სიახლეები
http://rustaveli.org.ge/images/2017%20AUGUST/IMG/ai-ia-anchisxatis-ornamenti.jpg

2018 წლის „საქართველოს შემსწავლელი მეცნიერებების კონფერენციის საგრანტო კონკურსის“ შედეგები

06/07/2018 18:15

 

კომისიამ განიხილა კონკურსში მონაწილე საპროექტო განაცხადები და შეაფასა საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2016 წლის 9 ივნისის N57/ნ ბრძანებით დადგენილი შეფასების კრიტერიუმების შესაბამისად, შეადგინა რანჟირებული სია და გამარჯვებულად  გამოავლინა 3 პროექტი:

კომისიის მიერ შეფასებული პროექტები


გენერალური დირექტორის ბრძანება