სიახლეები

მაგისტრანტთა სასწავლო-კვლევითი პროექტების გრანტით დაფინანსების 2016 წლის კონკურსის შედეგები

08/12/2016 09:29
გთხოვთ, იხილოთ სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გენერალური დირექტორის ბრძანება გამარჯვებული პროექტებისა და სამეცნიერო მიმართულებების მიხედვით პროექტების რაჟირებული სიების დამტკიცების შესახებ.
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/IMG_2480.JPG
07/12/2016 11:14

ISTC-სა და STCU-ს მმართველთა საბჭოს სხდომები

6-7 დეკემბერს შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის საკონფერენციო დარბაზში გაიმართება საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური ცენტრისა (ISTC) და მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების ცენტრის უკრაინაში (STCU) მმართველთა საბჭოს სხდომები. ISTC და STCU წარმოადგენენ საქართველოში მეცნიერების მხარდაჭერის თვალსაზრისით უმნიშვნელოვანეს ორგანიზაციებს, რომელთა მიერ ბოლო 20 წლის მანძილზე დაფინანსდა 340-მდე სამეცნიერო პროექტი საერთო ბიუჯეტით 50 მილიონი აშშ დოლარამდე. დამატებით ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ STCU-ს ვებ-გვერდზე .
სრულად

ახალგაზრდა მეცნიერთა კვლევების გრანტით დაფინანსების 2016 წლის კონკურსის შედეგები

07/12/2016 11:05
გთხოვთ, იხილოთ სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გენერალური დირექტორის ბრძანება  გამარჯვებული პროექტებისა და სამეცნიერო მიმართულებების მიხედვით  პროექტების რაჟირებული სიების   დამტკიცების შესახებ.
სრულად

ფუნდამენტური კვლევებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების 2016 წლის კონკურსის შედეგები

07/12/2016 11:03
გთხოვთ, იხილოთ სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გენერალური დირექტორის ბრძანება გამარჯვებული პროექტებისა და სამეცნიერო მიმართულებების მიხედვით  პროექტების რაჟირებული სიების დამტკიცების შესახებ. გამარჯვებული პროექტის ავტორებმა არაუგვიანეს 9 დეკემბრის 18:00 საათისა ფონდის კანცელარიაში უნდა წარმოადგინონ ერთობლივი განცხადება (იხ: განცხადების ფორმა)  და გენერალური დირექტორის ბრძანებით განსაზღვრული დოკუმენტები. გთხოვთ, გაითვალისწინოთ დოკუმენტების ვადის დარღვევით წარმოდგენის შემთხვევაში გამარჯვებულ აპლიკანტებთან საგრანტო ხელშეკრულება არ გაფორმდება! შენიშვნა: პროექტების ავტორებს კომისიის კომენტარები დაეგზავნებათ ელექტრონულ ფოსტაზე.
სრულად

სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამების განვითარების საგრანტო კონკურსის მონაწილეთა საყურადღებოდ!

05/12/2016 14:30
შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გენერალური დირექტორის ბრძანება სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამების განვითარების საგრანტო კონკურსის ფარგლებში წარმოდგენილი პროექტების მოხსნის შესახებ.
სრულად

მაგისტრანტთა სასწავლო-კვლევითი პროექტების გრანტით დაფინანსების კონკურსის მონაწილეთა საყურადღებოდ!

02/12/2016 15:04
შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გენერალური დირექტორის ბრძანება მაგისტრანტთა სასწავლო-კვლევითი პროექტების გრანტით დაფინანსების საგრანტო კონკურსის ფარგლებში წარმოდგენილი პროექტის მოხსნის შესახებ.
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/stajirebis%20sajaro%20leqciebi/tg.jpg
30/11/2016 16:27

მოკლევადიანი ინდივიდუალური სამოგზაურო სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტის მფლობელთა საჯარო პრეზენტაციები

შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი აგრძელებს მოკლევადიანი ინდივიდუალური სამოგზაურო სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების კონკურსის შედეგად დაფინანსებული პროექტების საჯარო პრეზენტაციების სერიას. გრანტის ყველა მფლობელი, მოგზაურობიდან დაბრუნების შემდეგ, დაინტერესებულ საზოგადოებას გაუზიარებს მეცნიერებაში მიმდინარე სიახლეებს. ვფიქრობთ, სხვადასხვა უნივერსიტეტის მეცნიერთა მიღწევების გასაცნობად, აკადემიური სფეროს ინტეგრირებისა და კვლევის შედეგების ურთიერთგაზიარების მიზნით პრეზენტაციები ჩატარდეს უნივერსიტეტებში. სხვადასხვა სფეროთი დაინტერესებულ ყველა მსურველს, განრიგის შესაბამისად, შეუძლია თავისუფალად დასწრება. პრეზენტაციების განრიგი იხილეთ ბმულზე: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი  
სრულად

ფუნდამენტური კვლევებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების 2016 წლის კონკურსის მონაწილეთა საყურადღებოდ!

28/11/2016 11:06
დამტკიცდა 2016 წლის ფუნდამენტური კვლევებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო საგრანტო კონკურსზე რეგისტრირებული პროექტებისათვის საბოლოო ქულის დათვლისა და პროექტების დაფინანსების წესი. გენერალური დირექტორის ბრძანება
სრულად

2016 წლის გამოყენებითი კვლევებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების კონკურსის შედეგები

21/11/2016 10:57
გენერალური დირექტორის ბრძანება გამარჯვებული პროექტების დამტკიცების შესახებ ერთიანი რანჟირებული სია გამარჯვებული პროექტის ავტორებმა არაუგვიანეს 28 ნოემბრისა ფონდის კანცელარიაში უნდა წარმოადგინონ ერთობლივი განცხადება (იხ: განცხადების ფორმა) გთხოვთ, გაითვალისწინოთ დოკუმენტების ვადის დარღვევით წარმოდგენის შემთხვევაში გამარჯვებულ აპლიკანტებთან საგრანტო ხელშეკრულება არ გაფორმდება! შენიშვნა:  კონკურსის მეორე ეტაპზე გადასული პროექტების ავტორებს კომისიის კომენტარები დაეგზავნებათ ელექტრონულ ფოსტაზე.
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/webinar%20pic.jpg
15/11/2016 13:19

Black Sea Horizon პროექტის ფარგლებში ჩატარდა ვირტუალური, საინფორმაციო შეხვედრა

შოთა რუსთაველის ეროვნული სამენციერო ფონდი ავრცელებს ინფორმაციას ჩატარებული ვებინარის შესახებ. პროექტის  -  Black Sea Horizon    ფარგლებში,  მიმდინარე წლის 15 ნოემბერს,   ჩატარდა ვირტუალური, საინფორმაციო შეხვედრა, რომლის დროსაც ექსპერტებმა დაინტერესებულ პირებს ინფორმაცია მიაწოდეს ევროპული კვლევების საბჭოს (ERC) დაფინანსების შესაძლებლობების შესახებ. პროექტის ფარგლებში დაგეგმილი ვებინარების შესახებ ინფორმაციის მისაღებად შეგიძლიათ  ეწვიოთ ამ ბმულს.  ვებინარზე გამოყენებული მასალები:   ERC Grants  Transnational Access to Research Infrastructures Information on Webinars
სრულად