სიახლეები
http://rustaveli.org.ge/images/he%202018/images%20(2).jpg

2018 წლის „სახელმწიფო საგრანტო კონკურსი საქართველოში და საზღვარგარეთ არსებული ქართული მატერიალური და სულიერი მემკვიდრეობის სამეცნიერო კვლევისათვის“ მონაწილეთა საყურადღებოდ!

10/07/2018 11:28

ინფორმაცია კონკურსში მონაწილე პროექტების  ქულებისა და შეფასებების შესახებ განთავსებულია   გრანტების მართვის ერთიან ელექტრონულ სისტემაში (GMUS).


შეფასების გასაცნობად იხილეთ გზამკვლევი.