სიახლეები

ფუნდამენტური კვლევებისათვის 2017 წლის სახელმწიფო სამეცნიერო საგრანტო კონკურის მონაწილეთა საყურადღებოდ!

04/12/2017 18:35

დამტკიცდა სსიპ შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის ფუნდამენტური კვლევებისათვის 2017 წლის სახელმწიფო სამეცნიერო საგრანტო კონკურსის ფარგლებში წარმოდგენილი პროექტებისათვის საბოლოო ქულის გამოთვლისა და დაფინანსების წესები. 

გთხოვთ იხილოთ ფონდის გენერალური დირექტორის ბრძანება