სიახლეები

ბრძანება ფონდისა და იულიხის კვლევითი ცენტრის ერთობლივი კვლევითი - საგანმანათლებლო პროგრამის საგრანტო კონკურსის შედეგად გამარჯვებული დოქტორანტების დამტკიცების შესახებ

07/12/2017 14:06

გთხოვთ, იხილოთ ფონდისა და იულიხის კვლევითი ცენტრის ერთობლივი კვლევითი - საგანმანათლებლო პროგრამის მაგისტრანტებისა და დოქტორანტებისათვის, საგრანტო კონკურსის შედეგად გამარჯვებული დოქტორანტების დამტკიცების შესახებ, შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გენერალური დირექტორის N 164 ბრძანება.