სიახლეები
http://rustaveli.org.ge/images/college-graduation-1.jpg

მაგისტრანტთა სასწავლო - კვლევითი პროექტების გრანტით დაფინანსების 2018 წლის კონკურსის მონაწილეთა საყურადღებოდ!

07/11/2018 12:57

გაცნობებთ, რომ საპროექტო განაცხადის რეგისტრაციის პროცესში დაფიქსირებული ხარვეზის გათვალისწინებით შეიცვალა მაგისტრანტთა სასწავლო - კვლევითი პროექტების გრანტით დაფინანსების 2018 წლის  კონკურსზე რეგისტრაციის ვადები:

ელექტრონული რეგისტრაციის ბოლო ვადად განისაზღვრა 12 ნოემბრის 16:00 საათი

ფონდის კანცელარიაში რეგისტრაციის ბოლო ვადად - 14 ნოემბრის 16:00 საათი.

იხილეთ ფონდის გენერალური დირექტორის 2018 წლის 19 ოქტომბრის №151  ბრძანებაში შესული ცვლილება (ბრძანება №167)