სიახლეები
http://rustaveli.org.ge/images/2018%20clis%20konkursebi/geo%20conf%20eng/ai-ia-anchisxatis-ornamenti

„საქართველოს შემსწავლელი მეცნიერებების კონფერენციის“ 2018 წლის საგრანტო კონკურსის მონაწილეთა საყურადღებოდ!

10/07/2018 11:27

ინფორმაცია კონკურსში მონაწილე პროექტების  ქულებისა და შეფასებების შესახებ განთავსებულია   გრანტების მართვის ერთიან ელექტრონულ სისტემაში (GMUS).


შეფასების გასაცნობად იხილეთ გზამკვლევი.