სიახლეები
http://rustaveli.org.ge/images/2017%20AUGUST/IMG/GMUS.jpg

გრანტების მართვის ერთიანი სისტემა GMUS

18/05/2016 16:53

GMUS.RUSTAVELI.ORG.GE 

GMUS გრანტების მენეჯმენტის ერთიან სისტემაში მუშაობის დროს ხშირად დასმული შეკითხვები

 

გრანტების მართვის ერთიან სისტემა GMUS-ში მეცნიერის რეგისტრაციის ვიდეოგზამკვლევი

 გრანტების მართვის ერთიან სისტემა GMUS-ში ორგანიზაციების რეგისტრაციის ვიდეოგზამკვლევი

 გრანტების მართვის ერთიან სისტემა GMUS-ში საქართველოს შემსწავლელი მეცნიერებების კონფერენციების კონკურსში რეგისტრაცია

GMUS-ში გეგმა-გრაფიკში ცვლილებების შეტანა