სიახლეები
http://rustaveli.org.ge/images/NEWS/1_3.jpg

„ადგილობრივი აგროინდუსტრიული ნარჩენებიდან ბუნებრივი საკვები საღებავების ექსტრაქცია და ანალიზი“

13/06/2018 16:30

2018 წლის 12 ივნისს, 14:00 სთ–ზე ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პეტრე მელიქიშვილის ფიზიკური და ორგანული ქიმიის ინსტიტუტში, გაიმართა 2016 წლის ფუნდამენტური გრანტების კონკურში გამარჯვებული პროექტის „ადგილობრივი აგროინდუსტრიული ნარჩენებიდან ბუნებრივი საკვები საღებავების ექსტრაქცია და ანალიზი“ შედეგების პრეზენტაცია. დამსწრე საზოგადოებას მომხსენებლებმა გააცნეს პროექტის ფარგლებში განხორციელებული კვლევის შედეგები. კერძოდ, პროექტის ფარგლებში შემუშავებული იქნა აგროინდუსტრიული ნარჩენებიდან ბუნებრივი საღებავების მიღების თანამედროვე ექსტრაქციული, რაოდენობრივი განსაზღვრის ანალიზის მეთოდები და რამდენიმე სტადიანი ლაბორატორიული ტექნოლოგიური სქემა, თუ როგორ  მივიღოთ აგროინდუსტრიული ნარჩენებიდან ბუნებრივი საღებავები ფხვნილის სახით.