სიახლეები

ფონდისა და გერმანიის იულიხის კვლევითი ცენტრის ერთობლივი მიზნობრივი პროგრამა

07/08/2018 17:02

შოთა რუსთველის საქართველოს ეროვნული სამცნიერო ფონდის გენერალური დირექტორის ბრძანება ფონდისა და გერმანიის იულიხის კვლევითი ცენტრის ერთობლივი მიზნობრივი პროგრამის "ქართულ-გერმანული სკოლა და სემინარი ფუნდამენტურ მეცნიერებებში"- მეცნიერება საქართველოში არსებული მულტიდისციპლინარულ SMART Lab-ებში დამტკიცების შესახებ.