სიახლეები

2018 წლის სახელმწიფო სამეცნიერო საგრანტო კონკურსის – „მეცნიერება იწყება სკოლიდან – კვლევები მოსწავლეთა მონაწილეობით“ ტექნიკურის ექსპერტიზის შედეგები

07/05/2018 17:34

სსიპ  შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნულ  სამეცნიერო ფონდის 2018 წლის სახელმწიფო სამეცნიერო საგრანტო კონკურსზე – „მეცნიერება იწყება სკოლიდან – კვლევები მოსწავლეთა მონაწილეობით   დარეგისტრირდა 41  საკონკურსო განაცხადი შემდეგ სამეცნიერო მიმართულებებში:

  • მათემატიკა - 2 საკონკურსო განაცხადი
  • ინფორმატიკა - 2 საკონკურსო განაცხადი
  • ფიზიკა - 3 საკონკურსო განაცხადი
  • ქიმია - 12 საკონკურსო განაცხადი
  • სიცოცხლის შემსწავლელი მეცნიერებები - 1 საკონკურსო განაცხადი
  • დედამიწის შემსწავლელი მეცნიერებები - 2 საკონკურსო განაცხადი
  • ეკოლოგია - 6 საკონკურსო განაცხადი
  • ინჟინერია და ტექნოლოგიები - 5 საკონკურსო განაცხადი
  • აგრარული მეცნიერებანი - 8 საკონკურსო განაცხადი 

კონკურსის პირობებთან შეუსაბამობის გამო, ტექნიკური ექსპერტიზის შედეგად, ფონდის გენერალური დირექტორის 2018 წლის   მაისის N52  ბრძანებით კონკურსიდან მოიხსნა ოთხი   საკონკურსო  განაცხადი (პროექტებს შიფრები: - SCR/ 23/7/2018 , SCR/ 26/ 9 /2018)  SCR/ 34/  4/2018 ;  SCR/ 40/ 7/2018).

იხილეთ ბრძანება