სხვა საერთაშორისო კონკურსები
http://rustaveli.org.ge/images/2017%20AUGUST/IMG/horizon2020.jpg

„ჰორიზონტი 2020“-ის სამუშაო პროგრამების პირველადი ვერსიები 2018-2020 წლებისთვის

19/10/2017 17:22

1) „ბრწყინვალე მეცნიერების“ სვეტი:

2) „ინდუსტრიული ლიდერობის“ სვეტი:

3) „საზოგადოებრივი გამოწვევების“ სვეტი:

ჰორიზონტალური პროგრამები: