სიახლეები
http://rustaveli.org.ge/images/2018%20clis%20konkursebi/PHD%20F/download.jpg

დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამების დაფინანსების საგრანტო კონკურსის გამოცხადების შესახებ ბრძანებაში ცვლილება

11/10/2018 17:23

ცვლილება 2018 წლის დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამების დაფინანსების საგრანტო კონკურსის გამოცხადების შესახებ შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გენერალური დირექტორის N 39 ბრძანებაში .

იხ. ბძანება N 145