სიახლეები
http://rustaveli.org.ge/images/grantiorta%20aqtivobebi/IMG_6066.JPG

“IL10-სა და TNF alpha-ს როლი დიაბეტით გამოწვეული სპონტანური აბორტების პათოგენეზში“

03/11/2017 10:05

2017 წლის 2 ნოემბერს 15:00 საათზე, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციულ კორპუსში, საბჭოების დარბაზში გაიმართა სსიპ შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის ფუნდამენტური კვლევითი საგრანტო პროექტის სადემონსტრაციო დღე.