სიახლეები
http://rustaveli.org.ge/images/2018%20clis%20konkursebi/AR%202018/AR%20logo.jpg

გამოყენებითი კვლევებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების 2018 წლის კონკურსის I ეტაპის შედეგები

09/10/2018 17:09

გამოყენებითი კვლევებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების 2018 წლის კონკურსის ფარგლებში საკონკურსო კომისიამ განიხილა I ეტაპზე წარმოდგენილი განაცხადები და შეაფასა საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 16 თებერვლის N85 დადგენილებით განსაზღვრული შეფასების კრიტერიუმების შესაბამისად.

იხილეთ კონკურსის II ეტაპზე გადასული პროექტების სია.

II ეტაპზე ელექტრონული რეგისტრაცია დაიწყება 10 ოქტომბერს ფონდის გრანტების მართვის ერთიან სისტემაში (GMUS).