების გრანტით დაფინანსების 2017 წლის კონკურსის შედეგები

გთხოვთ, იხილოთ შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გენერალური დირექტორის 2018 წლის 15 იანვრის ბრძანება N-05 მაგისტრანტთა სასწავლო კვლევითი პროექტების გრანტით დაფინანსების 2017 წლის კონკურსის შედეგად გამარჯვებული პროექტების დამტკიცების შესახებ; რანჟირებული სიები მიმართულებების მიხედვით ; კონკურსის სტატისტიკა. გამარჯვებული პროექტების ავტორებმა, არაუგვიანეს 9 თებერვლის 17:00 საათისა, ფონდის კანცელარიაში უნდა წარმოადგინონ ფონდის გენერალური დირექტორის ბრძანება N-05 -ით განსაზღვრული დოკუმენტები. გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, დოკუმენტების ვადის დარღვევით წარმოდგენის შემთხვევაში გამარჯვებულ აპლიკანტებთან საგრანტო ხელშეკრულება არ გაფორმდება! შენიშვნა: კონკურსში მონაწილე პროექტების ავტორებს საკონკურსო კომისიის შეფასებები დაეგზავნებათ 3 სამუშაო დღეში.  
სრულად

ახალგაზრდა მეცნიერთა კვლევების საგრანტო კონკურსის გამარჯვებულთა საყურადღებოდ!

15/01/2018 11:26
2018 წლის 23  იანვარს, 16:00 საათზე შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის საკონფერენციო დარბაზში, გაიმართება საინფორმაციო შეხვედრა ახალგაზრდა მეცნიერთა საგრანტო კონკურსის გამარჯვებულებთან. შეხვედრაზე დაინტერესებულ მხარეებს ფონდი მიაწვდის დეტალურ ინფორმაციას - პროექტების განხორციელების და ფონდთან ანგარიშგების საკითხებთან დაკავშირებით.
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/NEWS/26062776_755200138007132_889566922_o.jpg
25/12/2017 13:30

„წერტილოვანი სიმრავლეების გეომეტრიულ-კომბინატორული თვისებები და მათი გამოყენებები“

2017 წლის 25 დეკემბერს, 15:00 საათზე, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მეექვსე კორპუსის 513 ბ - ე აუდიტორიაში, ჩატარდა შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის ახალგაზრდა მეცნიერთა გრანტით დაფინანსების კონკურსის შედეგად დაფინანსებული პროექტის „წერტილოვანი სიმრავლეების გეომეტრიულ-კომბინატორული თვისებები და მათი გამოყენებები“ პრეზენტაცია. პროექტის ხელმძღვანელი - თენგიზ ტეტუნაშვილი.
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/NEWS/cnr%20research.png
22/12/2017 17:55

ფონდისა და იტალიის კვლევების ეროვნული საბჭოს (CNR) ერთობლივი სამეცნიერო საგრანტო კონკურსის შედეგები

გამოვლინდა შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდისა და იტალიის კვლევების ეროვნული საბჭოს (CNR) 2017 წლის საგრანტო კონკურსის გამარჯვებული პროექტები. გთხოვთ, იხილოთ შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გენერალური დირექტორის  N177 ბრძანება .
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/NEWS/IMG_8091.JPG
22/12/2017 17:51

საინფორმაციო დღე SPIRE-ის 2018 წლის კონკურსების შესახებ

შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის ორგანიზებით, EaP PLUS პროექტის ფარგლებში, ამა წლის 21 დეკემბერს, 16:00 საათზე, ფონდის საკონფერენციო დარბაზში გაიმართა საინფორმაციო შეხვედრა ჰორიზონტი 2020-ის SPIRE-ის კონკურსების შესახებ. შეხვედრას ესწრებოდნენ საქართველოს უნივერსიტეტებისა და მცირე და საშუალო საწარმოების წარმომადგენლები. საინფორმაციო დღეზე პრეზენტაცია წარადგინა SPIRE საკონტაქტო პირმა , მარგალიტა არაბიძემ, რომელმაც SPIRE-ის 2018 წლის კონკურსები მიმოიხილა:   ნედლეულის   გადამუშავება   ენერგიის   არატრადიციული   წყაროების   გამოყენებით.  (CE-SPIRE-02-2018: Processing of material feedstock using non-conventional energy sources (IA)); ენერგიისა   და   რესურსების   ეფექტიანი   გამოყენება   ინდუსტრიაში  (CE-SPIRE-03-2018: Energy and resource flexibility in highly energy intensive industries (IA 50%)); პლასტმასის   შემცველი   მასალების   ეფექტური   გადამუშავებ ა   (CE-SPIRE-10-2018: Efficient recycling processes for plastic containing materials (IA)). SPIRE კონკურსები გამოცხადებულია ჰორიზონტი 2020-ის სამუშაო პროგრამის „ ნანოტექნოლოგიები, მოწინავე მასალები, ბიოტექნოლოგია, თანამედროვე წარმოება და გადამუშავება”  ფარგლებში და მისი მიზანია ევროპული ინდუსტრიული ლიდერობის გაძლიერება გლობალური მასშტაბით. 2018 წლის კონკურსებზე განაცხადების წარდგენის ბოლო ვადაა 2018 წლის 22 თებერვალი. შეხვედრაზე  ასევე პრეზენტაცია წარადგინა ჰორიზონტი 2020-ის ეროვნულმა საკონტაქტო პირმა „უსაფრთხო, სუფთა და ეფექტური ენერგიის“  მიმართულებით, ნატალია შათირიშვილმა. მან ჰორიზონტი 2020-ის კონკურსებში მონაწილეობისათვის საჭირო პრაქტიკული ინფორმაცია, კონსორციუმის ძიების, საპროექტო განაცხადის წერის და სხვა მნიშვნელოვანი საკითხები მიმოიხილა. საინფორმაციო შეხვედრა კითხვა-პასუხის რეჟიმში მიმდინარეობდა და მონაწილეებმა ჰორიზონტი 2020-ის SPIRE-ის კონკურსების საპროექტო განაცხადის მომზადებისა და EaP PLUS პროექტის ფარგლებში საშუამავლო გრანტებისა და მოსამზადებელ შეხვედრებში მონაწილეობის მნიშვნელობაზე მიიღეს პრაქტიკული ინფორმაცია.
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/NEWS/IMG_8032.JPG
21/12/2017 09:31

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მოადგილე, ალექსანდრე თევზაძე ფონდის თანამშრომლებს შეხვდა

20 დეკემბერს, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მოადგილე, ალექსანდრე თევზაძე ფონდის თანამშრომლებს შეხვდა. ფონდის ადმინისტრაციის ერთეულის ხელმძღვანელებმა ბატონ ალექსანდრეს წარუდგინეს პრეზენტაციები ფონდის საქმიანობის შესახებ, გაუზიარეს არსებული პრობლემები და სამოქმედო გეგმა.
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/2017%20AUGUST/IMG/20171120_banner-site.jpg
19/12/2017 14:43

Institute Curie-ის კვლევითი პროგრამა დოქტორანტებისათვის

შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი ავრცელებს ინფორმაციას Institute Curie-ის კვლევითი პროგრამის შესახებ. საფრანგეთში არსებული წამყვანი სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი -  Curie Institute    აცხადებს დოქტორანტების მიღებას პროგრამაზე -  The IC-3i international PhD Program.  პროგრამა მიზნად ისახავს მოტივირებული სტუდენტების ხელშეწყობას და მათ ჩართულობას საერთაშორისო კვლევით პროექტში (გამოცხადებულია 12 ვაკანსია).  განაცხადების წარდგენა შესაძლებელია მხოლოდ ელექტრონულად ინსტიტუტის ვებგვერდის საშუალებით  2018 წლის 18 იანვრამდე   (5:00 PM CET).    კვლევითი პროექტი უნდა ფარავდეს Institute Curie’s  4 მთავარ  თემატიკას: ბიოლოგია და რადიაციული ქიმია, უჯრედული სიგნალები და სიმსივნე; ბიოლოგია, სიმსივნე, გენეტიკა და ეპიგენეტიკა; სიმსივნის ინტეგრაციული ბიოლოგია , იმუნოლოგია და გარემო; მრავალგანზომილებიანი ფიზიკა-ბიოლოგია-ქიმია; ტრანსლაციური კვლევა. კონკურსში მონაწილეობა შეუძლიათ აპლიკანტებს,  რომლებიც ფლობენ მაგისტრის დიპლომს ან  ევროპული მაგისტრატურის სტანდარტებთან გათანაბრებული ხარისხის დამადასტურებელ საბუთს. შერჩევის პროცესში განსაკუთრებული ყურადღება მიენიჭება:  განათლებას, პროფესიულ და პიროვნულ გამოცდილებას. ასევე, აუცილებელია შემდეგი დოკუმენტები: სამოტივაციო წერილი, CV, 2 სარეკომენდაციო წერილი.  საშუალო სკოლისა და მაგისტრატურის ნიშნების ფურცელი. დამატებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ მოცემული  ბმულის  მეშვეობით.
სრულად