სიახლეები

დოქტორანტების და ახალგაზრდა მეცნიერთა კვლევითი გრანტების 2018 წლის კონკურსის მონაწილეთა საყურადღებოდ !

31/10/2018 15:08

დამტკიცდა სსიპ შოთა რუსთაველის საქართველოს  ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ ,, დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამების გრანტით დაფინანსების კონკურსის ’’ და ,, ახალგაზრდა მეცნიერთა კვლევების გრანტით დაფინანსების კონკურსის ’’ წესები:

იხილეთ: