სიახლეები

ცვლილება 2018 წლის ფუნდამენტური კვლევებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტებისა და უცხოეთში მოღვაწე თანამემამულეთა მონაწილეობით ერთობლივი კვლევებისათვის სახელმწიფო გრანტის კონკურსის შუალედურ შედეგებში

11/10/2018 16:59

2018 წლის "ფუნდამენტური კვლევებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტებისა" (143-ე ბრძანება) და "უცხოეთში მოღვაწე თანამემამულეთა მონაწილეობით ერთობლივი კვლევებისათვის სახელმწიფო გრანტის კონკურსის" (144-ე ბრძანება) ფარგლებში წარმოდგენილი განაცხადების ტექნიკური ექსპერტიზის პროცესში დაფიქსირდა ტექნიკური ხარვეზი, რის საფუძველზეც დასახელებული კონკურსების ფარგლებში წარმოდგენილი საპროექტო განაცხადების მოხსნის შესახებ ფონდის გენერალური დირექტორის  2018 წლის 8 ოქტომბრის ბრძანება №135 და 2018 წლის 10 ოქტომბრის ბრძანება №140 განხორციელდა ცვლილება.

იხილეთ, ფონდის გენერალური დირექტორის ბრძანება N143 და  ბრძანება N144.

 

ფონდი გისურვებთ წარმატებას!