სხვა საერთაშორისო კონკურსები

ფონდი ავრცელებს ინფორმაციას სასტიპენდიო პროგრამის შესახებ

09/02/2016 15:13
კოიმბრა ჯგუფი აცხადებს სასტიპენდიო პროგრამას ახალგაზრდა მეცნიერთათვის. პროგრამა საშუალებას აძლევს დაინტერესებულ პირებს, ეწვიონ საუნივერსიტეტო ჯგუფს (Coimbra Group Unviersities), განახორციელონ კვლევა, დაამყარონ  აკადემიური და სამეცნიერო ურთიერთობები. 2016 წლის სასტიპენდიო პროგრამაში ჩართულია ჯგუფში შემავალი შემდეგი უნივერსიტეტები: გრანადას უნივერსიტეტი (ესპანეთი) გრაცის უნივერსიტეტი (ავსტრია) გრონინგენის უნივერსიტეტი (ნიდერლანდები) ჰაიდელბერგის უნივერსიტეტი (გერმანია) ალექსანდრუ იოან კუზას სახელობის იაშის უნვიერსიტეტი (რუმინეთი) ლიუვენის უნივერსიტეტი (ბელგია) პადოვას უნივერსიტეტი (იტალია) პოიტიერის უნივერსიტეტი (საფრანგეთი) სალამანკას უნივერსიტეტი (ესპანეთი)   განაცხადების მიღება დაწყებულია. აპლიკაციის წარდგენის ბოლო ვადაა: 2016 წლის 31 მარტი. დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად ეწვიეთ ბმულს :
სრულად

ფონდი ავრცელებს ინფორმაციას მარი სკლადოვსკა-კიურის აქტივობების (MSCA) ფარგლებში გამოცხადებული კონკურსების შესახებ

08/02/2016 15:07
 ინდივიდუალური სტიპენდიები - Individual Fellowships ,,ინდივიდუალური სტიპენდიები” შესაძლებლობას აძლევს გამოცდილ და პერსპექტიულ მეცნიერებს (ნებისმიერი ეროვნების მკვლევარებს) განავითარონ და განავრცონ თავიანთი კომპეტენციები, შეიძინონ ახალი უნარები საერთაშორისო და ინტერდისციპლინური მობილობის მეშვეობით.  სქემა ხელს უწყობს ევროპის გარეთ მცხოვრებ იმ მეცნიერთა  დაბრუნებას და რეინტეგრაციას, რომლებიც მანამდე მოღვაწეობდნენ ევროპაში. აპლიკაციის წარდგენის ბოლო ვადაა 2016 წლის 14 სექტემბერი .   კვლევისა და ინოვაციის პერსონალის გაცვლა - Marie Skłodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange   სქემა RISE ხელს უწყობს საერთაშორისო თანამშრომლობის განვითარებას კვლევისა და ინოვაციის პერსონალის გაცვლის, ცოდნისა და იდეების გაზირების გზით. განაცხადის წარდგენის ბოლო ვადაა 2016 წლის 28 აპრილი   თანადაფინანსება -   Co-funding of regional, national and international programmes სქემა COFUND ხელს უწყობს რეგიონული, ეროვნული და საერთაშორისო პროგრამების განხორციელებას მკვლევართა ტრეინინგის, მობილობისა და კარიერის განვითარების მიზნით. აპლიკანტები წარადგენენ განაცხადს (გაწერილს რამდენიმე წელზე) ახალი ან უკვე არსებული სადოქტორო ან სასტიპენდიო პროგრამისათვის. განაცხადის  წარდგენის ბოლო ვადაა 2016 წლის 29 სექტემბერი.   საქართველოში მარი კლადოვსკა-კიურის აქტივობების (MSCA)   ეროვნული საკონტაქტო პირია დოქტორი ზურაბ კიღურაძე. ორგანიზაცია: კვლევების, ტექნოლოგიებისა და ინოვაციების ხელშემწყობი საერთაშრისო ცენტრი. ელ-ფოსტა: zkigur@yahoo.com
სრულად

კვლევის დაფინანსების შესაძლებლობები მარი სკლადოვსკა კიურის აქტივობების ფარგლებში

14/12/2015 15:07
მარი სკლადოვსკა-კიურის  აქტივობები ( MSCA ) ხელს უწყობს მეცნიერეთა განვითარებას თავიანთი კარიერის ყველა ეტაპზე. MSCA სქემა მკვლევარებს სთავაზობს ცოდნის გაზიარების ფართო შესაძლებლობებს, მაღალკვალიფიციურ და ინოვაციურ ტრეინინგებს, მობილობას. განსაკუთრებულ ყურადღება ეთმობა მკვლევართა დასაქმების შესაძლებლობებს, ინტელექტუალურ საკუთრებას, ეთიკის ასპექტებსა და კომუნიკაციას. MSCA სქემის ფარგლებში დაფინანსებული პროექტები ვალდებული არიან, უზრუნველყონ თანაბარი შესაძლებლობები,  სათანადო პირობების შექმნა ქალისა და მამაკაცის თანასწორი უფლებების რეალიზაციისათვის. დაფინანსებულ ბენეფიციარებს აქტიური  კომუნიკაცია უნდა ჰქონდეთ საზოგადოებასთან, შეძლონ მოქალაქეების ინფორმირება მეცნიერების მიღწევებისა და სიახლეების შესახებ. MSCA აქტივობები ხელმისავდომია მეცნიერების ყველა დარგის წარმომადგენლებისათვის შემდეგი 4 ძირითადი პროგრამის მეშვეობით: ინოვაციური ტრეინინგის ქსელები -  Innovative Training Networks (ITN) ინდივიდუალური სტიპენდიები  - Individuali fellowships (IF) კვლევისა და ინოვაციის პერსონალის გაცვლა - Research and Innovation Staff Exchanges (RISE) თანადაფინანსება - Co-funding MSCA აქტივობებზე განაცხადის წარდგენა ხდება მონაწილეთა პორტალის მეშვეობით, კონკურსებს აქვთ საბუთების წარდგენის განსხვავებული ვადები. დაწვრილებითი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია ვებ-გვერდზე: http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/   კვლევის დაფინანსების შესაძლებლობები მარი სკლადოვსკა კიურის აქტივობების ფარგლებში( ქართულ და ინგლისურ ენებზე)   საქართველოში მარი კლადოვსკა-კურის აქტივობების ეროვნული საკონტაქტო პირია დოქტორი ზურაბ კიღურაძე ორგანიზაცია: კვლევების, ტექნოლოგიებისა და ინოვაციების ხელშემწყობი საერთაშრისო ცენტრი zkigur@yahoo.com www.icarti.ge
სრულად

შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი ავრცელებს ინფორმაციას ავსტრიული ორგანიზაცია SYNYO GmbH-თან თანამშრომლობის შესახებ

08/12/2015 15:06
ავსტრიული ორგანიზაცია SYNYO GmbH, იწვევს მცირე და საშუალო ბიზნეს ორგანიზაციებს პარტნიორობისათვის.   SYNYO GmbH არის დამოუკიდებელი კვლევების, ინოვაციებისა და ტექნოლოგიის კერა, რომელიც ავითარებს და ნერგავს ახალ სტანდარტებს თანამედროვე საზოგადოებრივი და ბიზნეს გამოწვევების დასაძლევად. ევროკავშირის კვლევისა და ინოვაციის ჩარჩო პროგრამა ,,ჰორიზონტი 2020“- ის ფარგლებში, პარტნიორ ორგანიზაციებს საშუალება აქვთ, იმუშაონ საზოგადოებრივი  პრობლემების დაძლევაზე და საფუძველი დაუდონ ინოვაციურ მიდგომებს. ორგანიზაციის ინტერდისციპლინარული გუნდი მუშაობს სისტემური დიზაინის, პროგრამული უზრუნველყოფის, მონაცემთა ბაზების ანალიზისა და სხვა მიმართულებებით. დამატებითი ინფორმაცია ორგანიზაციასა და მასთან პარტნიორობის პროგრამების შესახებ იხილეთ ლინკზე:  http://www.synyo.com/downloads/SYNYO.Corporate.Profile.pdf
სრულად

შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი ავრცელებს ინფორმაციას ევროპული კვლევების საბჭოს (ERC) საგრანტო კონკურსის შესახებ

08/12/2015 15:06
ERC- მიერ გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, 291 ახალგაზრდა მკვლევარი მიიღებს 429 მილიონი ევროს ოდენობის გრანტს. თითოეულ პროექტზე გაიცემა საშუალოდ 1,5 მილიონი ევრო, რაც საშუალებას მისცემს მკვლევარს, ჩამოაყალიბოს საკუთარი გუნდი, განავითაროს ინოვაციური იდეა თუ გამოგონება. გრანტები გაიცემა ევროკავშირის კვლევისა და ინოვაციის ჩარჩო პროგრამის ,,ჰორიზონტი 2020“ ფარგლებში. საგრანტო კონკურსი მოიცავს ყველა სამეცნიერო მიმართულებას (ზუსტი და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები, საინჟინრო მეცნიერებები, სიცოცხლის შემსწავლელი მეცნიერებები, სოციალური და ჰუმანიტარული მეცნიერებები).  გარდა ამისა, გამარჯვებულებს შესაძებლობა ექნებათ დაამუშაონ ისეთი თემები, როგორიცაა დედამიწის ძველი კლიმატის თავისებურებების აღმოჩენა, მივიწყებული ტროპიკული დაავადებების შესწავლა, მედიისა და ახალი ამბების როლი დიპლომატიის ცვლილებაში. დამატებითი ინფორმაცია გრანტის შესახებ იხილეთ ვებ-გვერდზე: https://erc.europa.eu/ ან იხილეთ საინფორმაციო მასალა: https://erc.europa.eu/sites/default/files/press_release/files/erc_press_release_stg2015_results.pdf
სრულად